Kontraktürlerin Önlenmesi ve Tedavisi

Kontraktür , eklem hareket açıklığının kaybı ve/veya pasif harekete karşı artmış direnç olmasıdır.   * Kalça fleksiyon kontraktüründe adım uzunluğu kısalır. Hastanın artmış lordozla birlikte...

Kas Tonusu

Kas tonusu, dinlenme esnasında kastaki gerilim, kasın harekete hazır halde bulunması ya da hareket öncesi aktivasyon derecesi olarak tanımlanabilir. Kas tonusu kasılma için zemini...

Kas Tonusu ve Kas Aktivasyonunun Anatomik Temelleri

Kas tonusu ve kas aktivasyonu, sinirsel uyarı ile kas ve çevresindeki bağ dokunun biyomekanik ve biyokimyasal özellikleri arasındaki etkileşimden köken alır. Kas tonusu ve aktivasyonuna...

Boyun Anatomisi

Boyun , omurganın en hareketli ve stabilitesi en az olan bölgesidir. Yedi vertebra (C1-C7) ve beş intervertebral diski (C2/3 - C6/7) vardır. C1 ve...

Kas Krampları

Kas krampı çok yaygın bir şikayettir. İskelet kaslarının spazmodik, ağrılı, istemsiz kasılmalarını ifade eder. Ağrı atakları genelde 10 dakikadan kısa sürelidir. Hemen her zaman...
kas yırtılması nedir

Kas Yırtılması Nedir? Kas Yırtığı Tedavisi

Kas yırtılması yorgunluk, aşırı kullanım, bir kasın uygunsuz kullanımı veya kasın dayanabileceği gerilimden daha fazla bir gerilime maruz kalması sonucunda kas liflerinin birbirinden koparak...

Pelvis Kasları Anatomisi

PELVİS  KASLARI ANATOMİSİ PELVİS alt duvarı Diaphragma pelvis 2 kısıma ayrılır 1- ) M.levator ani m.pubococcygeus m.iliococcygeus   2- )  M.coccygeus Diaphragma pelvis Origo; Karın boşluğunun en alt kısmıdır.üzerinde pelvis...

El Parmak Fleksör Kasları

El parmak fleksör kasları parmakların içe bükülmesini sağlayan kaslardır. Flexor digitorum superficialis kası Flexor digitorum profundus kası Flexor pollicis longus Flexor pollicis brevis Bu yazımızda...
hamstring kasları

Hamstring Kasları

Hamstring kasları; uyluğun arka kısmında yer alan Biceps Femoris, Semitendinosus ve Semimembranosus kaslarıdır. Bu kaslar, uyluğun arka bölgesi kasları veya ischiocrural kaslar olarak da adlandırılabilir ama sıklıkla bu...

GÖĞÜS KASLARI ANATOMİSİ

GÖĞÜS KASLARI ANATOMİSİ ( MUSCULI THORACIS ) pectoralis major pectoralis minor subclavius serratus anterior Diaphragma Mm. intercostales Mm. intercostales externi Mm. intercostales...

Sırt Kasları Anatomisi

MUSCULI DORSI (SIRT KASLARI) Yüzeyel sırt kasları M. trapezius M. latissimus dorsi M. rhomboideus major M. rhomboideus minor M. levator scapula M. serratus posterior superior ...

Omuz Kasları Anatomisi

OMUZ KASLARI deltoideus subscapularis supraspinatus infraspinatus teres major teres minor M. deltoideus Origo; pars clavicularis kısmı clavicula’nın lateral 1/3’den, pars acromialis kısmı acromion’nun lateral kenarından ...

Yüz ve Mimik kasları

Musculi faciales (Yüz Kasları, Mimik Kaslar) Kafa derisinin kasları Göz etrafındaki kaslar Ağız ve çevresindeki kaslar Burun kasları Kulak kepçesi kasları Kafa derisinin kasları m.epicranius m.occipitofrontalis ...

Karın kasları ve Anatomisi

Karın Kasları (MUSCULI ABDOMINIS) Karın; yukarıda diaphragma ile aşağıda apertura pelvis superior arasında kalan vücut bölümüdür. Karın duvarı; osteocartilaginoz thorax’tan pelvise uzanan, büyük kısmı muskuler yapıda...

BOYUN KASLARI ANATOMİSİ

Mm.COLLI(CERVICIS) BOYUN KASLARI Üst sınır; oksipital kemiğin protuberentia occipitalis externa’sı temporal kemiğin proc.mastoideus’u mandibula’nın alt kenarı Alt sınır; manubrium sternum’un üst sınırı clavicula’nın üst sınırı MUSCULI  COLLI  (CERVICIS) ...

EL KASLARI ve ANATOMİSİ

EL KASLARI Thenar kaslar        Hypothenar kaslar  Orta grup kaslar Thenar kaslar M. abductor pollicis brevis M.opponens pollicis M. flexor pollicis brevis M. adductor pollicis M. abductor pollicis...

Kalça ve Uyluk Kasları Anatomisi

KALÇA KASLARI M. gluteus maximus M. gluteus medius M. gluteus minimus M. tensor fasciae lata M. gluteus maximus Origo; Linea glutea posterior ve crista iliaca...