Ana Sayfa Öğrenci FTR Staj Defteri Örneği

FTR Staj Defteri Örneği

10.572 defa okundu

FTR Staj Defteri için Hasta Değerlendirilmesi

Değerlendirme Tarihi: xx.xx.xxxx

Adı-Soyadı: Xxxx Xxxxx.

Yaş:78            Boy: 1.56cm.            Kilo:  52kg.             Meslek: Evhanımı

Dominant Taraf:  Sağ          Etkilenmiş Taraf: Sol

MR Bulguları:

 • Karotid arterlerde arterosklerotik plak formasyonları
 • Sağda bulbusa yakın preoklziv akım deseni
 • Multinodüler guatr

Tanı: SVO (Sağ Hemipleji)

 

HEMİPLEJİ=SVO=İNME=STROKE

Serebro Vaskuler olay=SVO, inme (stroke) olarak da adlandırılan bu klinik tablo, rehabilitasyona en sık başvurulan nedenlerden biridir. Beynin kontrlateral hemisferini besleyen arterlerden birinin yırtılması veya tıkanması sonucu ortaya çıkan nöromuskuler fonksiyon bozukluğudur. Tek tarafta kol ve bacakta karakteristik özellikleri olan paralizi görülür. Bir hastalık değil açığa çıkan residüel bozukluklar tablosudur. Beyine giden kan damarlarında oluşan patolojik değişiklikler, travma veya serebro vasküler bazı hastalıklar, bu nörolojik tabloya sebep olabilir. Her yaşta ortaya çıkabilir, 40 yaşından önce görülmesi enderdir. Yaşam süresi uzadıkça SVO ‘lu hasta sayısı artmaktadır.

 

Etiyoloji:

 

1.İskemi

Tromboz

 •       Emboli

Rekürrent Serebral İskemi

 •       Progresif Serebral İskemi 

2.Hemoraj

Serebral Hemoraj

 •       Subaraknoid Hemoraj (SAH) 

Risk Faktörleri:

 • Yaş, Transient İskemik Atak (TIA)
 • Hipertansiyon, obezite, sedanter yaşam
 • Diabetus Mellitus
 • Kardiak Anomaliler, Ateroskleroz
 • Hiperlipidemi
 • Sigara, kahve
 • Östrojen içeren ilaçlar
 • Herediter Faktörler

Beyini besleyen 2 majör damar sistemi vardır:

1.İnternal Karotid Sistem  ( ANTERİOR DOLAŞIM )

 • Karotis Kommunisin dalı ve internal karotid arter
 • Anterior serebral arter
 • Orta serebral arter

2.Vertebral Basiler Sistem ( POSTERİOR DOLAŞIM )

 • Posterior serebral arter
 • Postero-inferior Serebral arter
 • Süperior serebellar arter
 • Basiler arter
 • Anterior spinal arter

Anterior dolaşım iskemisiyle oluşan klinik bulgular:

 • Hemiparezi
 • Hemianestesi
 • Monokuler Körlük
 • Fasial Uyuşukluk
 • Alt Fasial Zayıflık
 • Afazi
 • Baş ağrısı
 • Dizartri
 • Görme Alan Kaybı

Posterior dolaşım iskemisiyle oluşan klinik bulgular

 • Ataksi
 • Bilateral veya hemianestezi
 • Vertigo
 • Hemiparezi
 • Dizartri
 • Disfaji
 • Senkop ve Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Kulak çınlaması
 • Diplopi(çift görme)

VASKÜLER LEZYONLARIN KLİNİK BULGULARI

Orta Serebral Arter (lezyon parietal lobdadır)

 • Kontrlateral hemipleji (üst ekstremitede belirgin)
 • Hemianestezi
 • Motor Afazi
 • Agnozi (görsel, taktil uyaran duyu kaybı, cisimleri tanımada zorluk) , aleksi (Yazılanı okuyamama, anlayamama), astereognozis (3 boyutlu cisimleri kavrayamama)
 • Unilateral reddetme (neglect)
 • Homonimus Hemianopsi (yarı görememe)
 • Karşı taraf ekstremitelerde kaçınma reaksiyonu
 • Ekstremite kinetik apraksisi (motor planlama yeteneksizliği)

Anterior Serebral Arter(lezyon frontal lobdadır)

 • Kontrlateral hemipleji (alt ekstremitede belirgin)
 • Kontrlateral hipoestezi
 • Üriner inkontinans
 • Kontrlateral kavrama ve emme refleksi
 • Kendiliğinden olan motor tembellik
 • Ekolalia (konuşma ve dil bozukluğu)
 • Amnesia (hafıza kaybı), şuur bulanıklığı, mental konfüzyon

Posterior Serebral Arter(temporal lob,oksiputal lob,talamus etkilenir)

 • Kontrlateral hemipleji (genelde geçici)
 • Hemianestezi
 • Hemianopsia (lezyonun kontrlateralinde, görme alanının yarısını göremez)
 • Afazi
 • Kontrlateral ataksi veya postural tremor
 • Hemiballismus (motor restlessness)

İnternal Karotid Arter

 • Kontrlateral hemipleji
 • Hemianestezi
 • Unilateral görme kaybı
 • Baş ağrısı
 • Afazi

Basiller Arter (beyin sapı, serebellum, visuel korteks, talamus ve subtalamusun posterior ve lateral kısımları)

 • Koma
 • Kuadripleji
 • Pseudobulbar paralizi

Total paraliziye uğrayan ekstremitede derin tendon reflekslerinin olmadığı döneme FLASK DÖNEM adı verilir. Aşamalı bir şekilde flasdisiteden, spastisite ve normal tonusa doğru tam paraliziden sinerji ve istemli hareketlere doğru bir geri dönüş gözlenir. Genellikle proksimal fonksiyonlar distallere göre, alt ekstremite üst ekstremiteye göre daha erken geri döner. En iyi fonksiyonel geri dönüşün ilk 6 ay içersinde gerçekleştiği ve 2 yıl süreyle devam ettiği belirtilmektedir.

Hikâyesi: Hastamız iki yıl önce de hemipleji nedeniyle hastaneye yatırılmış. İki yıl önce sol tarafında olan hemipleji, şu anda sol tarafında da var. İki yıl kadar hasta yatağa bağımlı yaşıyormuş. Aynı zamanda da fizik tedavisi devam ediyormuş. Fakat o zamanlar konuşma problemi yokmuş. Çok daha önce de dizlerde gonartroz nedeniyle fizik tedavi almış.

Şikâyeti: Sağ tarafındaki ekstremitelerde kuvvet kaybı, sol taraftaki ekstremitelerde çok az hareket var. Hastada konuşma ve anlama yok. (afazik)

Afazi:

 • Spontan konuşma: ( – )
 • Anlama:
 • Tekli emir: (+) ( Hasta ilk emri alıyordu. Fakat ilk emre takılıyordu. Farklı bir uyarı olmasına rağmen aynı hareketi tekrarlıyordu. Bu da Wernicke Afazi tipinde perseverasyon olarak adlandırılan bir olaydır.)
 • İkili emir: ( – )
 • Üçlü emir: ( – )
 • Tekrarlama: (-)
 • Adlandırma: ( – )
 • Okuma: ( – )
 • Okuyarak anlama: ( – )
 • Yazma : ( – )
 • Sayısal işlemler: ( – )

Kullandığı İlaçlar:

Coumadin                             Coraspin

Dekapin chorono B               Dispril Tablet

Özgeçmiş: ( – )                   

Soy geçmiş: Babası DM

Normal Eklem Hareketleri Değerlendirme: (pasif)

Hastada aktif normal eklem hareketi yoktu. Sadece sağ kolunda minimal hareket vardı.

Omuz:                                     Sağ:                      Sol:

 • Fleksiyon:                                 1                      1/4
 • Ekstansiyon:                             1                       1/4
 • Abduksiyon:                             1                       1/4
 • Adduksiyon:                             1                       1/4
 • İnternal rot.:                              1                      1/4
 • Eksternal rot.:                           1                      1/4

Dirsek :

 • Fleksiyon:                                 1                    3/4
 • Ekstansiyon:                             1                    1/2
 • Pronasyon:                                1                    1/2
 • Supinasyon:                              1                    1/4

 

El Bileği :

 • Fleksiyon:                                 1                     1/4
 • Ekstansiyon:                             1                      0
 • Radial dev. :                             1                       0
 • Ulnar dev. :                              1                       0

 

Parmaklar :

 • Fleksiyon:                                 1                       1/4
 • Ekstansiyon:                             1                      0
 • Opozisyon:                               1                       0

 

Kalça :

 • Fleksiyon:                                1/4                       1/4
 • Ekstansiyon:                             0                         0
 • Abduksiyon:                            1/4                       0
 • Adduksiyon:                            1/4                       0
 • İnternal rot. :                            1/4                     0
 • Eksternal rot. :                          1/4                    0

 

Diz :

 • Fleksiyon:                                 0                       0
 • Ekstansiyon:                             0                      0

 

Ayak Bileği :

 • Dorsifleksiyon:                        0                       1/4
 • Plantar fleksiyon:                     0                     1/4
 • İnversiyon:                               0                        0
 • Eversiyon:                                0                          0

 

PUANLAMA:

 • 0:Hiç aktif hareket yok
 • ¼:Hareket aktif olarak minimal başlatılabiliyor (hareketin % 25’ yapılabiliyor)
 • ½: Hareketin % 50’si aktif olarak yapılabiliyor
 • ¾: Hareketin büyük bölümü aktif olarak yapılabiliyor (% 75’i tamamlanıyor)
 • 1: Hareketin tamamı aktif olarak tamamlanabiliyor.

                        Spastisite Değerlendirmesi:

Sol                                                  Değ

 

 • M.Gastrosoleus                      :   4
 • Kalça addüktörleri                 :    3
 • Omuz addüktörleri                :    3
 • Omuz eksternal                      :   3
 • Rotatörler                               :    3
 • Biceps brachii :                           3
 • El bileği fleksörleri   :                2
 • Parmak fleksörleri    :                2

Puanlama:

 • 0  Tonusta artış yok
 • 1+  Hafifçe artmış kas tonusu hareketin son yarısına yakın minimal direnç
 • 2  Kas tonusunda hareketin tamamına yakın kısmında kolayca hissedilebilen artış etkilenen ekstremitede hareket kolay
 • 3  Önemli derecede artmış kas tonusu zorlaşmış pasif hareket
 • 4  Etkilenen ekstremitenin fleksiyon ve ekstansiyon pozisyonunda sabitleşmesi

Reflekslerin Değerlendirilmesi:

                                             Sağ       Sol

 • Babinski refleksi :        –          +
 • Klonus :                         –           –
 • Hoffman :                     –           –
 • Chaddock :                   –           +
 • Oppenheim :               –            +

 

Duyu Değerlendirmesi:

 • Pozisyon Duyusu: ( – )
 • Parmak Tanıma: ( – )
 • Sıcak-soğuk testi: ( – )
 • Sivri- künt testi: ( – )

 

Denge değerlendirmesi:                        Puanlama:

 • Oturma                                 :  1        4- denge bozukluğu yok
 • Emekleme pozisyonunda :  1        3- minimal
 • Diz üstü pozisyonda          :  1         2-orta şiddetli
 •   Ayakta                                :  1         1- şiddetli  denge kaybı

Postür Analizi:

Yatakta gözlemlediğim kadarıyla hastanın postüründe genel bir ekstansiyon görünümü hâkimdi. Hastayı döndürdüğümüzde vücut kalıp halinde kalıyordu. Dizlerde gonartrozdan dolayı çok fazla kontraktür oluşmuştu. Diz fleksiyonu hiç yok denecek kadar azdı.

Brunstrom Evreleri:

Sol taraf:

Üst ekstremite: 2. evre

Alt ekstremite: 2.evre

El, elbileği: 2. evre

Tedavi Programı: (xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx)

 • Yatak içi normal eklem hareketleri
 • Oturma (destekli)
 • Dönme aktivitesi
 • Spastik kaslara germe
 • Pozisyonlama

Sonuç:

Hastanın durumunda pek değişiklik olmadı. Hastanın yaşlı ve afazik oluşu bizim için büyük sorun oldu. Ayrıca kontraktür ve spastisitenin de yerleşmiş olması nedeniyle büyük ölçülerde ilerleme sağlanamadı.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin