Lumbal Disk Lezyonları ve Testleri

İntervertebral aralıktaki diskin bir veya daha fazla komponentinin posteriora veya posterolaterale doğru yer değiştirmesi sonucu sinirsel noktalara bası yapması ile ortaya çıkan klinik...

Ayağın Arkları ve Ayağın Deformiteleri

Ayağın Arkları Ayağın Medial longitudinal Arkı: Calcaneus,talus,navicula,3 cuneiform, 1,2,3 metatarsal kemikler oluşturmuştur. Medial longitudinal arkın apeksi naviculadır ve yerden yüksekliği 15-18 mm’dir. Ayağın Lateral Longitudinal Arkı: ...

Spondilolizis ve Spondilolistezis Nedir?

SPONDİLOLİZİS: Spondilolizis'de İntervertebral eklem elemanlarında ayrılma vardır. İntradiskal basıncı azaltır ve disk daralır. İntradiskal basıncın azalması intervertebral foraminaların daralmasına yol açar, Spondilolizis olayı devam...

BRAKİAL PLEKSUS LEZYONLARI

BRAKİAL PLEKSUS  LEZYONLARI: Son 4 servikal ve 1. torakal sinirin anterior dallardan meydana gelir. C5-6 üst trunkusu, C7 orta trunkusu ve C8-T1 alt trunkusu...

GÖĞÜS KASLARI ANATOMİSİ

GÖĞÜS KASLARI ANATOMİSİ ( MUSCULI THORACIS ) pectoralis major pectoralis minor subclavius serratus anterior Diaphragma Mm. intercostales Mm. intercostales externi Mm. intercostales...

Omurganın Kırık ve Çıkıkları

Columna vertebralis'in yapısı koruyucu ve destekleyici olarak önemli miktarlarda hareketlere izin vermesine rağmen, çıkıklar ve columna vertebralis'in kırıklı- çıkıkları ile sonuçlanması olasılığı nedeniyle özel...

Sırt Kasları Anatomisi

MUSCULI DORSI (SIRT KASLARI) Yüzeyel sırt kasları M. trapezius M. latissimus dorsi M. rhomboideus major M. rhomboideus minor M. levator scapula M. serratus posterior superior ...

Sinir Dejenerasyonu ve Sinirlerin iskemisi

Erişkin sinir sisteminde koku epitelinde ki koku duyusuyla ilişkili olanlar hariç diğer nöronlar çoğalmazlar. Bu yüzden hastalık veya travma nedeniyle bozulan nöronlar yenilenemezler.  Sinirler...

Omuz Kasları Anatomisi

OMUZ KASLARI deltoideus subscapularis supraspinatus infraspinatus teres major teres minor M. deltoideus Origo; pars clavicularis kısmı clavicula’nın lateral 1/3’den, pars acromialis kısmı acromion’nun lateral kenarından ...

Yüz ve Mimik kasları

Musculi faciales (Yüz Kasları, Mimik Kaslar) Kafa derisinin kasları Göz etrafındaki kaslar Ağız ve çevresindeki kaslar Burun kasları Kulak kepçesi kasları Kafa derisinin kasları m.epicranius m.occipitofrontalis ...

Anatomik Terminoloji – Tıbbi Terimler

TERİM ////  TERMİNOLOJİ Çeşitli bilim, sanat ve meslek dallarının özel anlamı olan ve belli kavramları taşıyan sözcüklerine terim, sözcüklerle ilgili bilim dalına terminoloji adı verilir. Sulcus tendinis musculi...

Karın kasları ve Anatomisi

Karın Kasları (MUSCULI ABDOMINIS) Karın; yukarıda diaphragma ile aşağıda apertura pelvis superior arasında kalan vücut bölümüdür. Karın duvarı; osteocartilaginoz thorax’tan pelvise uzanan, büyük kısmı muskuler yapıda...

BOYUN KASLARI ANATOMİSİ

Mm.COLLI(CERVICIS) BOYUN KASLARI Üst sınır; oksipital kemiğin protuberentia occipitalis externa’sı temporal kemiğin proc.mastoideus’u mandibula’nın alt kenarı Alt sınır; manubrium sternum’un üst sınırı clavicula’nın üst sınırı MUSCULI  COLLI  (CERVICIS) ...

EL KASLARI ve ANATOMİSİ

EL KASLARI Thenar kaslar        Hypothenar kaslar  Orta grup kaslar Thenar kaslar M. abductor pollicis brevis M.opponens pollicis M. flexor pollicis brevis M. adductor pollicis M. abductor pollicis...

Kalça ve Uyluk Kasları Anatomisi

KALÇA KASLARI M. gluteus maximus M. gluteus medius M. gluteus minimus M. tensor fasciae lata M. gluteus maximus Origo; Linea glutea posterior ve crista iliaca...

Diz Eklemi Değerlendirme ve Testler

ACL (Ant. Cruciat lig.) Muayeneleri Ön Çekmece Testi Hasta sırt üstü yatarken diz 90° , kalça 45° fleksiyon pozisyonun da ve ayak nötralde iken...

BANKART-SLAP LEZYONU

OMUZUN STABİLİZATÖRLERİ      ∼Statik Kemik Labrum Kapsül Ligamentler Negatif intraartikuler basınç      ∼Dinamik Kaslar Tendonlar OMUZUN BAĞLARI Korakohumeral lig; Omuz eklemine önden destek olur. Fleksiyonda gerilerek güçlenir   Korakoakromial lig. Humerusun yukarı...

Siyatiğin Sebepleri Nelerdir?

Siyatiğin başlıca sebeplerini 3 gruba ayırabiliriz. Birincisi bel bölgesinden çıkan siyatiği kapsayan sinirimizin yine aynı bölge olan bel bölgesinde basıya uğramasına bağlıdır. Bel bölgesinde siyatik...