Ana Sayfa Fizik tedavi ve rehabilitasyon EFA Elektroterapi’de Kullanılan Akım Türleri

Elektroterapi’de Kullanılan Akım Türleri

12.319 defa okundu

DÜZ(GALVANİ) AKIMI

 • Düz akım farklı iki kutbu olan ve birinden diğerine düz, sabit, devamlı bir şekilde giden akımlardır.İyontoforesiz,cerrahi  ve tıbbi galvanizm olarak üçe ayrılır.
 • İyontoforesiz:Kimyasal maddelerin elektrotlarla vücuda verilmesidir.
 • Ağrıyı gidermek için iyontoforesizte kullanılacak iyonlar:
 • Salisat:sodyum salisilat şeklinde verilir.Romatizmal hastalıklarda kullanılır.Çünkü duyu sinirleri üzerine analjezik etkisi vardır.
 • Magnezyum:%1’lik solüsyonları sülfat halinde bursit ve periartriklerde kullanılır.Çünkü MgSO4 higroskobiktir ve sinirin ağrı hissini taşımasını engeller.Ayrıca prokayn  ve lidokayn da analjezik etkiye sahiptir.
 • Tıbbi galvanizmin bir uygulama şekli olan anodal galvanizm ise sinirlerin ekstabilitesini azalttığı için kas spazmı ve ağrıyı azaltır.

YÜKSEK VOLTAJLI KESİK GALVENİK AKIM STİMÜLASYONU

yüksek galvanik akım

 • Bu tip akımlar kısa süreli oldukları için hem dokulardan rahatlıkla geçerler.
 • Hem de duyu,motor ve ağrıyı duyusunu taşıyan sinirler arasında ayrım  yaptıkları için rahatlıkla kullanılırlar.
 • Yüksek frekanslı düşük şiddetli stimülasyon kapı kontrol teorisine göre , alçak frekans ve yüksek şiddetli stimülasyonda da endorfin ve enkefalin gibi maddelerle ağrıyı giderir.

DİADİNAMİK AKIMLAR

 • Monofaz Fikse:Teknik olarak  50Hz’lik alternetif akımın yarım dalga rektifikasyonudur.Bu tip akımlar konnektif dokunun non-spesifik stimülasyonunda ve DF uygulamasından sonra ağrılı spazmlı durumlarda kullanılır.10msn uyarı 10msn dinlenim vardır.Frekansı 50hz.
 • Kurt Peryot:DF ve MF tipi akımların birbirini izlemesidir.Non-spazm ağrılı durumlarda kullanılır.
 • Long Peryot:5sn MF ve DF beraber,10sn Mf olan akımlardır.Analjezik etkisi vardır.
 • Diadinamik akımları ağrılı noktaya,sinirler üzerine ,gangliyonlar üzerine ve kolumna  vertebralise horızontal olarak uygulanabilir.

ULTRA-REİZ AKIMLARI

 • 2msn uyarı,5msn dinlenme süresi olan 142 hz’lik kesikli galvani akımlarıdır.
 • Ağrıyı azaltmak için başlangıçta akım şiddeti az olmalı,sonra hasta alışıp başlangıçtaki gibi hissetmemeye başlarsa akım şiddeti 2-4 kez artırılarak ağrı eşiği yükseltilmelidir.

RUS AKIMLARI

 • Bu akımlar 2500hz’lik devamlı sinüs dalgasının saniyede 50 defa kesikli duruma getirilmesiyle oluşmuştur.
 • Rus akımları 10msn uyarı ve 10 msn dinlenme şeklinde devam eder ve saniyede 50 atım yapar.
 • Rus akımları sinir blokajı ile ağrıyı azaltır veya tamamen ortadan kaldırır.

ENTERFARANSİYAL AKIM

 •   Orta frekanslı akımdır. İki orta frekansın birbiri üzerine binmesiyle olur.Bu nedenle düşük frekansa yakındır ama orta frekans grubuna girer.Bu orta frekanslı iki akımın birinin frekansı 4000 hz diğeri 4100-4200 hz.Bunlar birbiri üzerine binerek 100-250 hz’lik akım olarak karşımıza çıkarlar.
 •  Akımlar ayarlanabilmektedir. Sabit 100 hz uyguladığımız zaman analjezik etkisi olur.ağrılı her durumda (periartrik, osteoartrit, bursit, romotoit artrit) enterfaransiyal akım uygulanabilir.

FARADİK, SİNÜZOİDAL AKIMLAR

 • Faradik akımda birbirine eşit olmayan iki faz ihtiva eden alternatif akımlardır.
 • Birincisi fazın şiddeti az dürasyonu uzun, ikincisi fazın dürasyonu az şiddeti fazladır.
 • Frekansı 50-100 saykıldır ve ikinci fazın dürasyonu 0.1-1msn’dir.Sinüzoidal akımlar surge edilebilir.Frekansı 50-100 saykıldır. Her stimülüs 10msn sürer.
 • Faradik ve sinüzoidal akımlar zıt irritasyon etkisiyle ağrıyı azaltır. Eğer şiddetli ve surge edilmeyen bir akım hissi sinir üzerine uygulanırsa sinir buna adapte olur ve iletkenliği azalır.
 • Stimülus durduğu zaman sinir bir dereceye kadar ilk durumuna döner. Fakat oksitabilitesi azalmıştır; bu da ağrıyı azaltır.

TRANSKUTENEAL ELEKTRİKSEL SİNİR STİMULASYONU

  1)Kapı Kontrol Sistemi

  2)Santral Kontrol Sistemi

  3)Aksiyon Kontrol Sistemi

 • Konvensiyonel  Tens: Etki mekanizması kapı kontrol teorisine uygundur. Frekansı 60-120 devir/sn. Geçiş süresi 50-100 mikrosn
 • Alçak Frekanslı Tens: Santral kontrol merkezinden endorfin benzeri madde salınımıyladır. Ağrı rahatlaması uygulamanın başlamasından 15-30dk sonra gerçekleşir. Frekansı 1-5 devir/sn. Geçiş süresi 150-200 mikrosn
 • Bursit Tens: Alçak frekanslı veya yüksek frekanslı tensle kombine kullanılır. Her sinir lifinin uygulanabilirliği farklı bursit tensle daha çok life etki ederek uygulanabilirlik artar. Frekansı 2-4 devir/sn’ dir. 5-7 impuls meydana getirir.
 • Brief İntens Tens: Hiper stimülasyon analjezisi olarak ifade edilir. Zıt stimülasyon şeklinde etkisi vardır. Ağrıyı rahatlatması başta aniden . Frekansı 60-120 devir/sn. Geçiş süresi 200 mikrosn.
Bel ağrısı tedavisinde kullanılan tens cihazı ve uygulama bölgesi
Bel ağrısı tedavisinde kullanılan tens cihazı ve uygulama bölgesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin