Ana Sayfa Fizik Tedavi Hastalıkları Ayak Çocukta Travmatik Olmayan Kalça Ağrısı ve Topallama

Çocukta Travmatik Olmayan Kalça Ağrısı ve Topallama

314 defa okundu
Çocukta Travmatik Olmayan Kalça Ağrısı

Çocukta Travmatik Olmayan Kalça Ağrısı ve Topallama durumuna sebep olan hastalıklardan olan Akut Transient / Toksik Sinovit, Legg-Calve-Perthes Hastalığı ve Femur Başı Epifiz Kayması durumunu detayları ile bu yazımızda anlattık.

Akut Transient / Toksik Sinovit

Akut Transient / Toksik Sinovit

Direkt grafi akut transient sinovitte çoğunlukla normaldir. Bazen medial eklem aralığında genişleme görülebilir.

Kalçanın transient (toksik) sinoviti, çocuklarda topallamanın ve akut kalça ağrısının en sık nedenidir. Etyolojisi açık değildir. 3-6 yaş gurubunu ve erkekleri daha çok etkiler. Fizik muayenede kalça iç rotasyonu kısıtlanmıştır. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit normal ya da hafif artmıştır, ESR hafif artmıştır. Direkt grafi normaldir. Tedavide istirahat, NSAİİ önerilebilir. Genelde 3-5 gün içinde kendiliğinden düzelir. Kalça ağrısı geçene kadar tam aktiviteden kaçınılır. Prognozu iyidir, %10’dan azında ikici bir atak olur.

Legg-Calve-Perthes Hastalığı

Legg-Calvé-Perthes Hastalığı
Legg-Calve-Perthes Hastalığı

Proksimal femurun avasküler nekrozu (Legg-Calve-Perthes hastalığı) kan desteğine göre fazla hızlı büyümeye bağlı oluşur. Epifizdeki sekonder ossifikasyon merkezleri avasküler nekroza uğrar. İnsidansı 1:750’dir. 4-10 yaş grubunu ve erkekleri (erkek/kız: 4/1) daha çok etkiler. Ağrı ve topallama şeklinde belirti verir. Kasık ağrısı uyluğun ön ve medialinden dize doğru yayılır. Muayenede iç rotasyon, ekstansiyon ve abdüksiyon azalmıştır. Laboratuvar değerleri normaldir. Direkt grafide femur başında küçük ya da sklerotik ossifikasyon merkezi, kalça eklem aralığının genişlemesi görülebilir. Tedavide konservatif yaklaşım istirahat, abdüksiyon breysi. Tedavinin amacı femur başının normal küresel şeklini korumak. Mevcut tedavi yaklaşımında çocuk yük taşımaya (ayağına basmaya) devam edebilir ancak femur abdükte pozisyonda yani asetabulumla iyi sarılmış iken. Cerrahi gerektiğinde varus osteotomi uygulanır. Erken tespit edilen çocuklarda prognoz iyidir. Ör: 6 yaşından küçüklerde ve femur başının %50’den azı tutulmuşsa. Daha geç fark edilen çocuklarda prognoz kötüdür. Ör: Femur başının lateral kısmı (özellikle yapısal kısmın > %40) tutulmuşsa.

Legg Calve Perthes
Kalça abdüksiyon breysi kullanılabilir. Şekilde Atlanta Scottish Rite breysi.

Femur Başı Epifiz Kayması

Femur Başı Epifiz Kayması
Femur Başı Epifiz Kayması

Preadölesan ve adölesanlarda en yaygın kalça bozukluğu epifizyolizisdir (femur başı epifiz kayması). Proksimal femoral epifiz büyüme plağından ayrılır (fizis). İnsidansı 10.8/100,000’dir. Obez çocuklarda daha sıktır (hastaların %80’i obezdir). Bu çocuklarda sekonder cinsiyet karakterlerinin gelişimde gecikme görülebilir. 9-15 yaşlarında daha sık görülür. Erkekler kızlardan daha çok etkilenir. Belirtileri ağrı ve topallamadır. Muayenede iç rotasyon ve abdüksiyon kısıtlıdır, etkilenmiş taraf dış rotasyondadır. Laboratuvar normaldir. Direkt grafide etkilenmiş tarafta fizis (büyüme plağı) geniş ve düzensizdir, femur başında epifizler incelmiştir. Tanı anında %20 bilateraldir, takipte ek bir %20-40 daha bu gruba eklenir. Ardışık prezente olan hastalarda ikinci femur genelde ilkinden sonra 18 ay içinde etkilenir. Tedavide daha fazla epifizyal yer değiştirmeyi önlemek için cerrahi pimleme tercih edilir, epifiz vida ya da pimle stabilize edilir. Prognozu değişkendir.

Femur Başı Epifiz Kayması
Tedavide vida ya da pim ile epifiz stabilize edilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin