Ana Sayfa Fizik tedavi ve rehabilitasyon Ftr Staj Beyin Tümörü

Ftr Staj Beyin Tümörü

553 defa okundu

Ftr Staj Beyin Tümörü

BEYİN TÜMÖRLERİ

 • Beyin tümörleri kafatası içerisinde büyüyerek beyin üzerine baskı yaparlar. Bulundukları bölgeye ve baskı altında tuttukları beyin alanına göre belirtiler verirler. Ancak kafa içinde yer kaplayan bütün vakalarda olduğu gibi öncelikle kafa içi basıncın artmasına bağlı belirtileri gösterirler.
 • Tümör düzensiz bir şekilde büyümeye devam eder ve genişleme, büyüme imkânı olmayan kafatası içerisinde beyin üzerine baskı yapmaya başlar. Tümör olan beyin baskı altında normal görüntüsünü kaybeder ve işlevlerini yerine getiremez.
 • Belirtileri:
  1- Baş ağrısı
  2- Kusma (Fışkırır tarzda)
  3- Sara tarzında bayılma nöbetleri
  4- İlerlemiş dönemlerde (Beyinde yerleştiği yere göre) vücudun bazı bölgelerinde felç belirtileri
  5- Kişilik bozuklukları, bazı yeteneklerde (hesap yapma yazı yazma gibi) bozulma

Betin tümörlerini ana hatları ile ikiye ayırmak mümkündür.
Kesin teşhis için kafa içini ve beyini görüntülemek amacıyla beyin tomografisi veya MRG çekilir.

1- İyi huylu tümörler: Yavaş üreme hızına sahiptirler. Ayrıca beyin dokusundan kolaylıkla ayrılabilirler ve tümü veya tümüne yakın kısmı çıkarılabilir. Bu nedenle ameliyat sonrası sonuçları çok iyidir. Ancak, tümör iyi huylu olsa dahi, beyinde hayati önem taşıyan, hassas bölgelere yerleşmişse sonuçlar maalesef yüz güldürücü olmaz.

2- Kötü huylu tümörler: Çok hızlı ürerler. Çamur kıvamındadırlar. Bu nedenle ameliyatla tamamen alınamazlar. Ameliyat sonrası belli bir zaman süresi içinde tekrar büyüyerek beyine baskı yapmaya devam ederler. Kötü huylu tümörleri de üreme hızlarına göre sınıflara ayırmak mümkündür. Ameliyattan sonra 5-6 yıl yaşama şansı veren tümörler olduğu gibi 5-6 ayda yenilenerek hastanın ölümüne neden olan tümörlerde vardır.

 • Beyin tümörlerinin tedavisi cerrahidir. İster iyi huylu, ister kötü huylu olsun, tüm tümörler cerrahi olarak tedavi edilirler. Ancak bazı durumlarda cerrahi uygulamak mümkün olmayabilir. Şayet tümör beynin çok hassas olan bazı hayati bölgelerine yerleşmişse bu bölgelere dokunmak hayati tehlike yarattığından tümör yerinde bırakılabilir. Bu durumda sadece ışın tedavisi ve ilaç tedavisi (kemoterapi) uygulaması yapılabilir.
 • Vücudun diğer bölümlerinde oluşan tümörler beyine yayılabilir. Buna metastaz denilmektedir. Özellikle akciğer kanserleri beyine yayılabilirler ve kötü huylu tümörlerdendir. Cerrahi müdahale yapılsa bile sonuçlar yüz güldürücü değildir. Hatta bazı vakalarda bir kaç tane odak halinde yayılma varsa cerrahi bile uygulanmayabilir. Hasta kemoterapi ve ışın tedavisine alınır.
 • Beyin tümörleri yerleşim yerlerine ve tümör çeşitlerine belirtiler verirler. Kafa içi basıncının artmasına bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler ortaktır. Bu belirtiler, baş ağrısı, bulantı ve kusmadır.

 

HİPOFİZ ADENOMLARI

 • Hipofiz adenomları hormon salgılayanlar ve hormon salgılamayanlar olarak iki ana gruba ayrılır. Hormon salgılayanlar genelde salgıladıkları hormona bağlı olarak belirti verirler.
 • Hormon salgılamayan adenomlar ise uzun zaman belirti vermezler ancak optik sinire (Görme ile ilgili sinir) bası yaparak görme bozukluklarına neden olurlar. Hormon bozuklukları, adet düzensizlikleri veya olmaması, memeden süt gelmesi, aşırı şişmanlama, hızlı boy uzaması, ellerde, ayaklarda ve çenede büyüme hormon bozukluklarının belirtileridir ve doktora başvurulması gereklidir.
 • Tümör boyutları çok artarsa kafa içi basıncı arttırır ve baş ağrısı, bulantı ve kusma şeklindeki genel belirtilere neden olur.

PONTOSEREBELLER KÖŞE TÜMÖRLERİ

 • Bu tümörler beyin dokusunun bir bölgesine yerleşmiş tümörlerdir. İşitme siniri tümörü           ( Akustik nörinom) sık olarak görülen tümördür.
 • Ayrıca menegiom ( Beyin Zarı Tümörü ) ve epidermoid tümörlere de rastlanır. Beyin tümörlerinin genel belirtilerine ilaveten bu bölge tümörlerinde işitme ve denge bozuklukları da görülmektedir.
 • Bu tümörler küçük boyutta yakalandığında işitme korunabilir.
 • Tümör çok büyük ise işitme korunamadığı gibi Fasial  Siniri de etkilenebilir

 

MENENGİAL (BEYİN ZARI) TÜMÖRLER: MENENGİOMLAR

 • Menengiomlar genelde büyüyerek kafa içi basıncının artmasına neden olurlar ve baş ağrısı bulantı ve kusmaya neden olurlar.
 • Epilepsi (Sara ) nöbeti de görülebilir. Ayrıca bu tümörler yerleştikleri yerlere göre de belirti verirler.
 • Optik sinir (Görme siniri) yakınında yer alanlar görme bozukluğuna neden olur iken hareketle ilgili beyin bölgesine yakın olanlar felçlere neden olabilirler.
 • Bu nedenle beyin fonksiyonlarındaki bozukluklarda gerekli tetkiklerin yapılması lazımdır.

GLİAL (BEYİN DESTEK DOKUSU) TÜMÖRLER

 • Bu tümörler genelde kötü huylu olup beyin dokusu içinde büyürler.Belirtileri genel belirtilerdir.
 • Yine yerleştikleri bölgelere bağlı olarak belirtiler verirler.
 • Epilepsi ( Sara nöbeti) bazı hastalarda ilk belirti olarak ortaya çıkabilir.

 

METASTATİK TÜMÖRLER

 • Metestatik tümörler vücudun diğer bölgelerindeki tümörlerin beyin dokusuna sıçraması nedeniyle oluşan tümörlerdir.
 • Bu tümörler kafa içi basıncını arttırarak ve/ veya yerleşim yerine göre sinir sistemi hasarı oluşturarak belirti verirler. Genelde bu tip sıçramalar tümörlerin ilk belirtisi olabilir.
 • Bu tümörler radyolojik olarak da görüntülenebilen geniş ödem oluştururlar.

HASTA:

 • Değerlendirme Tarihi: 18.02.2018
 • Adı-Soyadı: XXxxxx
 • Yaş: 31             
 • Boy: 170cm.         
 • Kilo: 60kg.           
 • Meslek: Evhanımı
 • Dominant Taraf: Sağ           Etkilenmiş Taraf: Sağ
 • MR Bulguları:  
 • Tanı: Kafa içi tümör (sağ hemiparezi)
 • Hikâyesi: Hasta altı ay kadar önce gözlerinde bulanık görme şikâyeti ile göz doktoruna başvurmuş. Yapılan tetkiklerle beyin tümörü olduğu anlaşılmış. Yaklaşık iki ay kadar önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat olmuş. Ameliyat sonrası otuz gün kadar yoğun bakımda kalmış. Bir süre hiçbir tepki ya da hareket yokmuş. Durumu biraz daha düzelince fizik tedaviye başlamakta fayda görmüşler.

Afazi:  Broca afazi

 • Spontan konuşma:

Anlama:

 • Tekli emir: +
 • İkili emir: +
 • Üçlü emir: +

Tekrarlama: +

Adlandırma:

Okuma:+

Okuyarak anlama: +

Yazma :

Sayısal işlemler:

Özgeçmiş:  –                

 • Soy geçmiş: Babasında DM

 

Normal Eklem Hareketleri Değerlendirme:

 • Hastanın normal eklem hareket açıklığında değişiklik yok. Yani hasta eklem hareketlerini tamamlayabiliyordu. Fakat kas kuvvetlerinde belirgin bir azalma vardı.

 

Kas Testi:

 • Gros olarak bakıldığında sağ taraf alt ve üst ekstremitelerde belirgin güçsüzlük vardı.
 • Özellikle sağ quadricepsin güçsüzlüğü (3-) nedeniyle dizini kilitlemekte güçlük çekiyordu.
 • Karın kaslarındaki güçsüzlük de hastanın duruşunda dengesizliğe yol açıyordu.

 

Kranial Sinir Değerlendirmesi:

 • Olfactorius : +
 • Opticus : +
 • Oculamotorius, 4. Trochlearis, 6. Abducens : sol gözünde pitozis var.
 • Trigeminus : +
 • Facialis: +
 • Vestibulocochlearis: Hastada büyük ölçüde denge problemi var.
 • Glossopharyngeus, 10.Vagus: GAG Refleksi yok
 • Accessorius: –
 • Hypoglossus: Hasta dilini çıkardığında hafif sağ tarafa doğru gidiyor.

Parezi Testleri:

                                                   TÖ:                TS:

 • El pronasyon testi:        Sağda +        Sağda +
 • Grasset- Gaussel testi:  Sağda +        Sağda +
 • Mingazzini testi:            Sağda +        Sağda +
 • Barre testi:                      Sağda +             –

 

Duyu Değerlendirmesi:

 • Pozisyon Duyusu: +
 • Parmak Tanıma: +
 • Sıcak-soğuk testi:+
 • Sivri- künt testi:+

 

Denge değerlendirmesi:          TÖ:    TS:

 • Oturma                                     : 3         4
 • Emekleme pozisyonunda     : 2         4
 • Diz üstü pozisyonda              : 2         4
 • Ayakta                                      :  1         2

 

 Puanlama:

 • 4- denge bozukluğu yok
 • 3- minimal
 • 2-orta şiddette
 • 1-şiddetli denge problemi var

 

Koordinasyonun Değerlendirilmesi:       

TÖ:   TS:
Parmak-parmak: + +
Parmak-burun: +
Diz-topuk: +
Üst extremite için ritmik süpinasyon-pronasyon hareketleri:
Alt extremiteler için ritmik tempo tutma:
Ayağa kalkıp yürüme:
İki sandalye arasında yürüme:
Düz çizgide topuk-burun yürüme:

 Aktivitelerinin Değerlendirilmesi:    

                                                       TÖ:   TS:

 • Dönme:                                +        +
 • Önkollar Üzerine Gelme:  –         +
 • Eller Üzerine Gelme:         –         +
 • Oturma:                               +        +
 • Emekleme:                          –         +
 • Dizüstü Durma:                 –         +
 • Ayakta Durma:                 –           –

 

Postür Analizi:

 • Kifozda artma
 • Başın öne tilti

 

Kavrama Değerlendirmesi:

                                            TÖ     TS

 • Masif kavrama:            +    +
 • Çengel kavrama:          –      +
 • Lateral tutma:               –      –
 • Palmar tutma:               –      –
 • Silindirik kavrama:       –     +
 • Küresel kavrama:          –      –

 

Tedavi Programı: 

 • Solunum egzersizleri
 • Quadriceps kuvvetlendirme
 • Köprü kurma
 • Karın kasları kuvvetlendirme
 • Alt ekstremite normal eklem hareketleri
 • Sağlam tarafa dirençli normal eklem hareketleri
 • Sağlam kolla hasta tarafı destekleyerek omuz egzersizleri
 • Dönme eğitimi
 • Emekleme pozisyonunda, dizler üzerinde ve ayakta denge eğitimi
 • Pelvik elevasyon
 • Ayakta durma pozisyonunda diz fleksiyonu
 • Yürüme eğitimi (destekli)

 

Sonuç:

 • Hastanın durumu düzelmeye başladı. Özellikle kendisinin de istediği zamanlarda tedavi oldukça verimli geçiyordu.
 • Tedavi dışında da egzersizlerini yapması tedaviyi oldukça olumlu etkiledi.
 • Hasta yedi seans tedaviye alındı. Tedavisi devam ediyor.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin