Ana Sayfa Anatomi GÖĞÜS KASLARI ANATOMİSİ

GÖĞÜS KASLARI ANATOMİSİ

14.231 defa okundu

GÖĞÜS KASLARI ANATOMİSİ
( MUSCULI THORACIS )

 • pectoralis major

 • pectoralis minor

 • subclavius

 • serratus anterior

 • Diaphragma

 • Mm. intercostales

 1. Mm. intercostales externi

 2. Mm. intercostales interni

 3. Mm. intercostales intimi

 4. Mm. subcostalis

 5. Mm. levatores costarum

 6. M.transversus thoracis

M. pectoralis major

M. pectoralis major

 • Origo;
 • Clavicula’nın medial yarısı,
 • Sternum, 1-6 kıkırdak costae,
 • Aponeurosis abdominalis
 • Insertio;
 • Humerus’un crista tuberculi majoris
 • Innervasyon;
 • N.pectoralis lateralis ve medialis
 • Fonksiyonu:
 • Kola adduksiyon,iç rotasyon, fleksiyon   yaptırır.

M. pectoralis major’un  klinik anatomisi

Güreş, gülle atma, disk atma, cirit, halter v.b. spor yapanlarda ağır yük taşıma işlerinde çalışanlarda m.pectoralis major insertio yerine yakın bölgeden yırtılabilir.

M. pectoralis minor

M. pectoralis minor

 • Origo;
 •   3-5. Kostaların  kıkırdaklarının dış yüzleri
 • Insertio;
 •   Scapulanın processus coracoideus’u
 • Innervasyon;
 • N.Pectoralis medialis.
 • Fonksiyonu:
 • Omzu aşağı ve öne çeker.
 • Omuz sabit olunca inspirasyona yardım eder.

M. subclavius

M. subclavius

 • Origo;
 • Costa’nın kemik kıkırdak sınırı
 • Insertio;
 • Clavicula’nın altı ve dış ucu
 • Fonksiyon;
 • Clavicula’yı dolayısıyla omzu içe ve aşağı doğru çeker

m. subclavius’un  klinik anatomisi

m. subclavius’un klinik anatomisi

Nefes alırken clavicula ile 1. kosta arası daralır. Aralarından geçen

 1. subclavia
 2. subclavia
 3. plexus brachialis
 4. nodi lymphatici axillaris sıkışabilir. M.subclavius ikisi arasında yastık görevi yaparak oluşumları ezilmekten korur.
 • Plexus brachialis ve a.subclavia’nın sıkışması sonucunda Torakal çıkış obstrüksiyonu sendromu görülür.

M. serratus anterior

M. serratus anterior

 • Origo;
 • 1-9 costa’ların dış yüzünün üst kenarı ve aralarındaki fascialardan başlar.
 • Insertio;
 • Scapula’nın angulus superior, margo lateralis ve angulus inferior’u.
 • Fonksiyonu:
 • Scapula’yı gövdeye tesbit eder, scapula’nın hareketlerine yardım eder.
 • Horizontale kadar kaldırılmış olan kolun önde başın üzerine kaldırılmasına yardım eder (boksör kası).
 • Zorlu inspirasyona yardım eder.


Mm.
intercostales

 • İNSPİRASYON
 • Mm. intercostales externi
 • Mm. levatores costarum
 • EKSPİRASYON
 • Mm. intercostales interni
 • Mm. intercostales intimi
 • Mm. subcostales
 • M. transversus thoracis

Mm. intercostales


 İNSPİRASYON
 
Mm. intercostales externi

Mm. intercostales externi

 • Tuberculum costa’dan önde kemik kıkırdak sınırına kadar uzanırlar.
 • Kasın lifleri iki kosta arasında yukarıdan aşağıya ve arkadan öne doğru seyreder
 • İntercostal sinirler tarafından innerve edilir.
 • Fonksiyonu: Kostayı yukarı kaldırarak inspirasyon yaptırır.

İNSPİRASYON
 Mm. levatores costarum

Mm. levatores costarum

 • Üçgen şeklinde olan kaslar 12 çifttir. Torakal vertabraların proc. transversus’larından başlayıp bir alttaki kostaya tutunurlar.
 • Fonksiyonu:
 • Costaları yukarı çekerek inspirasyonda rol oynarlar.
 • İnnervasyon:
 • N.intercostalis

 Ekspirasyon
 Mm. intercostales

Mm. intercostales

 • Orta tabakada yer alan kasların lifleri kaburganın üst kenarından bir üstteki kaburganın alt kenarına uzanır
 • Lifleri aşağıdan yukarıya ve önden arkaya doğru uzanır.

Ekspirasyon
 Mm. intercostales interni

Mm. intercostales interni

 • Fonksiyonu:
 • Costaları aşağı çekerek ekspirasyonda rol oynarlar.
 • İnnervasyon:
 • N.intercostalis

Ekspirasyon
 Mm. intercostales intimi

Mm. intercostales intimi

 • İkisinin arasından a., v. ve n. intercostalis  geçer.
 • Mm. intercostalis internus’un liflerinin bir kısmı sulcus costae’nin  iç kenarına tutunur.Bu lifler mm.intercostalis intimi olarak isimlendirilir.
 • Fonksiyonu:
 • Costaları aşağı çekerek ekspirasyonda rol oynarlar.
 • İnnervasyon:
 • N.intercostalis

Ekspirasyon
 M. transversus thoracis

M. transversus thoracis

 • Aşağıdan yukarı, içten dışarı uzanarak 3-6. kostaların kıkırdaklarında sonlanır.
 • Göğüs ön duvarının iç yüzünde musculo-aponeurotik kaslardır. Sternumun alt kısmından ve buraya tutunan kıkırdak kaburgalardan başlar.
 • Fonksiyonu:
 • Costaları aşağı çekerek ekspirasyonda rol oynarlar.
 • İnnervasyon:
 • N.intercostalis

