Barthel indeksi

Barthel indeksi;  10 maddeden oluşan, fonksiyonel sakatlıkta yaygın olarak kullanılan,  bireyin günlük yaşam aktivitelerindeki performasını ölçmek için kullanılan bir ölçektir.  Bu indeksin ortaya çıkış...

ASIA Bozukluk Skalası

Omurilik yaralanmalı bir hastayı değerlendirmenin en hassas yolu standardize edilmiş bir fizik muayenedir.Geliştirilen standartlar hastalıkla ilgilenen profesyoneller için ortak bir dil oluşturur, bilimsel çalışmalarda...

Uzanma Testi – Fonksiyonel Erişme Testi

Bireyin stabilite sınırlarını değerlendirmeye yönelik birçok test protokolünde üst ekstremite kullanılmaksızın öne eğilme sırasında değerlendirme yapıldığından sonuçlar günlük yaşamdaki fonksiyonel aktiviteleri yeterince temsil etmemektedir....

Rivermead Mobilite İndeksi

RMİ (Rivermead Mobilite İndeksi)  mobilite durumunu ölçmeye odaklı ve temel mobilite etkinliklerini içeren tek boyutlu bir indeks’tir. Guttman Skalası’na uyan 14 soru ve bir...
WOMAC osteoartrit indeksi

WOMAC osteoartrit indeksi

WOMAC osteoartrit indeksi terimi latince de ne demek tıp dilinde nasıl kullanılır bu yazımızda bu konu ile ilgili bilgilerden bahsedeceğiz. Sizde WOMAC indeksi ne...
Diz eklemi testleri

Diz Eklemi Muayenesi

Diz eklemi muayenesi diğer bölgelerde olduğu gibi inspeksiyonla başlar. Ön, arka, medial ve lateraldeki yapılar değerlendirilir. Patellanın konumuna, simetriye, deformite olup olmadığına bakılır. Palpasyonla devam edilir....
o'brien testi

O-Brien Aktif Kompresyon Testi

O-Brien aktif kompresyon testi veya daha bilinen kısa adı ile o'brien testi omuz muayenesi içerisinde yapılarak akromioklavikular eklem pataolojisi ve omuz labrumuna ait (superior labrum...
speed testi ftr

Speed Testi Nedir FTR Omuz da Hangi Hastalıkta Yapılır

Speed testi omuz muayenesi içerisinde yapılarak bisipital tendinit hakkında tanı koymaya yarayan bir testtir. Biz de bu yazımızda speed testi nedir ve nasıl yapılır konuları hakkında...

Mini Mental Durum Testi

Mini mental durum testi hastaların mental durumlarının saptanması için kullanılabilecek basit bir standartize metottur. Mini mental durum testi hastanın tedavi sırasında bilişsel gelişimini, tedavi öncesi ve sonrası durumunu yada belirli tedavilere...

Berg Denge Testi

Berg denge testi, yaşlı bireylerin dengelerini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir. Sağlık profesyonelleri tarafından yapılan ve 14 temel fonksiyon değerlendirildiği berg denge testi nesnel bir...

Lumbal Disk Lezyonları ve Testleri

İntervertebral aralıktaki diskin bir veya daha fazla komponentinin posteriora veya posterolaterale doğru yer değiştirmesi sonucu sinirsel noktalara bası yapması ile ortaya çıkan klinik...

Diz Eklemi Değerlendirme ve Testler

ACL (Ant. Cruciat lig.) Muayeneleri Ön Çekmece Testi Hasta sırt üstü yatarken diz 90° , kalça 45° fleksiyon pozisyonun da ve ayak nötralde iken...

   Brunnstrom Motor Evreleri

Brunnstrom Motor Evreleri                            Üst Ekstremite Motor İyileşme Evresi Evre 1:Kolda hiçbir hareket yoktur. Kas...

İmpingement sendromu ve Omuza Özel Testler

Ağrılı ark sendromu Supraspinatus sendromu Yüzücü omuzu Atıcı omuzu Subakromial sıkışma sendromu adlarıyla da bilinir. #İmpingement sendromu “supraspinatus tendonu”, “subakromial bursa” ve “bisipital tendonun”...