Boyun Anatomisi

Boyun , omurganın en hareketli ve stabilitesi en az olan bölgesidir. Yedi vertebra (C1-C7) ve beş intervertebral diski (C2/3 - C6/7) vardır. C1 ve...

Küboid Sendromu

Küboid sendromu, ayağın dış yan kısım ağrılarının sık görülen bir nedenidir. Tedavisi basit olmakla beraber tanısı gecikebildiğinden, uzun süren şikayetlere neden olabilir. Bale dansçıları...
humerus anatomisi

Humerus Nedir – Humerus Kemiği Anatomisi

Humerus kemiği üst ekstremite kemikleri içerisinde en uzun olan iki uçlu bir kemiktir. Bu yazımızda sırasıyla humerus nedir, humerus neresi, humerus anatomisi, humerus başı,...
üst ekstremite kemikleri

Üst Ekstremite Kemikleri

üst ekstremite kemikleri kürek kemiği ile el parmaklarına kadar olan bölgede yer alan kemikleri içine alan bölgede ki kemiklerdir. Üst ekstremite dediğimiz bölgede bu kemiklerin...
Kürek Kemiği

Kürek Kemiği – Skapula Nedir?

Kürek kemiği latince scapula kemiği olarak adlandırılan üç kenarı, üç köşesi ve iki yüzü olan, göğüs kafesinin arka yüzüne oturan yassı bir kemiktir. (Yazı da...

Köprücük Kemiği – Klavikula Kemiği

Köprücük kemiği tıp dilin de klavikula kemiği olarak geçen, üst ekstremiteyi gövdeye bağlayan bir kemiktir. Ayırca klavikula kemiği ve latince adıyla clavicula olarak da adlandırılmaktadır. Bu...

Kemik Doku ve Kemik Çeşitleri

Kemik, vücudu oluşturan dokular içerisinden en sert olan dokudur. Kemikler, vücuda şekil verir ve dik tutarlar. Kemik Doku Nedir? Kemik doku; %60'ı inorganik (kalsiyum fosfat, kalsiyum...

Çene Eklemi (Articulatio Temporomandibularis)

Art. temporomandibularis (ATM), kayma (Translasyon) ve bir miktar rotasyon(dönme) harekertlerine izin veren, ayrıca tipik bir menteşe ekleminde olduğu gibi fleksiyon(elevasyon) ve ekstansiyon(deprasyon) yapan modifiye...

Alt Ekstremite Kemikleri

Alt ekstremite kemikleri bedenimizin kalça bölgesinden başlayıp ayak parmaklarına kadar olan bölgede yer alan kemiklerdir. Dolayısıyla alt extremite dediğimiz bölgede bu bölgedir. Alt extremite...

Ayak Kemikleri

Ayak kemikleri insanların hareket sırasında aldığı pozisyona bağlı olarak değişen ağırlık miktarını taşıyarak zemine aktaran son derece gelişmiş, biyomekanik olarak kusursuz ve oldukça karmaşık bir...