Diaphragma

Diaphragma

 • Göğüs boşluğunu alttan kapatan ve bu boşluğu karın boşluğundan ayıran yapıdır. Apertura thoracis inferior’u kapatarak cavitas thoracis’in tabanını oluşturur.
 • Diaphragma’nın periferik kısmından başlayan kas lifleri merkeze doğru uzanarak ortada birbirleriyle birleşip centrum tendineum’u oluştururlar. Kubbe şeklinde olan orta kısmı tendinöz, perifer kısmı ise muskuler yapıdadır.
 • Diaphragma primer solunum kasıdır.Solunumun %70’i bu kas tarafından gerçekleştirilir.

Pars sternalis:

Pars sternalis

 • Sternum’un proc.xiphoideus’unun arka yüzünden iki bant şeklinde başlar.  Centrum tendineum’da sonlanır.

Pars costalis:

Pars costalis

 • Son altı kostanın kıkırdak ve kemik kısmından başlar , Centrum tendineum’da sonlanır.

Pars lumbalis:

Pars lumbalis

 • Bu parçayı oluşturan kas lifleri lumbal vertebraların her iki yanında, crus’lardan ve lig.arcuatum’lardan başlar.

Crus dextrum;

Crus dextrum

 • İlk 3 lumbal vertabranın corpusu ile bunların arasındaki discus intervertebralis’lerin sağından başlar.
 • Centrum tendineum’da sonlanır.
 • Bazı lifleri karşı tarafa geçerek hiatus oesopha-gus’u çevrelerler.
 • Bu halka sfinkter görevi yaparak mide muhtevasının yukarı çıkmasına engel olur.

Crus sinistrum:

Crus sinistrum

 • İlk 2 lumbal vertebra ile bunların arasındaki discus intervertebralis’ lerin solundan başlar.
 • Her iki tarafın crus’lari aortun ön yüzünü çevreleyen lig. arcuatum medianum’un yapısına katılır.

Hiatus aorticus:

Hiatus aorticus

Sağ ve sol crus medialisler hizasında T12 corpus vertebrası hizasında oluşur.

İçinden geçen oluşumlar;

 • aort,
 • ductus thoracicus,
 • v. azygos

Hiatus oesophagus

  T10 vertebra hizasında oluşan crus dextrumdan ayrılan liflerin meydana getirdikleri açıklıktır.

  İçinden geçen oluşumlar;

 • oesophagus,
 • sağ ve sol n.vagus,
 • a.v. gastrica sinistra’nın oesophageal dalları, 
 • bölgenin lenf damarları

Foramen v.cava

  T8 hizasında centrum tendineum’da bulunur.

  İçinden geçen oluşumlar;

 • v.cava inferior
 • sağ n. phrenicus

 Diaphragma’da bulunan diğer delikler

 • N.sphlanicus major ve minor, crus dextrum’dan geçer.
 • Truncus symphaticus, lig. arcuatum medialenin arka tarafından geçer.
 • A.v. epigastrica superior’lar pars sternalis ile pars costalis arasından geçer.
 • Sol n. phrenicus sol kubbeyi delerek peritonun sol tarafından duyu alır.
 • 7-12.intercostal aralıklarda bulunan intercostal damar ve sinirler, diaphragma’nın pars costalisini oluşturan kas liflerinin arasından karın ön duvarına geçerler.
 • Diaphragma’nın innervasyonu n.phrenicus

n.phrenicus

 • Diaphragma’nın fonksiyonu
 • En önemli inspirasyon kasıdır. Kasıldığında centrum tendineum aşağıya doğru çekilir ve toraksın vertikal çapı artar.
 • Miksiyon, defekasyon ve doğum esnasında karın kasları ile birlikte kasılarak karın içi basıncı arttırır. ( Çift yönlü basınç değişimi)
 • Ağır yük kaldırılırken derin nefes alınır ve diafragma kasılır. Böylece columna vertebralis’in fleksiyonunun önlenmesinde sırt kaslarına yardımcı olur.
 • Toraks içi basıncı azaltır, abdominal basıncı arttırır.
 • Bu sırada oluşan basınç farklılığı sebebi ile v.cava inferior ve ductus thoracicus içindeki sıvılar da toraksa gelir.

İNSPİRASYON YAPTIRAN KASLAR

 • Mm. Colli (Boyun  kasları )
 1. MSCM
 2. M. sternohyoideus
 3. M. sternothyroideus
 4. M. scalenus anterior
 5. M. scalenus medius
 6. M. scalenus posterior
 • Mm. Dorsi (Sırt  kasları)
 1. M. trapezius
 2. M. latissimus dorsi
 3. M. serratus posterior superior
 • Mm.Thoracis (Göğüs  kasları)
 1. M. pectoralis major
 2. M. pectoralis minor
 3. M. serratus anterior
 • Mm. intercostales (İntercostal kaslar)
 1. Mm. intercostales eksterni
 2. Mm. levatores costarum
 • Mm. Abdominis (Karın  kasları)
 1. Diaphragma

EKSPİRASYON YAPTIRAN KASLAR

 • Mm. dorsi   ( Sırt kasları)
 1. M. serratus posterior inferior
 2. Mm. iliocostalis
 3. Mm. longissimus
 4. Mm. spinalis
 • Mm. intercostales (İntercostal kaslar)
 1. Mm. intercostales interni
 2. Mm. intercostales intimi
 3. Mm. subcostales
 4. Mm. transversus thoracis

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin