10 Soruda Spastisite ve Rehabilitasyonu

1-) Spastisite rehabilitasyonunda uygulanan Lokal ve Genel inhibisyon yöntemleri nelerdir ?

Lokal Etkili Fizik Tedavi Yöntemleri

 • Germe
 • Lokal soğuk uygulama
 • Antagonist kasları güçlendirmek
 • Elektriksel stimulasyon
 • Biofeedback
 • Splint, alçı
 • Hippoterapi
 • Akupunktur
 • Soğuk uygulama :Tendon refleks eksitabiliteyi ve klonusu azaltır; Eklem hareket açıklığını arttırır ve antagonist gücü geliştirir

Genel Etkili Fizik Tedavi Yöntemleri

 • Sallanan Sandalye
 • Baş Aşağı Pozisyonlama
 • Hidroterapi(Havuz Tedavisi)
 • Manyetik Stimülasyon
 • Manyetik Yatak

2-) Spastisite tedavisinde ortezin etki mekanizması  nasıl işler ?

 • Hipertonik kontraktüre bağlı hareket açıklığını geliştirmek için alçı ve splint kullanılabilir.
 • Ayak-ayak bileği ortezleri spastik ekinus deformitesini kontrol etmek için uygulanabilir.
 • Breyse medial ya da lateral T bandı eklenerek varus ya da valgus kontrol altına alınabilir.
 • Uzun süreli alçı uygulaması hem dinamik hem de statik refleks duyarlılığı azaltır.
spastisite ortezi

Spastisite rehabilitasyonu

3-)  Bazal Ganglionların fonksiyonları ve hasarında görülebilecek durumlar?

→Dopaminerjik nöronlarda kayıp görülür. Bu nöronların aksonlarının sonlandığı neostriatum bölgelerinde dopamin eksikliği ortaya çıkar  ve bu da serebral korteksin motor aktivitesi azalır. →Bazal Ganglionların hasarında ise, hareketlerimizde istem dışı artma veya azalma durumu ortaya çıkar.Bunun yanında davranış bozukluğu ve hafıza problemleri görülebilir.

4-) Spasitisite Rehabilitasyonunda kullanılan ifadeler ve tanımları ?

 • Fasikülasyon: Tam denervasyondan önce geniş kas gruplarında, ince, süratli, değişik şiddette, düzensiz, büyük ritimli hareketlerlerdir. Denervasyon işareti olabilir
 • Fibrilasyon :Tek yada kas grubunda yavaş, sürekli, ritimsiz, küçük amplitütlü, yer değiştirmeyen
 • Myotoni: Adalenin kasıldıktan sonra gevşemesinin yavaş olma hali
 • Myokimi: Kas titremesi anlamına gelir. His kayıpları ve değişiklikleri nöropati bulgusudur.
 • Kontraktür : Bir kasın, kirişin ya da başka bir yapının, yeniden gevşeyememek yahut düzelememek üzere, kalıcı olarak kasılması

Print

5-) Hareket bozukluğunda dopamin ve ACH (Asetilkolin) etkisi nelerdir ?

 • Dopamin, D1 tipinde reseptörlerine bağlandığında uyarıcı, D2 tipi reseptörlerine bağlandığında ise bastırıcı etki yapar.
 • Asetilkolin ise modülatör olarak görev yapar, yani tek başına uyarıcı ya da baskılayıcı değildir, ancak uyarılabilirliği değiştirir.
 • Dopamin direkt yolu uyarıp indirekt yolu baskılayarak talamokortikal çıkış sinyallerini her iki yoldan artırır ve korteks aktive olur.

6-) Spastisite objektif değerlendirme yöntemleri nelerdir ?

1-Klinik değerlendirme skalaları

 • Ashworth Skalası
 • Modifiye Ashworth skalası

2-Biyomekanik değerlendirmeler 

 • Pendulum testi
 • İzokinetik dinamometreler

3-Nörofizyolojik – Elektrofizyolojik değerlendirmeler

 • H yanıtı .
 • H / M oranı
 • F Yanıtı,
 • F / M oranı

4-Yürüme analizi

SPASTİK EL

7-)  Spastisite değerlendirmesinde kullanılan patolojik refleksler nelerdir ?

 • Hoffman refleksi
 • Babinski refleksi
 • Choddock refleksi
 • Tonik boyun refleksi
 • Labirent refleks

8 – ) Spasitisitede görülen yürüyüş çeşitleri nelerdir ? 

Aynı ya da karşı taraf kol ve bacakların sırasıyla öne alınması ile gerçekleşen yürüyüşe  4 NOKTA YÜRÜYÜŞÜ denilir.

Aynı ya da farklı alt ve üst ekstremitelerin aynı anda öne atılmasıyla gerçekleşen yürüyüşe  2 NOKTA YÜRÜYÜŞÜ denilir.

sipastik yuruyus

9-) Spastisitenin tanımı nedir?  Spastisite mekanizmaları nelerdir ?

Spastisite; gövde ve ekstremitelerdeki fizyolojik tonusun artmasıdır yani pasif harekete karşı gösterilen dirençtir.

Spinal Mekanizma: Medulla spinaliste lezyona neden olan patolojiler sonucu gelişir.

 • Gama motor nöronların artmış spontan deşarjları
 • Artmış alfa motor nöron eksitabilitesi
 • Azalmış veya tamamen kaybolmuş ‘Renshow’ inhibisyonu
 • İnhibisyonu azalmış ‘Ia’ inhibitör inter nöron aktivitesi
 • Azalmış Otojenik inhibisyon rol oynamaktadır

Supra – Spinal Mekanizma:  Beyni etkileyen olaylar sonucu gelişir.

-Bu patolojilere:

 1.  Serebrovasküler olaylar
 2.  Serebral hemorajlar
 3.  Tümörler
 4.  Demiyelinizan hastalılar (Multiple Skleroz)
 5.  Beynin enfeksiyöz hastalıkları örnek verilebilir.

10-) Ekstrapiramidal sistemin hareket açısından önemi nedir ?

 • Ekstrapiramidal sistem, piramidal sisteme ek olarak beyindeki bazı diğer yapılarla birlikte istemli hareketlerin ortaya konmasına yardımcı olan bir sistemdir.
 • Otomatik hareketlerin öğrenilmesinden sorumludur ( yüzme.bisiklet binme vs.)
█ ▌► Bu yazı 1.902 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın