Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi

Güncel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi

          (SUT 14.07.2016)

A GRUBU

Açıklama
C71Beyin malign neoplazmı(*)
D33Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı(*)
G11Herediter ataksi(*)
G12.2Motor nöron hastalığı(*)
G20Parkinson hastalığı(*)
G24.8Distoni, diğer(*)
G35Multipl skleroz(*)(**)
G80Serebral palsi(**)
G81Hemipleji(*)(**)
G82Parapleji ve tetrapleji(*)(**)
G83.4Kauda equina sendromu(*)
G93.1Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış(*)(**)
Q05Meningomyelosel(*)

 

B GRUBU 

B91Poliomyelit sekeli(*)
G54.0Brakeal pleksus bozuklukları(*)
G54.1Lumbosakral pleksus bozuklukları
G54.5Nevraljik amyotrofi
G54.6Ağrılı fantom ekstermite sendromu
G71.0Musküler distrofi(*)
G71.1Miyotonik bozukluklar(*)
G71.2Konjenital miyopatiler(*)
G71.3Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıflanmamış(*)
G91Hidrosefali(*)
I05Romatizmal mitral kapak hastalığı
I06Romatizmal aort kapağı hastalıkları
I07Romatizmal trikuspid kapak hastalıkları
I08Birden fazla kapak hastalıkları
I09Romatizmal kalp hastalıkları diğer
I11Hipertansif kalp hastalığı
I12Hipertansif böbrek hastalığı
I13Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
I15.0Renovasküler hipertansiyon
I15.1Sekonder hipertansiyon, diğer böbrek bozukluklarına bağlı
I15.2Sekonder hipertansiyon, endokrin hastalıklara bağlı
I25.0Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık
I25.1Aterosklerotik kalp hastalığı
I25.2Eski miyokard enfarktüsü(*)
I25.6Sessiz miyokardiyal iskemi
I25.8Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları
I27Pulmoner kalp hastalıkları, diğer
I34Mitral kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I35Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I36Trikuspid kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I37Pulmoner kapak bozuklukları
I42Kardiyomiyopati
I50Kalp yetmezliği
I70.0Aorta aterosklerozu
I70.1Renal arter aterosklerozu
I70.2Ekstremite arterlerinin aterosklerozu
I70.8Arterlerin diğer aterosklerozu
I73.1Tromboanjitis obliterans [Buerger]
I89Lenfatik damarlar ve lenf nodlarının bozuklukları, diğer enfektif olmayan
Q82Lenfödem (herediter)
I97.2Lenfödem (cerrahi komplikasyon postmastekdomi)(*)
J42Kronik bronşit, tanımlanmamış
J43Amfizem
J44Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer
J45Astım
J47Bronşiektazi
J65Pnömokonyoz, tüberküloz ile birlikte
J70.3İntersitisyel akciğer bozuklukları, kronik ilaca bağlı
J70.4İntersitisyel akciğer bozukluğu, ilaca bağlı tanımlanmamış
J84.1İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli
J84.8İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer, tanımlanmış
J95.3Kronik pulmoner yetmezlik, cerrahi sonrası(*)
J95.9Girişim sonrası solunum bozukluğu, tanımlanmamış
J96.1Kronik solunum yetmezliği
J98.1Pulmoner kollaps
J98.5Mediasten hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
P14.0Doğum yaralanmasına bağlı Erb paralizisi(*)
P14.1Doğum yaralanmasına bağlı klumpke paralizisi(*)
S48.0Omuz ekleminde travmatik amputasyon
S48.1Omuz ve dirsek arasında travmatik amputasyon
S58.0Dirsek düzeyinde travmatik amputasyon
S58.1Dirsek ve el bileği arasında travmatik amputasyon
S68El bileği ve elin  travmatik amputasyonu
S78.0Kalça ekleminde travmatik amputasyon
S78.1Kalça ve diz arasında travmatik amputasyon
S88.0Diz düzeyinde travmatik amputasyon
S88.1Diz ve ayak bileği arasında travmatik amputasyon
S98.0Ayağın ayak bileği düzeyinde travmatik amputasyonu
Z94.1Kalp nakli
Z95Kalp ve damar implant ve greftleri
Z89Kazanılmış ekstremite yokluğu, travmatik amputasyonlar

 

 

C GRUBU

E10.5İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E13.5Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
G51Fasiyal sinir bozuklukları
G56Üst ekstremite  mononöropatileri
G57Alt ekstremite mononöropatileri
G58Mononöropatiler, diğer
G59*Mononöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G60Kalıtsal ve idiopatik nöropati
G61Enflamatuvar polinöropati
G62Polinöropatiler, diğer
G83.0Üst ekstremite diplejisi
G83.1Alt ekstremite monoplejisi
G83.2Üst ekstremite monoplejisi
G83.3Monopleji, tanımlanmamış
G83.8Paralitik sendromlar diğer, tanımlanmış
G83.9Paralitik sendrom, tanımlanmamış
H81Vestibüler fonksiyon bozuklukları
M41Skolyoz
M43.6Tortikollis
M45Ankilozan spondilit
M75.0Omuzun adezif kapsüliti
M75.1Rotator kuf sendromu
M75.4Omuzun darbe sendromu
M89.0Algonörodistrofi
M95.4Göğüs ve kaburganın kazanılmış deformitesi
R26Yürüyüş ve hareket anormallikleri
R42Baş dönmesi (Vertigo)
S42.0Klavikula kırığı
S42.1Skapula kırığı
S42.2Humerus üst uç kırığı
S42.3Humerus şaftı kırığı
S42.4Humerus alt uç kırığı
S42.7Klavikula, skapula ve humerus birden fazla kırıkları
S42.8Omuz ve üst kol diğer kısımlarının kırığı
S43Omuz kemeri  eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S46Omuz ve üst kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S52.0Ulna üst uç kırığı
S52.1Radius üst ucu kırığı
S52.2Ulna şaftı kırığı
S52.3Radius şaft kırığı
S52.4Ulna ve radius şaftlarının kırığı
S52.5Radius alt uç kırığı
S52.6Ulna ve radius alt uç kırığı
S52.7Ön kol birden fazla kırıkları
S52.8Ön kol diğer kısımlarının kırığı
S53Dirsek kırığı ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S62El bileği ve el düzeyinde kırık
S64.0El bileği ve el düzeyinde ulnar sinir yaralanması
S64.1El bileği ve el düzeyinde median sinir yaralanması
S64.2El bileği ve el düzeyinde radial sinir yaralanması
S64.3Başparmak dijital siniri yaralanması
S64.4Parmağın dijital sinirinin diğer yaralanması
S64.7El bileği ve el düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S64.8El bileği ve el düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S66.0El bileği ve el düzeyinde başparmak uzun fleksor kas ve tendonunun yaralanması
S66.1Parmağın fleksor kas ve tendonunun diğer yaralanması
S66.2El bileği ve el düzeyinde baş parmak ekstansör kas ve tendonunun yaralanması
S66.3El bileği ve el düzeyinde diğer parmak ekstansör kas ve tendonunun yaralanması
S66.4El bileği ve el düzeyinde baş parmak intirinsik kas ve tendonunun yaralanması
S66.5El bileği ve el düzeyinde diğer parmak intirinsik kas ve tendonunun yaralanması
S66.6El bileği ve el düzeyinde birden fazla fleksör kas ve tendonların yaralanması
S66.7El bileği ve el düzeyinde birden fazla ekstansör kas ve tendonların yaralanması
S66.8El bileği ve el düzeyinde diğer kas ve tendonların yaralanması
S67El bileği ve elin ezilme yaralanması
S72.0Femur boyun kırığı
S72.1Pertrokanterik kırık
S72.2Subtrokanterik kırık
S72.3Femur şaft kırığı
S72.4Femur alt uç kırığı
S72.7Femurun birden fazla kırıkları
S72.8Femur diğer kısımlarının kırıkları
S73Kalça eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S82.0Patella kırığı
S82.1Tibia üst uç kırığı
S82.2Tibia şaft kırığı
S82.3Tibianın alt uç kırığı
S82.4Tek başına fibula kırığı
S82.5Medial malleol kırığı
S82.6Lateral malleol kırığı
S82.7Baldırın birden fazla kırıkları
S82.8Alt bacağın diğer kısımlarının kırıkları
S83Diz eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S92.0Kalkaneus kırığı
S92.1Talus kırığı
S92.2Tarsal kemik(ler)in diğer kırığı
S92.3Metatarsal kemik kırığı
S92.4Ayak baş parmağı kırığı
S92.5Ayak parmağının diğer kırıkları
S92.7Ayağın birden fazla kırıkları
S98.1Bir ayak parmağının travmatik amputasyonu
S98.2İki veya daha çok ayak parmağının travmatik amputasyonu
S98.3Ayağın diğer kısımlarının travmatik amputasyonu
T23.2El bileği ve elin ikinci derece yanığı
T23.3El bileği ve elin üçüncü derece yanığı
T23.6El bileği ve elin ikinci derece korozyonlar
T23.7El bileği ve elin üçüncü derece korozyonlar
T93.5Alt ekstremitenin kas ve tendon yaralanmasının sekeli
Z96.6Ortopedik eklem implantı
Z96.7Kemik ve tendon implantları, diğer

 

 

D GRUBU

M05Seropozitif romatoid artrit
M06Romatoid artrit, diğer
M08Juvenil  artrit
M16Koksartroz
M17Gonartroz
M19Artrozlar, diğer
M23.2Menisküslerin yerleşim bozukluğu, eski yırtık veya yaralanmaya bağlı
M48Spondiloartropatiler, diğer
M50Servikal disk bozuklukları
M51İntervertebral disk bozuklukları
M65Sinovit, tenosinovit
I73.0Raynaud sendromu

 

  • Açıklama bölümündeki (*) işaretli tanılarda, SUT 2.4.4.F maddesinde belirtilen kurallar uygulanır.
  • Açıklama bölümündeki (**) işareti, robotik rehabilitasyon sistemi uygulamaları yapılabilecek tanıları gösterir.
  • G80 Serebral Palsi tanısının G93.1 Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış tanısı ile faturalandırılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz. (EK:RG-24/12/2014-29215 / 22 md. Yürürlük: 01/01/2015) Hemiparazi tanısıyla yapılan işlemlerin bedeli, G81 Hemipleji kodundan faturalandırılması halinde Kurumca karşılanır.

 

  • NOT: Listede; ICD-10 kodları üç karakter olarak yer alıyorsa, bu hastalık sınıflamasının dört karakterli alt kırılımlarını da içermektedir. Ancak dört karakter olarak yer alıyor ise sadece o koda ait hastalık sınıflamasını içermektedir.

Kaynak:  14.07.2016 Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT

Liste İndirme Linki ↓↓↓

EK-2D-2 YENİ -FİZİK TED.VE REH. TANI LİST( Yür-01.10.2014 )

█ ▌► Bu yazı 4.721 defa okundu ◄ ▌█

2 Yorum

  1. Aysel 13 Şubat 2018
  2. Aysel 13 Şubat 2018

Yorum Yapın