El Kemik (Karpal Kemik) Kırıkları

Karpal Kemik Kırıkları: El bileğinde 8 adet karpal kemiğimiz vardır. Bu bilek kemikleri iki sıra halinde dizilmektedir.

karpal kemiklerimiz

Karpal kemiklerimizi proksimal ve distal olarak sıralayacak olursak;

• Proksimal sıra, radial taraftan balşıyacak şekilde;
Os scaphoideum, Os lunatum, Os triquetrum, Os psiforme (S – L – T – P)
• Distal sıra, radial taraftan başlayacak şekilde;
Os trapezium, Os trapezoideum, Os capitatum, Os hamatum (T – TZ – C – H)

Canalis carpi‛nin yapısına  katılan karpal kemiklerimiz ise; 

• Radial taraftan başlayarak sıralarsak; os scaphoideum ve os trapezium
• Ulnar taraftan başlayarak sıralarsak; os pisiforme ve os hamatum (bu iki kemik arasında Guyon kanalı vardır.)

karpal kemikler

♦Skafoid Kırığı:

 • Karpal kemikler arasında en sık kırılan kemiktir.
 • Dorsifleksiyonda iken el üzerine düşme sonucu daha sık görülür.
 • Enfiye çukuru olarak adlandırılan radial stiloidin distalindeki bölge derin palpasyonda ağrılıdır.
 • Enfiye çukurunda ağrı yakınması olan hasta da skafoid kırığı olma durumu yüksektir.
 • Skafoid kemiği avasküler nekroz ve kaynamamaya çok yatkın bir kemiktir.
 • Skafoid kemik kırıklarının tanısı ve tedavisinde dikkat edilmelidir.
 • Bir skafoid kırığında belirtiler daha çok
  • Bilekte, özellikle başparmak tarafında ağrı
  • Başparmak tabanına doğru renk değişimi ve şişlik olması
  • Nesneleri yeterince sıkı kavrayamama

skafoid-kemiği-kırığı

 

♦Lunatum Kırığı:

 • El bileğinin ekstansiyon ve ulnar deviasyona zorlanması sonucu kırık oluşur.
 • İzole lunatum kırığı pek nadir görülmektedir.
 • Kırık sonrası el bileğinin ortasında duyarlılık olabilmektedir.
 • Kırık sonrası avasküler nekroz sık görülür.
 • Sıklıkla nondeplase kırıklar olup, redüksiyon gerekmeksizin alçı ile tespiti yeterli olmaktadır.

lunatum kırığı

♦Triquetrum Kırığı:

 • Bilekteki yaralanmaya ek olabileceği gibi izole olarakta görülebilmektedir.
 • Dorsal avülsiyon kırığı veya cisim kırığı şeklinde olabilmektedir.
 • Triquetrum kırıkları oldukça sık görülmektedir.
 • Oluş mekanizması tam olarak bilenmemekle birlikte bileğin hiperekstansiyona zorlandığı durumlarda kırık oluşabilir.
 • Tedavide genellikle alçı tespiti yeterlidir.

triquetrum kırığı

♦Pisiform Kırığı

 • Hipotenar bölgeye gelen direkt travmalar sonrası, nadiren karşılaşılan pisiform kırıkları meydana gelebilmektedir.
 • Pisiform kemiği fleksör karpi ulnaris tendonu içinde yer almaktadır.
 • Genellikle başka kırık veya çıkıklarla birlikte görülürler.
 • Pisiform kemiği kırığı sonrası üzerinde lokalize bir hassasiyet görülebilmektedir.
 • Erken dönemde alçı tespiti yapılır.
 • Gecikmiş, nonunion veya post-travmatik pisotrikuetral artrit gelişen vakalarda pisiftorm eksizyonu gerekebilir.
 • Prognozu iyi seyirlidir.

pisiform kırığı

♦Trapezium Kırığı

 • Birinci metakarpal basisine gelen direkt travmalar sonucu kırık oluşur.
 • Çok seyrek görülmektedir.
 • Trapezium kırıklarına eşlik edebilir.
 • Kırık sonrası başparmak hareketleri ağrılı olabilmektedir.
 • Enfiye kutusu tepe bölgesinde duyarlılık vardır.
 • Tedavisinde alçı ile tespit yeterlidir.

trapezium kırığı

♦Kapitatum Kırığı:

 • Aşırı zorlamalı hiperekstansiyon hareketi sonucu kırık oluşur.
 • Kapitatum kemiğinin büyük proksimalde ki eklem başı lunatum kemiği ile temas halindedir.
 • Erken dönemde kapalı redüksiyon, gecikmiş durumlarda ise açık redüksiyon yapılır.
 • İzole kapitatum kırığı çok nadirdir.

kapitatum kırığı

♦ Hamatum Kırığı:

 • Avuç içinin ulnar tarafında transvers karpal bağın hamatum çengeline yapıştığı yerde ağrı ile kendisini gösterir.
 • Çoğu kırık kemiğin çengel kısmındadır.
 • Golf sonrası ve raket kullanma sırasında kırık oluşabilir.
 • Tedavisinde alçı tespiti yeterli olabilmektedir.
 • Nonunion ( Kırık kemik uçlarının gerekli şekilde kaynama gösterememesi)  gelişen ağrılı vakalarda hamatım çengelinin eksizyonu gerekebilir.

hamatum kırığı

 

█ ▌► Bu yazı 3.260 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın