EL KASLARI ve ANATOMİSİ


EL KASLARI

Thenar kaslar       

Hypothenar kaslar 

Orta grup kaslar

Thenar kaslar

 • M. abductor pollicis brevis
 • M.opponens pollicis
 • M. flexor pollicis brevis
 • M. adductor pollicis

M. abductor pollicis brevis

abductor pollicis brevis

 • Origo ;
 • retinaculum flexorum
 • os scaphoideum
 • Insertio ;
 • baş parmağın 1. phalanxı
 • Fonksiyon;
 • baş parmağa abduksiyon
 • Innervasyon;
 • N . medianus

M.opponens pollicis

 

M.opponens pollicis

 • Origo ;
 • retinaculum flexorum
 • os trapezium
 • Insertio ;
 • 1. metacarpal kemik
 • Fonksiyon ;
 • baş parmağı
 • öne-içe çeker
 • iç rotasyon
 • flexion
 • Innervasyon;
 • N. medianus

M. flexor pollicis brevis

flexor pollicis brevis

 • Caput superficiale
 • Caput profundus

M. flexor pollicis brevis
Caput superficiale

Caput superficiale

 • Origo
 • retinaculum flexorum
 • os trapezium
 • Insertio
 • baş parmağın 1. falanxı
 • Innervasyon;
 • N . medianus

M. flexor pollicis brevis
Caput profundus

Caput profundus

 • Origo ;
 • os trapezium
 • os capitatum
 • Insertio ;
 • baş parmağın 1. falanxı
 • Innervasyon;
 • N . ulnaris

M. flexor pollicis brevis

flexor pollicis brevis

 • FONKSİYON
 • 1. falanxa flexion
 • 1. metakarpal kemiğe flexion ve iç rotasyon

M. adductor pollicis

adductor pollicis

 • Caput obliquum
 • Caput transversum

M. adductor pollicis
Caput obliquum

Caput obliquum

 • Origo ;
 • os capitatum, os trapezium, os trapezoideum
 • 3. metacarpal basis
 • Insertio ;
 • Baş parmak 1. falanks


M.
adductor pollicis
Caput transversum

Caput transversum

 • Origo ;
 • 3. metacarpal distali
 • Insertio ;
 • Baş parmak 1. falanks
 • Fonksiyon;
 • Baş parmağa adduksiyon
 • Oppozisyon
 • Innervasyon;
 • N.ulnaris

Hypothenar kaslar

 • M. palmaris brevis

 • M. abductor digiti minimi

 • M. flexor digiti minimi brevis

 • M. opponens digiti minimi

M. palmaris brevis

palmaris brevis

 • Origo ;
 • retinaculum flexorum
 • aponeurosis palmaris
 • Insertio ;
 • elin ulnar yüzünde deride

M. palmaris brevis

palmaris brevis

 • Fonksiyon ;
 • hypothenar kabartıyı oluşturmak
 • Innervasyon ;
 • N. ulnaris

M. abductor digiti minimi

abductor digiti minimi

 • Origo ;
 • os pisiforme
 • m. flexor carpi ulnaris’in kirişi
 • Insertio ;
 • 5. parmağın 1. falanksı
 • Fonksiyonu;
 • 5. parmağa abduksiyon
 • Innervasyon;
 • N. ulnaris

M. flexor digiti minimi brevis

flexor digiti minimi brevis

 • Origo;
 • os hamatum, retinaculum flexorum
 • Insertio ;
 • 5. parmağın 1. falanksı
 • Fonksiyonu ;
 • 5. parmağa flexion
 • Innervasyon ;
 • N. ulnaris

M. opponens digiti minimi

opponens digiti minimi

 • Origo ;
 • os hamatum
 • retinaculum flexorum
 • Insertio ;
 • 5. parmağın 1. falanksı
 • Fonksiyon ;
 • 5. parmağa oppozisyon
 • Innervasyon;
 • N. ulnaris

Orta grup kaslar

 • Mm. lumbricales

 • Mm. interossei

 • Mm. interossei dorsales

 • Mm. interossei palmares

Mm. lumbricales

lumbricales

 • Origo ;
 • M. flexor digitorum profundus’un kirişlerinden başlar
 • Insertio ;
 • 2.3.4. ve 5. parmağın radial tarafındaki dorsal aponeurozda sonlanır
 • Fonksiyonu ;
 • parmakların 1. falanksına flexion 2. ve 3. falankslara extansiyon
 • Innervasyon;
 • 1-2 ; N.medianus
 • 3-4 ; N.ulnaris

Mm. interossei dorsales

(Dorsal – Dört)

interossei dorsales

 • Origo ;
 • metacarpal kemiklerin birbirine bakan yüzünden
 • Insertio ;
 • Parmakların 1. falanks dorsal yüzünde sonlanır.
 • Fonksiyon ;
 • parmaklara abdüksiyon
 • Innervasyon ;
 • N. ulnaris

Mm. interossei palmares

(Palmares – üç)

interossei palmares

 • Origo ;
 • metacarpal kemiklerin birbirine bakan yüzünden başlar
 • Insertio ;
 • parmakların 1. falanksın yan tarafında dorsal aponeurozda sonlanır.
 • Fonksiyon ;
 • 2. 4. ve 5. parmaklara adduksiyon yaptırır.
 • Innervasyon ;
 • n. ulnaris

N. medianus

N. medianus

(İNERVE ETTİĞİ KASLAR)

 • M. abductor pollicis brevis
 • M. opponens pollicis
 • M. flexor pollicis brevis caput superficialis
 • Mm. Lumbricalis 1-2

 

N.ulnaris

(İNERVE ETTİĞİ KASLAR)

 • M palmaris brevis
 • M abductor digiti minimi
 • M flexor digiti minimi brevis
 • M opponens digiti minimi
 • M. flexor pollicis brevis caput profundus
 • M. adductor pollicis
 • Mm. Lumbricales 3-4
 • Mm. interossei
█ ▌► Bu yazı 13.205 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın