10 Soruda Spastisite ve Rehabilitasyonu

1-) Spastisite rehabilitasyonunda uygulanan Lokal ve Genel inhibisyon yöntemleri nelerdir ? Lokal Etkili Fizik Tedavi Yöntemleri Germe Lokal soğuk uygulama Antagonist kasları güçlendirmek Elektriksel stimulasyon Biofeedback ...

Spastisite Mekanizmaları (inhibisyon)

Spastisite Mekanizmaları: Spastisite nöral ve non-nöral mekanizma olmak üzere ikiye ayrılır. Nöral mekanizmalarde kendi arasında 2 başlık altında incelenmektedir; spinal-supraspinal mekanizma. Spasitisite ortaya çıktığı zamandan...

Spastisite Tedavisi ve Etki Mekanizmaları

Spastik kasların inhibisyonunda (gevşeme) kullanılan başlıca yöntemler: Ağırlık Aktarma Otojenik inhibisyon yöntemi ile örn: Oturma pozisyonunda olan hastanın koluna ağırlık aktarılır ve böylelikle spastisite olan ...