Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi

Güncel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi

          (SUT 14.07.2016)

A GRUBU

Açıklama
C71 Beyin malign neoplazmı (*)
D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı (*)
G11 Herediter ataksi (*)
G12.2 Motor nöron hastalığı (*)
G20 Parkinson hastalığı (*)
G24.8 Distoni, diğer (*)
G35 Multipl skleroz (*)(**)
G80 Serebral palsi (**)
G81 Hemipleji (*)(**)
G82 Parapleji ve tetrapleji (*)(**)
G83.4 Kauda equina sendromu (*)
G93.1 Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış (*)(**)
Q05 Meningomyelosel (*)

 

B GRUBU 

B91 Poliomyelit sekeli (*)
G54.0 Brakeal pleksus bozuklukları (*)
G54.1 Lumbosakral pleksus bozuklukları
G54.5 Nevraljik amyotrofi
G54.6 Ağrılı fantom ekstermite sendromu
G71.0 Musküler distrofi (*)
G71.1 Miyotonik bozukluklar (*)
G71.2 Konjenital miyopatiler (*)
G71.3 Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıflanmamış (*)
G91 Hidrosefali (*)
I05 Romatizmal mitral kapak hastalığı
I06 Romatizmal aort kapağı hastalıkları
I07 Romatizmal trikuspid kapak hastalıkları
I08 Birden fazla kapak hastalıkları
I09 Romatizmal kalp hastalıkları diğer
I11 Hipertansif kalp hastalığı
I12 Hipertansif böbrek hastalığı
I13 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
I15.0 Renovasküler hipertansiyon
I15.1 Sekonder hipertansiyon, diğer böbrek bozukluklarına bağlı
I15.2 Sekonder hipertansiyon, endokrin hastalıklara bağlı
I25.0 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık
I25.1 Aterosklerotik kalp hastalığı
I25.2 Eski miyokard enfarktüsü (*)
I25.6 Sessiz miyokardiyal iskemi
I25.8 Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları
I27 Pulmoner kalp hastalıkları, diğer
I34 Mitral kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I35 Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I36 Trikuspid kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I37 Pulmoner kapak bozuklukları
I42 Kardiyomiyopati
I50 Kalp yetmezliği
I70.0 Aorta aterosklerozu
I70.1 Renal arter aterosklerozu
I70.2 Ekstremite arterlerinin aterosklerozu
I70.8 Arterlerin diğer aterosklerozu
I73.1 Tromboanjitis obliterans [Buerger]
I89 Lenfatik damarlar ve lenf nodlarının bozuklukları, diğer enfektif olmayan
Q82 Lenfödem (herediter)
I97.2 Lenfödem (cerrahi komplikasyon postmastekdomi) (*)
J42 Kronik bronşit, tanımlanmamış
J43 Amfizem
J44 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer
J45 Astım
J47 Bronşiektazi
J65 Pnömokonyoz, tüberküloz ile birlikte
J70.3 İntersitisyel akciğer bozuklukları, kronik ilaca bağlı
J70.4 İntersitisyel akciğer bozukluğu, ilaca bağlı tanımlanmamış
J84.1 İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli
J84.8 İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer, tanımlanmış
J95.3 Kronik pulmoner yetmezlik, cerrahi sonrası (*)
J95.9 Girişim sonrası solunum bozukluğu, tanımlanmamış
J96.1 Kronik solunum yetmezliği
J98.1 Pulmoner kollaps
J98.5 Mediasten hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
P14.0 Doğum yaralanmasına bağlı Erb paralizisi (*)
P14.1 Doğum yaralanmasına bağlı klumpke paralizisi (*)
S48.0 Omuz ekleminde travmatik amputasyon
S48.1 Omuz ve dirsek arasında travmatik amputasyon
S58.0 Dirsek düzeyinde travmatik amputasyon
S58.1 Dirsek ve el bileği arasında travmatik amputasyon
S68 El bileği ve elin  travmatik amputasyonu
S78.0 Kalça ekleminde travmatik amputasyon
S78.1 Kalça ve diz arasında travmatik amputasyon
S88.0 Diz düzeyinde travmatik amputasyon
S88.1 Diz ve ayak bileği arasında travmatik amputasyon
S98.0 Ayağın ayak bileği düzeyinde travmatik amputasyonu
Z94.1 Kalp nakli
Z95 Kalp ve damar implant ve greftleri
Z89 Kazanılmış ekstremite yokluğu, travmatik amputasyonlar

 

 

C GRUBU

E10.5 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
E13.5 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
G51 Fasiyal sinir bozuklukları
G56 Üst ekstremite  mononöropatileri
G57 Alt ekstremite mononöropatileri
G58 Mononöropatiler, diğer
G59* Mononöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
G60 Kalıtsal ve idiopatik nöropati
G61 Enflamatuvar polinöropati
G62 Polinöropatiler, diğer
G83.0 Üst ekstremite diplejisi
G83.1 Alt ekstremite monoplejisi
G83.2 Üst ekstremite monoplejisi
G83.3 Monopleji, tanımlanmamış
G83.8 Paralitik sendromlar diğer, tanımlanmış
G83.9 Paralitik sendrom, tanımlanmamış
H81 Vestibüler fonksiyon bozuklukları
M41 Skolyoz
M43.6 Tortikollis
M45 Ankilozan spondilit
M75.0 Omuzun adezif kapsüliti
M75.1 Rotator kuf sendromu
M75.4 Omuzun darbe sendromu
M89.0 Algonörodistrofi
M95.4 Göğüs ve kaburganın kazanılmış deformitesi
R26 Yürüyüş ve hareket anormallikleri
R42 Baş dönmesi (Vertigo)
S42.0 Klavikula kırığı
S42.1 Skapula kırığı
S42.2 Humerus üst uç kırığı
S42.3 Humerus şaftı kırığı
S42.4 Humerus alt uç kırığı
S42.7 Klavikula, skapula ve humerus birden fazla kırıkları
S42.8 Omuz ve üst kol diğer kısımlarının kırığı
S43 Omuz kemeri  eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S46 Omuz ve üst kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S52.0 Ulna üst uç kırığı
S52.1 Radius üst ucu kırığı
S52.2 Ulna şaftı kırığı
S52.3 Radius şaft kırığı
S52.4 Ulna ve radius şaftlarının kırığı
S52.5 Radius alt uç kırığı
S52.6 Ulna ve radius alt uç kırığı
S52.7 Ön kol birden fazla kırıkları
S52.8 Ön kol diğer kısımlarının kırığı
S53 Dirsek kırığı ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S62 El bileği ve el düzeyinde kırık
S64.0 El bileği ve el düzeyinde ulnar sinir yaralanması
S64.1 El bileği ve el düzeyinde median sinir yaralanması
S64.2 El bileği ve el düzeyinde radial sinir yaralanması
S64.3 Başparmak dijital siniri yaralanması
S64.4 Parmağın dijital sinirinin diğer yaralanması
S64.7 El bileği ve el düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S64.8 El bileği ve el düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S66.0 El bileği ve el düzeyinde başparmak uzun fleksor kas ve tendonunun yaralanması
S66.1 Parmağın fleksor kas ve tendonunun diğer yaralanması
S66.2 El bileği ve el düzeyinde baş parmak ekstansör kas ve tendonunun yaralanması
S66.3 El bileği ve el düzeyinde diğer parmak ekstansör kas ve tendonunun yaralanması
S66.4 El bileği ve el düzeyinde baş parmak intirinsik kas ve tendonunun yaralanması
S66.5 El bileği ve el düzeyinde diğer parmak intirinsik kas ve tendonunun yaralanması
S66.6 El bileği ve el düzeyinde birden fazla fleksör kas ve tendonların yaralanması
S66.7 El bileği ve el düzeyinde birden fazla ekstansör kas ve tendonların yaralanması
S66.8 El bileği ve el düzeyinde diğer kas ve tendonların yaralanması
S67 El bileği ve elin ezilme yaralanması
S72.0 Femur boyun kırığı
S72.1 Pertrokanterik kırık
S72.2 Subtrokanterik kırık
S72.3 Femur şaft kırığı
S72.4 Femur alt uç kırığı
S72.7 Femurun birden fazla kırıkları
S72.8 Femur diğer kısımlarının kırıkları
S73 Kalça eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S82.0 Patella kırığı
S82.1 Tibia üst uç kırığı
S82.2 Tibia şaft kırığı
S82.3 Tibianın alt uç kırığı
S82.4 Tek başına fibula kırığı
S82.5 Medial malleol kırığı
S82.6 Lateral malleol kırığı
S82.7 Baldırın birden fazla kırıkları
S82.8 Alt bacağın diğer kısımlarının kırıkları
S83 Diz eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S92.0 Kalkaneus kırığı
S92.1 Talus kırığı
S92.2 Tarsal kemik(ler)in diğer kırığı
S92.3 Metatarsal kemik kırığı
S92.4 Ayak baş parmağı kırığı
S92.5 Ayak parmağının diğer kırıkları
S92.7 Ayağın birden fazla kırıkları
S98.1 Bir ayak parmağının travmatik amputasyonu
S98.2 İki veya daha çok ayak parmağının travmatik amputasyonu
S98.3 Ayağın diğer kısımlarının travmatik amputasyonu
T23.2 El bileği ve elin ikinci derece yanığı
T23.3 El bileği ve elin üçüncü derece yanığı
T23.6 El bileği ve elin ikinci derece korozyonlar
T23.7 El bileği ve elin üçüncü derece korozyonlar
T93.5 Alt ekstremitenin kas ve tendon yaralanmasının sekeli
Z96.6 Ortopedik eklem implantı
Z96.7 Kemik ve tendon implantları, diğer

 

 

D GRUBU

M05 Seropozitif romatoid artrit
M06 Romatoid artrit, diğer
M08 Juvenil  artrit
M16 Koksartroz
M17 Gonartroz
M19 Artrozlar, diğer
M23.2 Menisküslerin yerleşim bozukluğu, eski yırtık veya yaralanmaya bağlı
M48 Spondiloartropatiler, diğer
M50 Servikal disk bozuklukları
M51 İntervertebral disk bozuklukları
M65 Sinovit, tenosinovit
I73.0 Raynaud sendromu

 

  • Açıklama bölümündeki (*) işaretli tanılarda, SUT 2.4.4.F maddesinde belirtilen kurallar uygulanır.
  • Açıklama bölümündeki (**) işareti, robotik rehabilitasyon sistemi uygulamaları yapılabilecek tanıları gösterir.
  • G80 Serebral Palsi tanısının G93.1 Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış tanısı ile faturalandırılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz. (EK:RG-24/12/2014-29215 / 22 md. Yürürlük: 01/01/2015) Hemiparazi tanısıyla yapılan işlemlerin bedeli, G81 Hemipleji kodundan faturalandırılması halinde Kurumca karşılanır.

 

  • NOT: Listede; ICD-10 kodları üç karakter olarak yer alıyorsa, bu hastalık sınıflamasının dört karakterli alt kırılımlarını da içermektedir. Ancak dört karakter olarak yer alıyor ise sadece o koda ait hastalık sınıflamasını içermektedir.

Kaynak:  14.07.2016 Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT

Liste İndirme Linki ↓↓↓

EK-2D-2 YENİ -FİZİK TED.VE REH. TANI LİST( Yür-01.10.2014 )

█ ▌► Bu yazı 3.957 defa okundu ◄ ▌█

2 Yorum

  1. Aysel 13 Şubat 2018
  2. Aysel 13 Şubat 2018

Yorum Yapın