Ana Sayfa Mobilizasyon Sinir Mobilizasyonu

Sinir Mobilizasyonu

Radial Sinir Mobilizasyonu

Radial sinir boyundan çıkıp ele kadar uzanan başlıca 3 temel sinirimizden bir tanesidir. Brakial pleksusun en kalın dalı olan radial sinir, öncelikle triseps braki kasının...

Median Sinir Mobilizasyonu

Median sinir boyundan çıkıp ele kadar uzanan başlıca 3 temel sinirimizden bir tanesidir. Kolda hiç dal vermeden biceps brachii ile brachialis kasları arasında brachialis arter ve...

Peroneus Profundus Sinir Mobilizasyonu

Peroneus communisten  2 dala ayrılan  Peroneal sinirler, Profundus ve Superficialis  sinirler olarak devam eder. Peroneus profundus siniri  tibialis anterior, extansör hallucis longus, extansör digitorum longus...

Ulnar Sinir Mobilizasyonu

Ulnar sinir boyundan çıkıp ele kadar uzanan başlıca 3 temel sinirimizden bir tanesidir. Ulnar sinir uzandığı hat boyunca özellikle de dirsekte 5 farklı yerde sıkışabilir. Bunlar en...

Tibialis Posterior Sinir Mobilizasyonu

Tibial sinir popliteal fossayı geçtikten sonra tibialis posterior adını almaktadır. Gastrocnemius kasının medial parçası boyunca ilerleyerek medial malleolun altından geçer ve tarsal tünele girer.   Buradan...