DENGE TESTLERİ

Sandalye Kaldırma Testi: Kişi tek kolunu kullanarak mümkün olan en kısa sürede toplam 5 kez klasik bir sandalyeyi kaldırır. Sandalye kaldırma testinin değerleri...

Propriyosepsiyon Duyusu ve Egzersizleri

Propriyosepsiyon basitçe "vucut bölümlerinin uzaydaki konumundan bilinç ve bilinçdışı düzeyde haberdar olma yeteneği" olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, Propriyosepsiyon eklem hareket ve pozisyon duyusunu...

Dengeden Sorumlu Yapılar Nelerdir?

Dengeden sorumlu yapılar diğer bir deyişle beyinde dengeyi sağlayan yapılar reseptörler, posterior kolon ileti sistemi , vestibüler sistem, spinoserebellar yollar, beyin sapı retiküler formasyon, basal...

Vertigo (Baş Dönmesi ve Dengesizlik) rehabilitasyonu nedir?

Vertigo; yani baş dönmesi, kişinin başının veya çevresinin, çevresindeki nesnelerin dönmesini hissettiği hareket yanılsamasıdır. Tek başına bir hasatlık değildir; birçok hastalığa bağlı gelişen bir...