Yürüyüş Bozuklukları ( Alt Motor Nöron Tipi Paralitik )

– Gluteus Maksimus Paralitik Yürüyüşü:

gluteus maximus yürüyüş

 • Yürüyüşteki bozukluk bütün duruş fazı boyunca kendini gösterir.
 • Topuk vuruşunu takiben gövde hiperekstansiyona alınır.
 • Normalde topuk vuruşu sırasında eksternal kuvvet kalça ekleminin önünden geçer.
 • Normal yürüyüş sırasında eksternal kuvveti burada nötralize eden kalça ekstansörleridir.
 • Gluteus Maksimusun paralitik olduğu durumda gövde hiperekstansiyona getirilerek, eksternal kuvvet kalça ekleminin merkezinin arkasına düşürülür.
 • Böylece eksternal kuvvet ekstansör kuvvet yerine geçer.

– Gluteus Medius Paralitik Yürüyüşü:

gluteus medius yürüyüş

 • Duruş fazı ve özellikle orta duruş fazında yürüyüş bozukluğu ortaya çıkar.
 • Ağırlık ekstremite üzerine bindiği zaman pelvis karşı tarafta yukarı kalkacağı yerde aşağı düşer (Trendelenburg belirtisi) ve kalça satbilizasyonu yapılamaz.

 

Trendelenberg yürüyüş

 • Hasta her orta duruş fazında gövdeyi laterale eğerek, eksternal kuvveti kalça eklem merkezinin lateraline düşürür ve eksternal kuvveti kasın yerine kullanır.
 • Bilateral paralizilerde her iki tarafa lateral fleksiyon yapılır (ödekvari yürüyüş).

– Quadriseps Femoris Paralitik Yürüyüşü:

polio yürüyüş

 • Yürüyüş bozukluğu hem duruş, hem sallanma fazında görülür.
 • Sıklıkla polio sekeli hastalarda görülür.
 • Topuk vuruşundan orta duruş fazına giderken kişi gövdesini öne eğmek suretiyle eksternal kuvveti diz ekleminin önüne düşürerek, dizini kilitlemeye çalışır. Bu yetmiyorsa, hem gövdeyi öne eğer, hem elini patellaya koyarak önden arkaya doğru kuvvet uygular.

Bazı hastalar ise kalça ekleminden fazlaca eksternal rotasyon yaparak frontal düzlemi sagital, sagital düzlemi frontal düzlem yerine alır ve dizini kilitler.

Sallanma fazında quadriseps kasının iki fonksiyonu vardır.

 1. Topuğun posteriorda fazla kalkmasına engel olmak (topuk kalkışının seviyesini ayarlamak)
 2. Ekstremitenin öne aktarılmasını sağlamak.

Bu fonksiyonlarda yetersizlik oluşur.

– Hamstring Paralitik Yürüyüşü:

rekurvatum yürüyüş

 • Hamstring paralizisi yürüyüş sırasında instabilite yaratmaz, ancak genu recurvatuma neden olur.
 • Kısa bacak yürüyüşü görülebilir.

– Dorsifleksör Kaslarının Paralizisi:

stepaj yürüyüşü

 • Topuk vuruşu yapılamaz, topuk yerine parmaklar yere temas eder.
 • Dorsifleksör kasların görevi duruş fazında topuk vuruşundan orta duruş fazına geçişte egzentrik kontraksiyon yaparak ayağın yere yavaşça temasını sağlamaktır.
 • Sallanma fazında ise ekstremitenin boyunu kısaltmaktır.
 • Ayak dorsifleksörleri çalışmıyor ise, diz ve kalça ekleminde aşırı fleksiyon yapılarak ayak yerden kaldırılmaya çalışılır (stepaj yürüyüşü).

– Plantar Fleksör Paralizisi:

calcaneal yürüyüş

 • Plantar fleksörler paralitik ise hasta topukları üzerinde yürür (calcaneal yürüyüş).
 • Taban teması, orta duruş, topuk kalkışı ve itme fazını gerçekleştiremez.
 • Her topuk vuruşunda destek noktasının küçülmesine bağlı olarak bir rotasyon meydana gelir.
 • Aşırı enerji tüketimine neden olur.
█ ▌► Bu yazı 5.562 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın