Dolaşım Fizyolojisi

Dolaşım fizyolojisi içerisinde en önemli yapı kandır. Kan; hücreler ve plazmadan oluşan visköz bir sıvıdır. • Hücrelerin % 99’dan fazlasını alyuvarlar (eritrosit) oluşturmaktadır. Hücrelerin % 99’dan fazlasını alyuvarlar (eritrosit) oluşturmaktadır.

Kan akımı: Dolaşımın belirli bir noktasından belirli bir zaman içinde geçen kan miktarıdır. Mililitre/dakika veya litre/dakika olarak belirtilir.

Kanın damarlardan akışı iki faktör tarafından belirlenir:

  1. Damarda kanı ilerleten damarın iki ucu arasındaki basınç farkı
  2. Damarda kan akımını engellemeye çalışan damar direnci

Kan basıncı: Kanın damar çeperinde birim alana uyguladığı basınç demektir. Civalı manometreler kullanılarak ölçülür. Milimetre civa (mmHg) ile belirtilir.

Dolaşım sistemi; sistemik dolaşım ve pulmoner dolaşım olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sistemik dolaşım vücudun akciğerler dışında bütün dokuların kan akımını sağlar. Pulmoner dolaşım ise akciğerlerin dolaşımını sağlamaktadır. Vücuttaki bütün kanın % 86’sı sistemik dolaşımdadır. % 5’i kalpte, % 9’u pulmoner dolaşımdadır.

Sistemik dolaşım

Dolaşım fizyolojisi içerisinde sistemik dolaşımı; arterler, arteriyoller, kapillerler, venüller, venler sağlamaktadır.

Arterler; Kanı kalpten dokulara yüksek basınç altında taşırlar. Bu nedenle arterler güçlü bir vasküler çepere sahiptir Kan arterlerde hızlı akar. Arterlerin küçük dalları arteriyollerdir ve kanın kapillerlere gönderilmesinde kontrol subaplarıdır.

Kapillerler; Sıvı, besin maddeleri, hormonlar ve öteki maddelerin kan ile dokular arasındaki değişimini sağlar.

Venüller; Kapillerlerden kirli kanı toplarlar ve venlere iletirler.

Venler; Kanı dokulardan geriye kalbe iletirler Dolaşımın Sinirsel Düzenlen

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi

dolasim-fizyolojisi

Dolaşımın sinirsel düzenlenmesi otonom sinir sistemi tarafından yapılmaktadır. Otonom sinir sisteminin dolaşımın düzenlenmesi ile ilgili en önemli bölümü sempatik sinir sistemidir. Sempatik uyarım damar direncini, kalp hızını arttırır.

Kalp debisi: Kalbin bir dakikada aorta pompaladığı kan miktarıdır
Venöz dönüş: Venlerden bir dakikada kalbe dönen kan miktarıdır . Venöz Dönüş = Kalp Debisi

█ ▌► Bu yazı 698 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın