Duyu Muayenesinde Dermatomlara Ait Anahtar Noktalar

dermatom duyu alanı

Dermatom     Anahtar Noktalar

 • C2                  Oksipital protuberensin en az 1 cm laterali (alternatif olarak kulağın 3 cm arkası)
 • C3                  Supraklavikular fossa (klavikula arkasında) ve orta klavikular hatta
 • C4                  Akromiyoklavikular eklem üzeri
 • C5                  Antekübital fossa lateral(radial)kenarı (Dirsek çizgisinin hemen proksimalı)
 • C6                  Başparmak, dorsal yüz, proksimal falanks
 • C7                  Orta parmak, dorsal yüz, proksimal falanks
 • C8                  Küçük parmak, dorsal yüz,proksimal falanks
 • T1                  Antekübital fossa medial(ulnar) kenarı, humeris medial epikondilinin hemen proksimali
 • T2                  Aksilla apeksi
 • T3                  Orta-klavikular hat üzerinde ve 3. interkostal aralıkta
 • T4                  Orta-klavikular hat üzerinde ve 4.interkostal aralıkta (meme ucu hizası)
 • T5                  Orta-klavikular hat üzerinde ve 5. interkostal aralıkta (T4 ve T6’nın orta noktası)
 • T6                  Orta-klavikular hat üzerinde ve 6. interkostal aralıkta (ksiforternum seviyesi)
 • T7                  Orta-klavikular hat üzerinde ve 7. interkostal aralıkta (T6 ve T8’in orta noktası)
 • T8                  Orta-klavikular hat üzerinde ve 8. interkostal aralıkta (T6 ve T10’un orta noktası)
 • T9                  Orta-klavikular hat üzerinde ve 9. interkostal aralıkta (T8 ve T10’un orta noktası)
 • T10                Orta-klavikular hat üzerinde ve 10. interkostal aralıkta (Umblikus)
 • T11                 Orta-klavikular hat üzerinde ve 11. interkostal aralıkta ( T10 ve T12 ‘un orta noktası)
 • T12                 Orta-klavikular hatta ve inguinal ligaman orta noktası
 • L1                   T12 ve L2 duysal noktaları arasında ki uzaklıgın ortası
 • L2                  Anterior-medial uylukta, inguinal ligamanın (T12) orta noktası ile medial femoral kondil arasındaki hattın orta noktası
 • L3                  Dizin üzerinde medial femoral kondil üzeri
 • L4                  Medial malleol
 • L5                  Ayağın sırtında 3.metatarsofalangeal eklem
 • S1                   Lateral topuk(kalkaneus)
 • S2                  Popliteal fossanın orta noktası
 • S3                  İskial tüberosita veya infragluteal kıvrım
 • S4-5              Perianal bölge, mukokütanöz bileşkenin 1 cm’den az laterali dermatom fizyoo (2)
█ ▌► Bu yazı 5.398 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın