Çocukta Enfeksiyöz Artritler: Lyme Hastalığı – Akut Romatizmal Ateş – Septik Artrit

Çocukta Enfeksiyöz Artritler nedir belirtileri ve tedavisi nasıl yapılır? Lyme Hastalığı nedirAkut Romatizmal Ateş nedirAkut Romatizmal Ateş Tanısı için Jones Kriterleri nelerdir ve Septik Artrit nedir konularından bahsedeceğiz. Detayları ile Çocukta Enfeksiyöz Artritler ftr ve tıp dilinde ne demektir bu yazımızda. Çocukta Enfeksiyöz Artritler olan Lyme HastalığıAkut Romatizmal Ateş ve Septik Artrit  belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak ettiklerinizi bize yorum olarak yazabilirsiniz.

Lyme Hastalığı

Lyme hastalığının sebebi bir spiroket olan Borrelia burgdorferi’dir. Lyme hastalığı Geyik kenesi olan Ixodes dammini ile taşınır. Lyme hastalığı insidansı 100,000’de 5.2’dir. Başlangıç fazında ateş, yorgunluk, baş ağrısı, artralji, miyalji ve ense sertliği ile karakterizedir. Eritema migrans olarak adlandırılan, ortası açık renkli, dairesel kırmızı karakteristik cilt lezyonları görülür.

lyme hastalığı eritema migrans

Lyme hastalığı geç fazında artrit, kardiyak hastalık ve nörolojik bozukluklar görülebilir.

Çocuklarda kalp bloğu şeklinde kardiyak bulgular %5-10 oranında, nörolojik bulgular %15 oranında görülür.

Lyme hastalığı  Bell palsisi çocuklarda erişkinlerden daha sık ortaya çıkar.

Çocukların %85’inde artrit, ilk tedavinin bitişinden önce son bulur. Ancak %10 kadarında kronik inflamatuar süreç gelişir.

Lyme hastalığı Tedavisi

Lyme hastalığı Tedavisinde antibiyotikler kullanılır. Doksisiklin, amoksisilin, eritromisin. Geç hastalıkta IV seftriakson.

Akut Romatizmal Ateş

akut romatizmal ateş eritema marginatum

Akut Romatizmal Ateş ateş dört yaşından büyük çocuklarda, kız ve erkeklerde eşit oranda görülür. Akut Romatizmal Ateş Genelde büyük eklemlerde, diz, dirsek, ayak bileği, el bileğinde ağrı, şişlik, ısı artışı ve hareket kısıtlılığı şeklinde artrit ortaya çıkar. Bununla beraber Akut Romatizmal Ateş hastalığıda kardit, ateş, döküntü, kore ve nodül gibi bulgular da olabilir. Sıklıkla şikayetlerden önce streptokok enfeksiyonu öyküsü vardır. Akut Romatizmal Ateş tanısı, Jones kriterleri ile klinik olarak konulur.

Akut Romatizmal Ateş Tanısı için Jones Kriterleri

Major kriterler:

 • Kardit
 • Poliartrit
 • Kore
 • Eritema marginatum
 • Cilt altı nodüller

Minör kriterler:

 • Ateş
 • Artralji
 • ESR ya da CRP yüksekliği
 • EKG’de PR mesafesinde artış

Öncesinde grup A streptokok enfeksiyonu öyküsü olması:

 • Boğaz kültürü
 • Hızlı streptokokkal antijen
 • Streptokok antikorlarının (ASO) yüksek olması

Tanı koymak için 2 major kriter veya bir major ve bir minör kriter ile yakın zaman öncesinde streptokok enfeksiyonu geçirildiğinin ispatı gerekmektedir.

Akut Romatizmal Ateş Tedavisi

Akut Romatizmal Ateş tedavisi Anti inflamatuar ilaçlar (salisilatlar, kortikosteroidler), fizik tedavi.
Esas yaklaşım A grubu streptokok enfeksiyonunun tanınması ve uygun tedavi ile romatizmal ateşin önlenmesidir (primer profilaksi). Bir kere ARA geçiren kişilerde sekonder profilaksi uygulanır.

Akut Romatizmal Ateş İlerleyişi

Akut Romatizmal Ateş uzun dönemli morbiditeye yol açmaz. Akut Romatizmal Ateş Prognozu kardiyak tutulumun derecesi ile ilişkilidir.

Septik Artrit

Septik Artrit En sık olarak iki yaşından küçük çocuklarda görülür. Erkeklerde daha çok görülür. Septik Artrit Genelde hematojen yayılım söz konusudur.

Transiyent sinovit daha çok erkeklerde 3-10 yaş grubunda kalçada, bazen dize yansıyan ağrı şeklinde kendini gösterir.

Bakteriyel septik artrit çocukların %6.5’inde görülür. En sık şekli monoartiküler tutulumdur.

Septik Artrit hastalığında En yaygın patojenler Haemophilus influenzae ve Staphylococcus aureus’tur.

Yaş gruplarına göre septik artrit etkenleri:

 • Yenidoğan: Staphylococcus aureus (daha nadir olarak gram negatif enterik bakteriler)
 • 2 ay – 2 yaş: Haemophilus influenzae
 • > 2 yaş: Staphylococcus aureus
 • Cinsel olarak aktif adölesanlar: Gonokoklar

Bu yazımızda sırasıyla Lyme Hastalığı nedirAkut Romatizmal Ateş nedirAkut Romatizmal Ateş Tanısı için Jones Kriterleri nelerdir ve Septik Artrit nedir konularından bahsettik. Sizde Çocukta Enfeksiyöz Artritler ile ilgili merak ettiklerinizi bizlere yazabilirsiniz.

█ ▌► Bu yazı 164 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın