Kardiyak Rehabilitasyon Dersi Sınav Soruları ve Cevapları

FTR Kardiyak Rehabilitasyon Dersi Final Sınavı Örneği

Cevaplar soruların hemen devamında olup sınavlar öncesi genel bir tekrar yapmak amaçlanmaktadır… Cevabının yanlış olduğunu düşündüğünüz soruları yoruma yazarak bize iletebilirsiniz.

KARDİYAK SORULARI

1)Kapanması için en az kan basıncı gereken kapak nedir?

Cevap: Mitral ve Triküspit

2) En geniş damar hangisidir?

Cevap: Aort

3) 2 R dalgası arası 15 küçük kare ise kalp hızı kaçtır?

Cevap: 100

4) Purkinje lifleri, SA düğüm ve AV düğüm uyarı iletim hızı dakikada kaç uyarıdır?

Cevap: Purkinje: 15-40 arası   SA: 70-80      AV: 40-60

5) SA düğüm nerededir?

Cevap: Sağ Atrium Anterio Lateral duvarında

6) Hangisi his demetlerinin görevi değildir?

Cevap: Uyarıları geciktirme – Uyarıları oluşturma

7) Atım hızı:80… Kalp debisi:4.8lt… Atım volümü nedir?

Cevap: 60 ml  (KD = A.H * A.V)

8) Sempatik hormonlar ile kan nereden karışır?

Cevap: Adrenal Medulla

9) Kalbin iş yükü ne ile belirlenir?

Cevap: Double Produkt

10) Kaslardaki kan akımı egzersiz sırasında ne ile artar?

Cevap: Organ Arteriollerini Vazokontriksiyonu

11) Max Aerobik gücü belirlemenin en iyi yolu nedir?

Cevap: Max 02 tüketimi ile

12) Toparlanma döneminde akşama doğru …………….  görülür.

Cevap:  Disipne ve Taşikardi’ 

13) 1. Devre programında ne yapılmaz?

Cevap: Sosyal uyumu geliştirme

14) Akut MI’lı hastada ne yapılmamalı?

Cevap: Grup egzersizi

15) MI sonrası 10. günde hastaya hangi test kullanılır?

Cevap: Submax

16) MI sonrası hastanın işe dönüşünü geciktiren sebepler nelerdir?

Cevap: İşe olan ilgisi – İşverenin durumu

17) Hangisi hastayı rehabilitasyon programına almama nedeni değildir?

Cevap: Stabil Angina

18) Hangisi kronik rehabilitasyon programına alınmaz?

Cevap: Angina paternini değişmesi

19) Hangisi kronik egzersiz programının etkisi değildir?

Cevap: Max kalp hızı azalır

20) Solunum egzersiz hangi evrede verilir?

Cevap: 1. Evre

21) 1.gün hangisi yapılmaz?

Cevap: Yatakta ayak sarkıtma veya hiçbiri

22) Erken Mobilizasyon programı hangi durumda modifiye edilir?

Cevap: EKG’de İnfarktüse ait değişikliklerin görülmesi durumunda

23) Postür egzersizi hangi MI sonrası hangi evrede hastaya verilir?

Cevap: III adım egzersizleri (3 – 4 gün)

24) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Gerekli araç gereç ekipman varsa Submax test yapılır

25) Treadmill egzersiz testlerinin Ergometre testlerine göre avantajı nedir?

Cevap: Max 02 tüketimini ölçer

26) Kooper 12dk testi 3600 mt koşmuş hastada 02 yük değeri kaçtır?

Cevap: 63,5mlt/kg

27) Semptomlar çıkınca sonlandırılan test şekli hangisidir?

Cevap: Semptomlarla sınırlı test

28) Hangisi özel tedbir ve dikkat gerektiren durum değildir?

Cevap:  Ventriküler Anevrizma

29) Egzersiz öncesi ve sonrası yapılması gereken?

Cevap: Tam EKG ve kalp hızı-kan basıncı ölçümü

30) Hangisi egzersizlere normal olarak gelişen cevap değildir?

Cevap: Diastolik basınç artar/azalır

31) Hangisi egzersiz ile devamlı artmaz?

Cevap: Atım Volümü

32) 2R dalgası arası 20 küçük kare ise kalp hızı kaçtır?

Cevap: 75

33) Bay Pass ameliyatı sonrası ilk gün hangisi yapılmaz?

Cevap: Yan yatış

34) Taburcu olma kriterleri nelerdir?

Cevap: Göğüste her iki taraf eşit…

35) Cerrahi sonrası rehabilitasyon ne zaman başlar?

Cevap: Entubasyondan sonra

36) Betablokerlerin etkisi nedir?

Cevap: a+c   egzersiz boyunca kalp hızının fazla yükselmesini engeller—İş yükünü azaltır

37) Egzersiz testlerinin morbidite oranı?

Cevap: 24/10000   Mortalite:1/10000

38) MI geçirmiş hastada 2. ay egzersizleri nelerdir?

Cevap: Submax veya semptomla sınırlı

39) Egzersiz testinin kontraendikasyonu nedir?

Cevap: Tromboflebit

40) Sempatik hormonlar kana nereden karışır?

Cevap: Adrenal Medulla

41) Yavaş yürüme kaç MET değerindedir?

Cevap: 3.2 MET

42) GYA hangi aydan itibaren verilir?

Cevap: 3.ay

43) Hangisi varsa bir sonraki basamağa geçilmez veya bir alt basamağa inilir?

Cevap: Göğüs ağrısı

44) Hangisi Stabil Angina için doğrudur?

Cevap: Nörogliserine cevap vermesi

45) Multifokal Ventriküler erken atımın ayırıcı özelliği nedir?

Cevap: Birden fazla öbekten çıkması

46) MI sonrası taburcu olurken ne önerilir?

Cevap: İlk 4 hafta seksüel ilişki yok

47) Sağ Ventrikül infarktüsünün az görülmesinin sebebi nedir?

Cevap: Daha az 02 tüketimi

48) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Egzersiz kalp hızının %70-85 arası olmalı

49) Hangisi pulmoner enfeksiyon nedenidir?

Cevap: a+c veya hepsi entübasyonun uzun sürmesi var… Mekanik pompa ile dolaşımın devam etmesi

50) Hasta dosyası incelemesi hangisi hakkında bilgi verir?

Cevap: Hastalığın klinik değerlendirilmesi

51) Ventriküler aritmi enduransı az tehlikeliden çoğa?

Cevap: Unifokal – Multifokal – Ventriküler Taşikardi – Ventriküler Fibrilasyon

52) Değerlendirme sıralaması nasıl olmalıdır?

Cevap: Hasta dosyasının incelenmesi – Fonksiyonel aktivitelerinin incelemesi – Monitörize değerler – Düşük dereceli egzersiz

53) AV nod dakikada kaç uyarı oluşturur?

Cevap: 40-60 arası

54) GYA’nde kalp volümü ne kadar artar?

Cevap: 3-4 kat artar

55) Kardiyak rezervin azalmasını ne gösterir?

Cevap: Disipne veya Siyanöz

56) Siyanöz sebep olan nedir?

Cevap: Arterial ve Venöz kanın karışması

57) MI hastalarına hangisi önerilmez?

Cevap: Anaerobik egzersiz

58) Max MET 6, ortalama eğitim MET’i kaçtır?

Cevap: 3-4 MET

59) Tam EKG neleri gösterir?

Cevap:  Taşikardi ve Aritmileri gösterir

60) İstirahat O2 tüketimi kilogram başına ne kadardır?

Cevap: 3,5 ml/ dk

61) Hangisi O2 tüketimi ile ilgili değildir?

Cevap: Kan basıncı

62) Hafif bir faaliyet yapıldığında söyleyen kişi NYHA’ya göre kaçıncı sınıftır?

Cevap: 4.Sınıf

63) AV düğüm üzerindeki liflerin ortada birleşerek oluşturdukları yapı nedir?

Cevap: His demeti

64) Aşağıdakilerden hangisi hastayı programa almama nedenidir?

Cevap: Diyabet

65) Hangisi MI hastasının komplikasyonda olduğunu gösterir?

Cevap: Eforlu Hipoventilasyon

66) QRS ne anlama gelir?

Cevap: Ventriküler kontraksiyon

67) GYA değerlendirmesi ne zaman olur?

Cevap: 3.gün (3-6 gün)

68) Zayıf Ventriküler fonksiyonu olan hastada kalp hızının artması ile hangisi artar?

Cevap: Kalp debisi

69) Testi bitirmenin genel kriterlerinden biri nedir?

Cevap: Max stabiliteye ulaşmak

70) MET değerleri…

 • Yemek yeme……………………1- 4 MET
 • Telefonla konuşma………….1,4 MET
 • Pasif ekstremite egz…………1,5 MET
 • Aktif alt ekstremite egz…….2 MET
 • Yatakta oturma……………… 1,2 MET
 • Ayakları sallandırma………. 2 MET
 • El yüz yıkama……………….. 2,5 MET
 • Ayakta durma…….…………. 1.2 MET
 • Giyinme-Soyunma…………. 2,5-3,5 MET
 • Yavaş yürüme………………….3,2 MET
 • Hızlı yürüme……………..……5 MET
 • Komod…………………………..3,6 MET
 • Sürgü…………………………… 4.7 MET
 • Ilık duş ………………………… 3,5 MET
 • Sıcak duş …………………..… 4,2 MET
 • Merdiven inme ………………5,2 MET
 • Merdiven Çıkma …………….9 MET

 

71) Pulmoner komplikasyon riski neyle artar?

Cevap: Sistemin pompanın uzun süre kullanılmasıyla

72) Egzersiz testlerinde özellikle dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

Cevap: Ciddi hipertansiyon – Elektrolit dengesizliği

73) Çocuklarda solunumu fasilite etmesi için 3 egzersiz örneği verin?

Cevap: Balon şişirme – Baloncuk çıkarma – Mum üfleme

74) Tekrarlayıcı göğüs ağrısına ne denir?

Cevap: Angina Pectoris

75) Açık cerrahide akciğerde kan birikmesiyle ne olur?

Cevap: Eritrositler nekroze olur-02 kullanımı azalır

76) Ameliyattan sonra hasta değerlendirilirken nelere dikkat edilir?

Cevap: Pleksus zayıflık – Tonus zayıflığı – Düşük ayak (Hepsi)

77) Yorulduğunu söyleyen hastanın bulguları oluşmamışsa eğer ne yapılır?

Cevap: Teste devam etmesi için teşvik etmek

78) Basamak testi kaç mettir?

Cevap: 6-8 MET

79) Palpasyonda ağrı hangisinde görülmez?

Cevap: Stabil Angina

80) Düşük düzeyli test hangi hastaya uygulanır?

Cevap: Akut MI geçirmiş 10. gün

81) P dalgası hangisinde artar?

Cevap: Tip 2 + Atriol Flat…

82) Sağ Ventrikülden giden kan hangi kapaktan nereye girer?

Cevap: Pulmoner kapaktan pulmoner dolaşıma

83) Tam EKG ye ne zaman bakılır?

Cevap: Testten önce

84) Egzersizin modifiye edilme sebepleri nelerdir?

Cevap: EKG’deki iskemik değişiklikler

86) Egzersiz testi hangisine yapılmalıdır?

Cevap:  Şişman Diyabetik

87) Sol Ventrikül kanı nereye pompalar?

Cevap:  Aort kapağından sistem kollarına

88) Vazodilatasyona neden olan şey nedir?

Cevap:  Temperatür artışı

 

 

█ ▌► Bu yazı 4.016 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın