İschiofemoral Ligament Anatomisi ve Görevi

İschiofemoral ligament adında anlaşıldığı gibi ischium kemiğinden başlayarak femur kemiğine doğru oblik olarak uzanan bir ligamenttir. İschiofemoral ligament pelvis kemiklerinden olan ischium kemiğinin asetabular kaviteyi oluşturan kenarından başlayarak oblik...

İliofemoral Ligament Anatomisi ve Görevi

İliofemoral ligament adında anlaşıldığı gibi ilium kemiğinden başlayarak femur kemiğine doğru uzanan bir ligamenttir. İliofemoral ligament uzanış şeklinden dolayı Y-ligament veya kalça eklemi hakkında detaylı...