Broca Afazisi ve Wernicke afazisi Nedir

Broca Afazisi ve Wernicke Afazisi

Broca afazisi ve wernicke afazisi en çok görülen lisan ve konuşma bozukluklarındandır. Lisan ve konuşma bozuklukları değerlendirilirken afazi gibi durumların ortaya konması gerekir. Bu yazımızda en çok görülen afazi türlerinden olan Broca afazisiwernicke afazisi, broca afazisi ve wernicke afazisi farkları, broca afazisi tedavisi ve wernicke afazisi tedavisi konularına değineceğiz. Bu yazıyı okumadan önce afazi hakkında detaylı bilg için Afazi nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Broca afazisi (Motor afazi)

broca-afazisi

broca-alaniBroca afazisi akıcı olmayan afazi (motor afazi) olarak adlandırılır. Broca afazisi ilk olarak  Pierre Paul Broca tarafından ortaya konulmuştur ve hastalığa adını vermiştir. Broca afazisi broca alanında oluşan hasarlar sonucunda meydana gelmektedir. Peki broca afazisi beynin hangi lobunun lezyonunda olur? Cevap Frontal lobdur. Çünkü Broca alanının yeri kabaca Frontal lob diyebiliriz. Daha ayrıntılı yeri ise Brodmann’ın 44 ve 45 numaralı alanı olarak ya da alt frontal girusun pars opercularis ve pars triangularis kısımları olarak açıklanabilir.


Broca Afazisi

Broca afazisinin ağır şekillerinde hasta hiç konuşamaz durumdadır. Daha hafif şekilli broca afazisi durumunda hasta birkaç kelime veya cümleyi, eksik olan kısa cümle parçacıklarını söyleyebilir. Örnek olarak hastaya “bugün hava nasıl diye sorulduğun da” “gün …. çok” gibi eksik bir cevap verebilir. Bir kısmında dua ve şarkı gibi konuşmanın otomatik yönü ile ilgili beceriler bir ölçüde korunmuştur. Broca afazisinde genellikle hasta düşündüğünü söyleyememekten ötürü sıkıntı içindedir. Konuşmaya çalışırken yaptığı yanlışların farkındadır. Lezyon motor kortekse yakın olduğundan çoğu kez Broca afazisi sağ hemiparazi ile birliktedir.


Broca Afazisi Tedavisi

Broca afazisi tedavisinde bazen hasta müdahaleye gerek olmadan iyileşir. Kendi kendine iyileşme olan broca afazisi durumları genellikle beyin kan akışının kısa süreli olarak durduğu daha sonra kan akışının devam ettiği geçici iskemik atak denilen inme tipinden sonra gerçekleşir. Geçici iskemik atak sonucunda oluşan broca afazisinde konuşma becerileri bir kaç saat veya bir kaç günde düzelmeye başlar.

Broca afazisi tedavisiBroca afazisinin bir çoğunda iyileşme bu kadar hızlı olmamaktadır. Öncelikle broca afazisine neden olan kanama durumu düzeltilmelidir. Daha sonra broca afazisinin tedavisine erkenden başlanır. İlk bir aya kadar olan zaman diliminde dil becerisinde bir miktar kendi kendine iyileşme olur ve bu iyileşme süreci iki yıl boyunca devam eder. Broca afazisi tedavisinde konuşma terapistleri iki yılık süreçte iyileşme sürecinin daha hızlı ve kalıcı olmasını sağlarlar. Broca afazisinin tedavisini etkileyen bir çok durum vardır. Bunlar beyin hasarının büyüklüğü, hastanın yaşı ve hastanın algı durumu bu faktörlerden başlıcalarıdır. Motivasyon, kişinin eğitim durumu ve ailenin desteği de broca afazisinin tedavisinde diğer faktörlerindendir. Genel olarak broca afazisi tedavisi konuşma terapistleri tarafından kişiye özel olarak hazırlanır. Bir çok konuşma egzersizini içeren broca afazisi tedavisi sonucunda hastaların bir çoğu konuşma becerilerine büyük oranda kavuşabilmektedir.


Wernicke afazisi (Sensoryal afazi)

wernicke afazisiWernicke afazisi akıcı afazi (sensoryal afazi) olarak adlandırılır. Wernicke afazisi ilk olarak Carl Wernicke tarafından ortaya konulmuştur. Afazi de lezyon Wernicke alanı civarındadır. Peki Wernicke afazisi beynin hangi lobunun lezyonunda olur? Cevap temporal lobdur. Çünkü Wernicke alanının yeri kabaca Temporal lob diyebiliriz.


Daha detaylı yer tarifi olarak Wernicke alanı brodmannın 39. alanına denk gelmektedir. wernicke alaniWernicke alanının görevi konuşma sırasında uygun kelimeleri seçmek olduğu için Wernicke alanı lezyonlarında hastada yanlış kelime seçimi görülür. Örnek olarak hastaya “kaç yaşındasınız diye sorulduğunda.” cevap olarak “beni sen anladın sen de yanlış anladın” gibi anlamsız cevap verebilir. Wernicke afazisinde hasta söyleneni anlayamaz. Bazı kısa emirleri anlayıp yerine getirse bile, daha karmaşık birkaç kademeli emirleri anlayamaz. Wernicke afazisi, Broca afazisinin tersine akıcı bir afazidir. Hasta bol ve akıcı bir şekilde konuşur. Fakat, başkalarının söylediğini anlayamadığı gibi kendi söylediğini de anlayamaz. Bir kelimenin yerine yanlış bir kelime kullanır veya o dilde olmayan anlamsız kelimeler icat eder (neolojizm). Bu konuşma şekli şizofrenlerin konuşmasını hatırlattığından kişi akıl hastası sanılır. Hasta yazılı bir metni okuyup anlayamaz. Yazı yazabilir, fakat yazısı da konuşması gibi bozuktur. Söyleneni tekrarlama ve objeleri adlandırma da bozuk olabilir. Hastalar konuşurken yaptıkları yanlışların farkına varmazlar.

Wernicke Afazisi Tedavisi

Wernicke afazisi tedavisinde bazen hasta müdahaleye gerek olmadan iyileşir. Kendi kendine iyileşme olan wernicke afazisi durumları genellikle beyin kan akışının kısa süreli olarak durduğu daha sonra kan akışının devam ettiği geçici iskemik atak denilen inme tipinden sonra gerçekleşir. Geçici iskemik atak sonucunda oluşan wernicke afazisinde konuşma becerileri bir kaç saat veya bir kaç günde düzelmeye başlar.

wernicke afazisi tedavisiWernicke afazisinin bir çoğunda iyileşme bu kadar hızlı olmamaktadır. Öncelikle  wernicke afazisine neden olan kanama durumu düzeltilmelidir. Daha sonra wernicke afazisinin tedavisine erkenden başlanır. İlk bir aya kadar olan zaman diliminde dil becerisinde bir miktar kendi kendine iyileşme olur ve bu iyileşme süreci iki yıl boyunca devam eder. Wernicke afazisi tedavisinde konuşma terapistleri iki yılık süreçte iyileşme sürecinin daha hızlı ve kalıcı olmasını sağlarlar. Wernicke afazisi tedavisini etkileyen bir çok durum vardır. Bunlar beyin hasarının büyüklüğü, hastanın yaşı ve hastanın algı durumu bu faktörlerden başlıcalarıdır. Motivasyon, kişinin eğitim durumu ve ailenin desteği de wernicke afazisi tedavisinin diğer faktörlerindendir. Wernicke afazisi tedavisi konuşma terapistleri tarafından kişiye özel olarak hazırlanır. Bir çok konuşma egzersizini içeren Wernicke afazisi tedavisi sonucunda hastaların bir çoğu konuşma becerilerine büyük oranda kavuşabilmektedir.

Broca Afazisi ve Wernicke Afazisi Farkları

Broca afazisi ve Wernicke afazisi konuşma bozuklukları içerisinde sıkça karşılaşılan durumlardandır. Broca afazisi ve Wernicke afazisi arasında ki farklar kısaca açıklayacak olursak; broca afazisinde hasta söyleneni anlar, Wernicke afazisinde hasta söyleneni anlamaz. Broca afazisinde konuşma akıcı değildir, wernike afazisinde konuşma akıcıdır. Broca afazisinde hasta durumun farkındadır, wernike afazisinde ise hasta durumun farkında değildir.
wernike-afazisi

Broca AfazisiWernicke afazisi
Hasta söyleneni anlar.Hasta söyleneni anlamaz.
Akıcı değildir.Akıcıdır.
Söylediğini anlar.Söylediğini anlamaz.
Hasta durumun farkındadır.Hasta farkında değildir.
Frontal LobTemporal Lob
█ ▌► Bu yazı 11.273 defa okundu ◄ ▌█

2 Yorum

  1. Raziye 3 Şubat 2018
    • admin 3 Şubat 2018

Yorum Yapın