Anatomik Terminoloji – Tıbbi Terimler

TERİM ////  TERMİNOLOJİ

Çeşitli bilim, sanat ve meslek dallarının özel anlamı olan ve belli kavramları taşıyan sözcüklerine terim, sözcüklerle ilgili bilim dalına terminoloji adı verilir.

Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis ??? Nasıl  OKUNUR?

Sulcus-tendinis-musculi-flexoris-hallucis

Sulcus-tendinis-musculi-flexoris-hallucis

ANATOMİK TERMİNOLOJİ

 Anatomi terimleri hangi dildeki sözcüklerden oluşur ?

Büyük çoğunluğu Latince, bir kısmı Grekçe

ANATOMİ

Ana (İçinden)

 tome (kesmek)

(Gross Anatomy)

Çıplak gözle doku ve organların incelenmesi

Latince Sözcüklerde Harfler Nasıl Okunur ?

– C – harfinin ( K ) ve ( S ) gibi okunuşu

 • Bir sözcükte sessiz bir harften ve (a-o-u) gibi sesli harflerden önce gelirse ( K ) olarak
 • (e, i, ae, oe, y) harflerinden önce gelirse ( S ) olarak okunur.
 • crista, cytoplasma, caput, facies, costa, coeliacus curvatura, cervix,, caecum

– J – harfi sözcüğün başında ve sesli bir harften önce gelirse ( Y ) gibi okunur

 • major, jugularis, majus

– Q – harfi Türkçedeki ( KU ) gibi okunur

 • quadratus, aqua, quadriceps

– T – harfi Türkçedeki  gibi, (ia, io, iu) gibi iki sesli harfin önünde yer alırsa ( S ) gibi okunur

 • sustantia, tibia, talus, portio, trigonum, tertius

– X – harfi ( KS ) gibi okunur

 • flexio, cervix, excavatio, extremitas

– Y – harfi ( İ ) gibi okunur

 • symphysis, diaphysis, synostosis, synovia

– İ – harfi sessiz harflerden önce gelirse ( İ ), sesli harflerden önce gelirse ( Y ), gibi okunur

 • incisura, impressio, intumescentia

– S – harfi iki ünlü arasında yer alan kelimelerde (Z) gibi okunur

 • nose (nouz)

 

#Anatomi terimlerinde geçen latince sözcüklerin yerlerine göre nasıl okunacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için  BURADAN Anatomi Latince Sözcüklerin Okunuşu yazımıza ulaşabilirsiniz. 

Yön bildiren anatomik terimler

anatomik terimler

terimin okunuş ve yazılışlarını hatasız olarak öğrenebilmek için önce alfabetik olarak orjinal yazılışları, sonra okunuşları daha sonra anlamları bilinmelidir.

anterior – anteriyör : ön.

caudal – kodal : alt kuyruk tarafı.

cranial – kraniyal : üst, baş tarafı.

dexter – dekster : sağ.

dorsal – dorsal : arka, sırt tarafı.

externa – eksterna : dış, hacmin dışı.

horizontal – horizontal : sağdan sola veya soldan sağa.

inferior – inferiyör : alt.

interna – interna : iç, hacmin içi.

lateral – lateral : yan, median düzlemden uzak.

medial – medial : iç, medial düzleme yakın.

posterior – posteriyör : arka.

sagittal – sajital : önden arkaya.

sinister – sinister : sol.

superior – süperiyör : üst.

transvers – transvers : sağdan sola veya soldan sağa.

ventral – ventral : ön, karın tarafı.

vertical – vertikal : diki yukardan aşağıya.

düzlem bildiren anatomik terimler ;

coronal – koronal : sağdan sola veya yukarıdan aşağıya olan düzlem.

frontal – frontal : sağdan sola veya yukarıdan aşağıya olan düzlem.

horizontal – horizontal : yere paralel düzlem.

Planum-horizontale-transversale

Planum-horizontale-transversale

sagittal – sajital : önden arkaya ve yukarıdan aşağıya olan düzlem.

Axis-sagittalis

Axis-sagittalis

transvers – transvers : yere paralel düzlem.

Axis-transversalis

Axis-transversalis

hareket bildiren anatomik terimler ;

abduction – abdüksiyon : orta hattan uzaklaşma.

adduction – addüksiyon : ota hattan yaklaşma.

circumdiction – sirkumdiksiyon : bir nokta etrafında dönme.

extention – ekstabsiyon : gerilme, iki kemik arasondaki açının büyümesi

flexion – fleksiyon : eğilme, bükülme, iki kemik arasındaki açının küçülmesi.

pronation – pronasyon : iç rotasyon. ( örneğin : önkol, el ve ayağın içe dönmesi)

rotation – rotasyon : dönme. (iç ve dış rotasyon)

supination – süpinasyon : dış rotasyon.

bilinmesi gereken diğer tanımlar ;

arter – arter : atar damar.

articulatio – artikülasyo : eklem.

brevis – brevis : kısa.

distal – distal : başlangıçtan uzak olan.

facies – fasiyes : yüz.

longitudinal – longitudinal : uzunlamasına.

longus – longus : uzun.

musculus – muskulus : kas.

nervus – nervus : sinir.

os – os : kemik.

palmar – palmar : el ayasına ait.

plantar – plantar : ayak tabanına ait.

profundus – profundus : derin.

proximal – proksimal : başlangıca yakın olan.

superfical – süperfisyel : yüzeysel.

ven – ven : toplar damar.

volar – volar : el ayasına ait.

Vucut-bölgeleri

Anatomik Terimler 2

█ ▌► Bu yazı 10.690 defa okundu ◄ ▌█

2 Yorum

 1. vahide akkuş 23 Mayıs 2017
  • Fizyoo 23 Mayıs 2017

Yorum Yapın