Fizyoterapide özel konular sınav soruları? ( FÖK )

Fizyoterapide Özel Konular (Fök) dersi FİNAL SINAVI ÖRNEĞİ  

1-) Volar yüz yanıklarında aşağıdaki splintlerden hangisi kullanılmalıdır ?

 1. Chock up splinti
 2. Volar fleksiyon splinti
 3. Dorsal ekstansiyon splinti
 4. Fonksiyonel splint
 5. Kleinert splinti

2-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

 1. Hastanın genel durumu stabil hale gelmişse, yanıktan bir ay sonra hidroterapiye başlanabilir.
 2. Akut dönemde hidroterapi yara debritmanına yardımcı olur.
 3. Hidroterapi uygulamasının uygun sıcaklığı 40-42 derecedir.
 4. Kelebek ve girdap banyoları, mikroorganizma yayılımı nedeniyle kesinlikle kullanılmamalıdır.
 5. Lokal hidroterapi uygulamalarında süre 10 dk ile sınırlandırılmalıdır.

3-) Fasial sinir onarımları sonrasında;

 1. İlk hafta içinde elektrik stimülasyonuna başlanmalıdır.
 2. Ödem tedavisi erken dönemde başlamalıdır.
 3. 4. Hafta sonunda elektrodiagnostik değerlendirme yapılmalıdır.
 4. Hiçbiri
 5. Hepsi

4-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

 1. Bebek yaklaşık 6 aylık iken yarık dudak onarılır.
 2. İki taraflı yarık dudak varsa diğer taraf ilk operasyondan en az 6 ay sonra onarılır.
 3. Yarık damak tedavisi konuşmaya başlandıktan sonra yapılır.
 4. Yarık damak durumlarında trismus önemli bir sorundur.
 5. Hiçbiri

5-) Boyun diseksiyonları sonrası en sık karşılaşılan komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. Ağrı
 2. Enfeksiyon
 3. Konuşma ve yutma problemi
 4. Kozmetik defekt
 5. Aspirasyon problemi

6-) Hangisi obezitenin kardiyopulmonar sistem üzerindeki etkilerinden değildir ?

 1. Akciğer bazal segmentlerinin ekspansiyonunun azalması
 2. Ekspiratuar rezerve volümde artış
 3. Kardiak outputun artması
 4. Diyastol sonu dolma basıncının artması

7-) Obezite tedavisine yönelik egzersizlerin özellikleri nelerdir ?

 

😎 Hangisi Tip II diyabetin etyolojisinde yer almaz ?

 1. KC enzim bozukluğu
 2. Otoimmün β hücre destrüksiyonu
 3. Pankreatit
 4. Glikoz dağılımında hücre içi defekt

9-) Hangisi hiperosmolar nonketotik koma belirtilerinden değildir ?

 1. Taşikardi
 2. Laterji
 3. Hemianopsi
 4. Hipertansiyon

10-) Diyabetin kronik komplikasyonları nelerdir ?

 

11-) Diyabette en yaygın nöropati tipi………………………………………………….

 

12-) Diyabette egzersizin nasıl bir etkisi vardır ? Kısaca açıklayınız.

 

13-) Aşağıdakilerden hangisi duedonumun, pankreas başı ve boynunun, midenin distal bölümünün, jejenum başlangıcı, koledok kanalı ve safra kesesi bölgesel lenf düğümlerinin birlikte blok olarak çıkarıldığı tekniktir ?

 1. Kolohepatopeksi
 2. Whipple
 3. Kolesistektomi
 4. Thiersch

14-) Abdominal cerrahi sonrası fizyoterapide neler yapılır ?

 

15-) Deri parçası greftleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. Geniş sahaların kapatılmasında kullanılır.
 2. Epidermis ve dermisin bir kısmını içerir.
 3. Greftin yerleşeceği bölgenin kanlanması iyi olmalıdır.
 4. Donör sahanın tmin edilmesi güçtür.
 5. Hiperpigmentasyon oluşumu görülebilir.

16-) Aşağıdakilerden hangisi elin değerlendirilmesinde fizyoterapiste objektif veri sağlar ?

 1. Elin ısısı
 2. Trofik değişiklikler
 3. NEH
 4. Derinin rengi
 5. Elin çizgileri

17-) Aşağıdakilerden hangisi koruyucu bir duyudur ?

 1. İki nokta diskriminasyonu
 2. Lokalizasyon
 3. Kinestezi
 4. Ağrı
 5. Pozisyon hissi

18-) Aşağıdakilerden hangisi ekstansör tendon yaralanmaları için doğru değildir ?

 1. El ve el bileği 7 bölgeye ayrılmıştır.
 2. Ekstansiyon kaybı önemli bir komplikasyondur.
 3. Zone I yaralanmalarında Düğme İliği Deformitesi oluşur.
 4. Geleneksel yaklaşımda 8 hafta dirençli egzersiz yapılır.
 5. Zone I-2 yaralanmalarında 6 hafta immobilizasyon olmalıdır.

19-) Aşağıdakilerden hangisi fleksör tendon yaralanmalarının komplikasyonlarından değildir ?

 1. Kuğu boynu deformitesi
 2. Fleksör kontraktür
 3. Ekstansör lag
 4. Rüptür
 5. Tendon excursion kaybı

20-) Aşağıdakilerden hangisi tendon yaralanmalarında erken kontrollü hareketin olumlu etkileri arasında yer almaz ?

 1. Fonksiyonel stimülus sağlar.
 2. Kollejen sentezini arttırır.
 3. Gap formasyonunu sağlar.
 4. Sinovial sıvının pompalanmasını sağlar.
 5. Adezyonları azaltır.

21-) Elde fleksör tendon yaralanmalarında;

 1. Erken pasif hareket metodu daha uygundur.
 2. Elin GYA’inde kullanımına postoperatif 4. Haftadan sonra geçilebilir.
 3. El ve el bileği 7 bölgeye ayrılmıştır.
 4. Modifiye Kleinert splinti uygulanır.
 5. Blok egzersizlerine 10. Haftada başlanır.

22-) Aşağıdakilerden hangisi RA bugularından değildir ?

 1. Simetrik poliartrit
 2. Eklem ağrsı
 3. Snovit
 4. Sakroileit

 

23-) Aşağıdakilerden hangisi RA tanı kriterlerinden değildir ?

 1. Sabah tutukluğu
 2. Rayografide periartiküler şişlik
 3. Simetrik DİP tutulumu
 4. RF (+) E) ≥ 3 eklemde artrit

24-) Aşağıdakilerden hangisi Still Hastalığında görülen bulgulardan değildir ?

 1. İridoksiklit
 2. Yüksek ateş
 3. Deride döküntü
 4. Hepatomegali
 5. Perikardit

25-) Aşağıdakilerden hangisi OA de sıklıkla tutulan ancak RA de çok nadir tutulan eklemdir ?

 1. El-bilek
 2. Dirsek
 3. AB eklemi
 4. MCP
 5. Distal İP

26-) Aşağıdakilerden hangisi seronegatif artropatilerden biri değildir ?

 1. AS
 2. Reither sendromu
 3. Psöriatrik artrir
 4. Reaktif artrit
 5. RA

27-) Yirmi yaşında bir erkek hasta 5 aydır devam eden her iki topukta ve alt bel bölgesinde ağrı yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden daha önce kendisinde ve ailesinde böyle bir bulgu olmadığı öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede bilateral topuk duyarlılığı tespit ediliyor. Laboratuar tetkiklerinde eritrosit sedimentasyon hızı 98 mm/sa , CRP düzeyi 9.5 , anti-DNA antikorları negatif bulunuyor. Bu hasta için olası tanı aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. Polimyozit
 2. Sistemil lupus eritamatozus
 3. RA
 4. AS
 5. Psöriatrik artrit

28-) Radylojik olarak distal interfarengeal eklemlerde kalem-hokka (pencil-in-cup) görüntüsü aşağıdakilerden hangisinin bulgusudur ?

 1. RA
 2. Psöriatrik artrit
 3. OA
 4. AS
 5. Still Hastalığı

29-) Aşağıdaki juvenil RA tiplerinin hangisinde kronik üveit gelişme riski en yüksektir ?

 1. Sistemik tip
 2. Romatid faktör negatif poliartiküler tip
 3. ANA pozitif poliartiküler tip
 4. Juvenil RA
 5. Diğer JKA çeşitleri
█ ▌► Bu yazı 2.685 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın