Ana Sayfa Makale Fibromyalji Sendromu (FMS)

Fibromyalji Sendromu (FMS)

735 defa okundu
 • Fibromyalji sözcük olarak, latince kaynaklıdır; fibre (:lif); mys(:kas) ve Algos (:ağrı) + ia (:durum)
 • Fibromyalji sendromu kronik, yaygın, ağrı ve uyku bozuklukları ile eşlik eden özgül olmayan yakınmalarla karakterize bir sendromdur.
 • Hastalar tipik olarak vücuttaki belli noktaların palpasyonu ile şiddetli duyarlılık gösterir.
 • Sendromun nedeni belli değildir fakat hastalar öncesinde fiziksel veya emosyonel travmatik bir olay bildirirler.
 • Patafizyolojisi anlaşılamamaktadır bu hastalığın.
 • Uyku bozukluğu dinlendirici uykunun elde edilememesidir.
 • Etyolojik diğer faktörler; epinefrin/ norepinefrin, dopamin, N-Metil-D asparat reseptör mekanizmalarında ki bozulmaya neden olan genetik yatkınlık

 

1990 ACR Tanı Kriterleri

 • En az 3 ay süreli yaygın ağrı
 • Vucudun sağ veya sol yarısında
 • Aksiyel iskeleti de kapsayan belin alt veya üst yarısında ağrı
 • Tanımlanmış 18 noktanın en az 11 inde 4 kg basınç uygulayacak bir şiddette ağrı hissedilmesi
 • Dışlama Kriterleri: Başka hastalıkların varlığı fibromiyalji tanısını ekarte ettirmez.

Belirlenmiş Fibromiyalji Noktaları: 

 1. Oksiput, suboksipital yapışma yeri
 2. Alt servikal, C5 -C7 hizası intertrasnvers alanların ön yüzleri
 3. Trapezius kasının üst hududunun orta noktası
 4. Supraspinatus kasının orjinindei skapula çıkıntısının üzerinde medial sınıra yakın
 5. İkinci kaburga, ikinci kostokondral birleşim yerinde, ön yüzeydeki birleşim uerlerinin tam laterali
 6. Lateral epikondil, epikondilerin 2 cm distali
 7. Gluteal kasların arka orta kadranı
 8. Büyük trokanteri, trokanterik çıkıntının posterioru
 9. Diz, medial yağ yastıkçığının eklem çizgisinin proksimali

fibromyalgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendroma Eşlik Eden Yakınmalar:

 • Kas iskelet sisteminde ağrı dışında kas ve eklemler de şişlikler
 • Temporamandibular eklem yakınmaları
 • Yorgunluk
 • Kognitif işlev bozukluğu
 • Geçici ya da kalıcı parasteziler
 • Baş ağrıları
 • Motor Güçsüzlük
 • Husursuz Bacak Sendromu
 • Terlemenin eşlik ettiği ve ya etmediği gögüs ağrısı
 • Raynaud Fenomeni
 • Farangeal ve ya üst özafagus bölgesinde disfaji
 • İrritabl mesane Sendromu

Fibromyalji Sendromunda Tedavi Prensibleri

 • Hekimin pozitif empatik yaklaşımı
 • Doğru tanı konulması
 • Eşlik eden hastalıkların tanı ve tedavisi
 • Hastanın eğitimi ve endişelerinin giderilmesi
 • Semptomları şiddetlendiren faktörlerin tanımlanması ve ortadan kaldırılması
 • Kişisel tedavi planı çizilmesi
 • Uykunun düzenlenmesi ve kalitesinin artırılması
 • Fiziksel aktivitenin basamaklı artırılması
 • Farmakolojik tedavii
 • Farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımları
 • Multidisipliner Yaklaşım

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin