Ana Sayfa Anatomi El Parmak Fleksör Kasları

El Parmak Fleksör Kasları

4.301 defa okundu

El parmak fleksör kasları parmakların içe bükülmesini sağlayan kaslardır.

  • Flexor digitorum superficialis kası
  • Flexor digitorum profundus kası
  • Flexor pollicis longus
  • Flexor pollicis brevis

el parmak fleksör kasları

Bu yazımızda sırayla bu el parmak fleksör kasları hakkında bahsedeceğiz.

Flexor digitorum superficialis

flexor digitorum superficialis

Flexor digitorum superficialis kası humeroulnar ve radyal olarak ayrılan iki parçalı bir kastır. Bu iki parça arasından median sinir ve ulnar arter geçmektedir.

Flexor digitorum superficialis kası origosu (başlangıcı) humerusun medial eipkondilidir. Buradan başlayan kas el bileğine varmadan 4 adet tendona ayrılır. Bu tendonlar fleksör retinakulum tarafından oluşturulan karpal tünelden geçerek dört parmağın medial falankslarının (orta falanslarının) proksimaline yapışarak sonlanır. Flexor digitorum superficialis kasının tendonlarının ucunda fleksör digitorum profundus’un tendonlarının geçtiği bir bölüm vardır (Camper’s Chiasm). Flexor digitorum superficialis tendonları proksimal falanks’ta 2’ye ayrılır camper kiazmasından sonra tekrar birleşerek orta falanksa yapışır. Tendonun ayrılıp birleşmesiyle oluşan camper’s chiasm (camper kiazmasından) fleksör digitorum profundus’un tendoların geçer.

Flexor digitorum superficialis kası median sinir tarafından inerve edilir. Flexor digitorum superficialis görevi 2-5 parmakların orta ve proksimal falankslara fleksiyon yaptırmaktır. Ayrıca el bileği fleksiyon hareketine de yardım eder. (Esas olarak proksimal interfalangeal eklemlerde.)

Flexor digitorum profundus

flexor digitorum profundus

Flexor digitorum profundus kası origosu (başlangıcı) ulna kemiğinin üst 3/4’lük kısmının ön yüzü ve interosseöz membran ön yüzüdür. Buradan başlayan flexor digitorum profundus kası karpal tünelden geçerek elin volar yüzeyinde distal falankslara yapışarak sonlanırlar. Flexor digitorum profundus kası flexor digitorum superficialis kasından daha derine uzanır . FDP, FDS kasının tendonlarının ikiye ayrılarak oluşturduğu camper kiazmadan geçerek distal falankslara ulaşır.

Flexor digitorum profundus kası iki farklı sinir tarafından inerve edilir. Kasın 4. ve 5. parmaklarını büken parçası ulnar sinir tarafından, 2. ve 3. parmağı büken parçası median sinirinin anterior interosseous dalı tarafından inerve edilir.

Flexor digitorum profundus kasının görevi metakarpofalangeal ve interfalangeal eklemlere fleksiyon yaptırmaktır. Ayrıca lumbrikal kaslar fleksör digitorum profundusun tendonuna bağlanırlar. Bu nedenle, fleksör digitorum profundus kası, interfalangeal eklemlerin ekstansörleri olarak lumbrikal kaslara yardım etmek için kullanılır.

Flexor pollicis longus

flexor pollicis longus

Flexor pollicis longus kası origosu (başlangıcı) radius kemiğinin ön yüzünün 2/4’lük kısmı ve membrana interossea antebrachii dir. Buradan başlayan fleksör pollicis longus kası karpal tünelden geçerek baş parmağın distal falanksının tabanına yapışarak sonlanır. Fleksor pollicis longus tendonu özel sinoviyal kılıf içerisindedir. Fleksor pollicis longus kası, fleksör pollicis brevis ve abductor pollicis kasları arasındadır. Fleksör pollicis longus kasındaki tendon hasar görürse, bu bölgede damarlanma zayıf olduğu için kan akışı olmaması nedeniyle iyileşme diğer el yaralanmalarından daha uzun sürebilir.

Flexor pollicis longus kası median sinirinin anterior interosseous dalı tarafından inerve edilir. Flexor pollicis longus kasının görevi ise baş parmağa fleksiyon yaptırmaktadır.

Flexor pollicis brevis

flexor pollicis brevis

Flexor pollicis brevis kasının hem yüzeyel hem derin parçası vardır. Kasın yüzeyel başı fleksör retinakulumun distal kenarından ve karpal kemiklerin distal sırasındaki en lateral kemik olan trapez kemiğinden başlar. Derin baş bazen olmayabilir olduğu durumlarda derin baş fleksör retinakulumdan başlar. Daha sonra iki baş birleşerek baş parmağın proksimal falanksından sonlanır.

Flexor pollicis brevis kasının inervasyonu iki farklı sinir tarafından inerve edilir. Yüzeyel baş, median sinirin lateral tarafından yönlendirilir. Derin baş ise ulnar sinirin derin dalı tarafından inerve edilir.

Fleksör pollicis brevis kasının görevi başparmağa metakarpofalangeal eklemden fleksiyon yaptırmaktır. Ayrıca fleksör pollicis brevis kası karpometakarpal eklemde 1. metakarpal kemiğin fleksiyon ve medial rotasyonunu yaptırır.

Bu yazımız da el parmak fleksör kasları konusundan bahsettik merak ettiklerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Ayrıca bu kasların yaralanmaları ile ilgili yazdığımız fleksör tendon yaralanmaları yazımızı da okuyabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin