Kategori: Testler

Barthel indeksi

Barthel indeksi;  10 maddeden oluşan, fonksiyonel sakatlıkta yaygın olarak kullanılan,  bireyin günlük yaşam aktivitelerindeki performasını ölçmek için kullanılan bir ölçektir.  Bu indeksin ortaya çıkış amacı bireyin günlük işlerinde ne …

ASIA Bozukluk Skalası

Omurilik yaralanmalı bir hastayı değerlendirmenin en hassas yolu standardize edilmiş bir fizik muayenedir.Geliştirilen standartlar hastalıkla ilgilenen profesyoneller için ortak bir dil oluşturur, bilimsel çalışmalarda ve farklı merkezler arasında veri …

Uzanma Testi – Fonksiyonel Erişme Testi

Bireyin stabilite sınırlarını değerlendirmeye yönelik birçok test protokolünde üst ekstremite kullanılmaksızın öne eğilme sırasında değerlendirme yapıldığından sonuçlar günlük yaşamdaki fonksiyonel aktiviteleri yeterince temsil etmemektedir. Fonksiyonel erişme ise birçok günlük …

Rivermead Mobilite İndeksi

RMİ (Rivermead Mobilite İndeksi)  mobilite durumunu ölçmeye odaklı ve temel mobilite etkinliklerini içeren tek boyutlu bir indeks’tir. Guttman Skalası’na uyan 14 soru ve bir gözlemden oluşan, yatak içinde dönmeden …

Diz Eklemi Muayenesi

Diz eklemi muayenesi diğer bölgelerde olduğu gibi inspeksiyonla başlar. Ön, arka, medial ve lateraldeki yapılar değerlendirilir. Patellanın konumuna, simetriye, deformite olup olmadığına bakılır. Palpasyonla devam edilir. Hassasiyet, şişlik, nodül, sıcaklık farkı …

Mini Mental Durum Testi

Mini mental durum testi hastaların mental durumlarının saptanması için kullanılabilecek basit bir standartize metottur. Mini mental durum testi hastanın tedavi sırasında bilişsel gelişimini, tedavi öncesi ve sonrası durumunu yada belirli tedavilere alınmasına yetecek bilişsel düzeyinin …

Berg Denge Testi

Berg denge testi, yaşlı bireylerin dengelerini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir. Sağlık profesyonelleri tarafından yapılan ve 14 temel fonksiyon değerlendirildiği berg denge testi nesnel bir değerlendirme yöntemidir. Berg Denge Testi …