Geriatrik Rehabilitasyon Dersi Sınav Soruları

FTR Geriatrik Rehabilitasyon Dersi Vize Soruları Örneği (Cevapları ile Birlikte)

1.) Homeostenozis nedir?

 • İç dengenin devamlılığını (Homeostazis) sağlama yeteneğinde azalmadır.
 • Bu duruma “Homeostenozis” denir.

2.) Yaşlanma mekanizmasıyla ilgili teorilerin isimlerini yazınız…

 • Somatik mutasyon teorisi
 • Serbest radikal teorisi
 • Hücre yaşlanma teorisi
 • Apoptozis Teorisi
 • İmmün Teoriler
 • Endokrin Teoriler
 • Nöro-Endokrin teoriler
 • Yıpranma – yırtılma ve birikim teorisi
 • Stres Teorisi: Emosyonel ve Organik stresler

3.) Telomeraz Geni / Telomer aktivitesini yazınız…

 • Telomer kaybı DNA stabilitesini bozarak Apoptozis’i başlatabiliyor.
 • Telomeraz aktivitesi telomer kısalmasını engeller.
 • Kök hücreleri ve immortal kanser hücrelerinin büyük çoğunluğunda var.
 • Telomer kısalması, telomeraz aktivitesi, kanserleşme, yaşlanma ilişkileri halen araştırılıyor.
 • Ör. telomeraz geni eksik hayvan hücre kültürlerinde egzojen onkojenik indüksiyonla kanser gelişebiliyor.
 • Oysa telomeraz bulunan bazı hücre kültürlerinde hücreler 4 yıl kadar kanserleşmeden yaşayabiliyorlar (human nöral kök hücre dizileri (hNSC).
 • Yaşlanmada tedavi amacıyla telomeraz kullanımı: proliferasyonu artırma Ancak kanser-telomeraz ilişkisi açıklığa kavuştuktan sonra güvenli olabilir.

4.) Stresin yaşlanmayla ilişkisi ve etken maddeyi yazınız.

 • Stres maruziyetin artması; katakolaminler, adrenalin, noradrenalin ve adrenal glukokortikoitlerin sempatoadrenal salınımını artırarak katabolizmayı artırmaktadır…

5. ) Alt ekstremite performans değerlendirme testleri?

 • Half Squats, Basmak testi / Step test

6.)  Kognitif disfonksiyonları değerlendiren testler?

 • Mini mental test ve Hodkinson mental skalası…

7.) Kronolojik olarak yaşlanmanın bölümleri?

 • Orta yaşlılar (45- 64 yaş)
 • 65-75 Genç yaşlılar
 • 76-85 Yaşlılar
 • 85+ Yaşlı yaşlılar

 8. ) Yaşlanmada dizde ve kastaki fizyolojik değişimleri yazınız.

 • Diz eklemi kıkırdağı, yaklaşık yılda 0.25 mm kalınlık azalması gösterir. Bazı vakalarda daha hızlı bir incelme söz konusu olurken, bazılarında morfolojik olarak normal de kalabilir.
 • Kas kaybı aslında 30 yaşında başlar ve yaşam boyu devam eder. Kas kitlesi azalır, çünkü kas lif sayısı azalır. Kas kitlesinin azalmasının en önemli nedeni ise büyüme hormonu ve testosteron miktarının azalmasıdır.
 • Fiziksel aktivitenin azalması özellikle hastalık sırasında bu kas kitlesinin daha da azalmasına yol açar. Böyle bir yaşlı hasta 1 günlük istirahattan sonra 2 haftalık düzenli bir egzersize ihtiyaç duyar.

9.) Koordinasyon ve çeviklik testlerini yazıp bir tanesini açıklayınız.

 • Alternatif el duvar fırlatma testi: duvara 2 metre uzaklıkta durulur omuz seviyesinden tenis topu bir elle atılır diğer elle tutulur. Sonra öbür elle atılıp diğer elle tutulur. 30sn boyunca tekrarlanır. Hastanın başarılı olarak kaç kez yaptığına bakılır.
 • Soda-pop test
 • İllionis çeviklik testi
 • 3 cone shuttle drill test
 • 8 adım kalk türü testi
 • Aahperd çeviklik testi
 • 8 metre mesafede iki çubuk arasında yürüme testi

10.) 6 dk yürüme testi Padometreyle nasıl yapılır?

 • Hastaya pedometre takılarak fizyoterapistin başla komutuyla yürüyebildiği kadar hızlı tempoda yürümesi istenir.
 • Test 6dk sonra “dur” komutuyla sonlanır.
 • Hastanın adım sayısı pedometreden ölçülür.
 • Olgudan bir noktadan başlamak üzere 10 adım yürümesi istenir.
 • Bitiş noktası işaretlenerek aradaki mesafe “m” olarak ölçülür.
 • Ortalama adım uzunluğu bu metrenin 10a bölünmesiyle belirlenir, daha sonra ortalama adım uzunluğu 6 dakikada atılan adımla çarpılır.
 • Yürüdüğü toplam mesafe kaydedilir.

FTR Geriatrik Rehabilitasyon Dersi Final Soruları Örneği 

1.) Geriartride aktiviteye katılımın yararlarını ve rekreasyonel örneklerini yazınız
2.) Yaşlılar için uygun olabilecek egzersiz programının temel özelliklerini yazınız.
3.) Yaşlılar için uygun olabilecek hafif şiddetli egzersizlere örnekler veriniz.
4.) Yaşlılar için önerdiğimiz uygun ayakkabının özellikleri neler olmalıdır?
5.) Geriartrik rehabilitasyonda fztler açısından önemli olan temel kurallara 4 tane örnek veriniz.
6.) Tai-Chi’nin yaşlılarda sağlık üzerinde olumlu etkilerini yazınız.
7.) 82 yaşında öğretmen olan bayan B.N., GYA sırasında düşme korkusu yaşadığını bildirmektedir. Bu bayanda görülebilecek lokomotor değişiklikleri maddeler halinde yazınız.
8.) Yaşlılarda denge kayıplarına bağlı düşme riskini minimuma indirmek ve bunun yanı sıra kapasite, mobilite ve fonksiyonelliklerini arttırmak iiçin yapılabilecek ergonomik düzenlemelere örnek veriniz.
9.) Huzurevinde yaşayan, 60-80 yaşları arasındaki yaşlılar için denge problemlerine yönelik olarak egzersiz programı çiziniz.
10.) Yaşlılarda kullanabileceğiniz stabilizasyon egzersizleri için genel kurallar nelerdir?
11.) Kalça çevresi kasların stabilizasyonu ve kontrolünü arttırmak için verebileceğiniz stabilizasyon egzersizlerinin basamaklarınız açıklayarak yazınız.

█ ▌► Bu yazı 1.222 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın