Ana Sayfa Anatomi Karın kasları ve Anatomisi

Karın kasları ve Anatomisi

13.430 defa okundu

Karın Kasları (MUSCULI ABDOMINIS)

Karın; yukarıda diaphragma ile aşağıda apertura pelvis superior arasında kalan vücut bölümüdür.
Karın duvarı; osteocartilaginoz thorax’tan pelvise uzanan, büyük kısmı muskuler yapıda olan bir duvardır.

Gövde’nin iskelet desteği olmayan bu kısmı, karın boşluğundaki önemli organların korunması bakımından, iskelet parçalarının da katılması ile desteklenmiş olan göğüs ve pelvis duvarına göre daha zayıftır.

MUSCULI ABDOMINIS KARIN KASLARI

 • KARIN ÖN YAN DUVARINDAKİ KASLAR

 • KARIN ARKA DUVARINDAKİ KASLAR

KARIN ÖN YAN DUVARININ YAPISI

cutis

Linea Alba

Karın kaslarının kirişsi uzantılarının orta hat üzerinde kaynaşmasıyla oluşur. Orta hat; proc. xiphoideus ile symphysis pubica arasındadır. Linea alba, symphysis pubica’da yüzeyel ve derin yaprağa ayrılarak üçgen biçiminde tutunur. Fibröz bir halka olan umbilicus (göbek) linea alba’yı deler.

KARIN ÖN YAN DUVARININ YAPISI

Fascia superficialis

Fascia superficialis:

a- Lamina superficialis (Camper Fasyası)

b- Lamina profunda (Scarpa Fasyası)

 

KARIN ÖN YAN DUVARINDAKİ KASLAR

 • M. obliquus externus abdominis

 • M. obliquus internus abdominis

 • M. transversus abdominis

 • M. rectus abdominis

 • M. pyramidalis

M.obliquus externus abdominis

obliquus externus abdominis

 • Origo
 • Alt 8 costa’nın dış yüzünden, 8 kas kirişi şeklinde başlar.
 • Insertio
 • Son iki costadan başlayan lifler vertikal yönde aşağı inerek SİAS ve tuberculum pubicum arasında uzanırlar, böylece lig. inguinale’yi oluştururlar, kasın geri kalan kısmı öne ve aşağı doğru uzanarak m. rectus abdominis’in yüzeyelinden geçer ve linea alba’da sonlanır.
 • Innervasyon
 • Nn.intercostalis (V-XII)
 • N. iliohypogastricus
 • N. ilioinguinalis

M.obliquus externus abdominis aponeuros’u

transversus abdominis aponeurosu

 • Göbek ile spina iliaca anterior superior’u bir çizgi ile birleştirirsek, bu çizginin altında kalan tendon bantlarının oluşturdukları geniş zara M. obliquus externus abdominis’in aponeurozu denir.
 • M.obliquus externus abdominis aponeurosu’nun oluşturduğu yapılar
  • Lig. inguinale (Poupart bağı)
  • Lig. lacunare (Gimbernat bağı)
  • Lig. pectinale (Cooper bağı)
  • Lig. inguinale reflexum (Colles bağı)
  • Anulus inguinalis superficialis

Lig. inguinale ( Poupart bağı )

Lig. inguinale

 • M.obliquus externus abdominis aponeurosu’nun spina iliaca anterior superior ile tuberculum pubicum arasında kalınlaşması ve kendi üzerine katlanması ile oluşan bağdır.

M.obliquus internus abdominis

obliquus internus abdominis

 • Origo:
 • Arkada fascia thoracolumbalis’den, altta crista iliaca ve lig. inguinale’nin dış yarısından başlar.
 • Insertio:
 • Arka lifler 8-12. costalarda sonlanırlar. Crista iliaca’dan başlayan lifler ise yelpaze gibi açılarak m. rectus abdominis’in dış yan kenarında kirişleşirler.
 • Innervasyon
 • Nn.intercostalis (VIII-XII)
 • N. iliohypogastricus
 • N. ilioinguinalis

M. transversus abdominis

transversus abdominis

 • Origo
 • Lig.inguinale’nin dış 1/3, crista iliaca, fascia thoracolumbalis’in derin yaprağı ve son 6 kıkırdak costa’nın iç yüzü.
 • Insertio
 • M.rectus abdominis’in dış kenarı boyunca aponeurozlaşır. M.rectus abdominis’in arkasından, aşağı kısmında ise önünden geçerek linea alba’da sonlanır.
 • Innervasyon
 • Nn.intercostalis( VII-XII)
 • N.iliohypogastricus
 • N.ilioinguinalis


M
. transversus abdominis aponeurosu

transversus abdominis aponeurosu

 •  Göbeğin üstünde M.rectus abdominis’in arkasından, altında ise önünden geçerek linea alba’da sonlanır.
 •  Arkadan geçen bölümü, M.obliquus internus abdominis’in aponeurozunun derin yaprağı ile kaynaşarak rectus kılıfının arka yaprağını oluşturur.
 •  M.transversus abdominis ile M.obliquus internus abdominis’in aponeurozu birlikte  falx inguinalis’i oluşturur.

 

M. rectus abdominis

rectus abdominis

 •  Origo
 • Symphysis pubis ve tuberculum pubica’dan kiriş halinde başlar.
 •  Insertio
 • Yukarıda üç parça şeklinde 5-7. kıkırdak costalar ve proc. xiphoideus’un ön yüzünün lateral kısmında sonlanır.
 •        Karın ön duvarını yapan uzun ve yassı kastır.  Vücudun en güçlü kaslarından biridir.
 •        Rectus kılıfı (vagina musculi recti abdominis) içinde bulunan  iki taraf kası arasında linea alba bulunur.  Yukarı kısmında geniş ve ince, aşağı kısmında ise dar ve kalındır.
 •       Kas çok uzun olduğu için ve gücünü artırmak amacı ile enine seyreden 3-4 fibröz, tendon bantla kesilmiştir.
 •       Intersectio (inscriptio) tendinea denilen bu kiriş yapılar m.rectus abdominis’ in sadece yüzeyel liflerine tutunurken    üzerini örten rectus kılıfının ön yaprağına da sıkıca yapışmıştır. Kas, kılıfın arka yaprağına yapışık değildir.
 • Innervasyon  
 • Nn.intercostalis( VII-XII)

Karın Ön Duvarı Kaslarının Fonksiyonu

 • M.obliquus externus abdominis ve M.obliquus internus abdominis bilateral kontraksiyonları sonucu gövdeye fleksiyon, unilateral kontraksiyonları sonucu gövdeye lateral fleksiyon ve rotasyon hareketi yaptırırlar.
 • M.rectus abdominis de gövdenin fleksiyonunu ve pelvisin stabilizasyonunu sağlar.
 • Karın organlarının yerleşimini kolaylaştırırlar. korunmasını ve desteklenmesini sağlarlar.
 • M.obliquus externus abdominis, m.obliquus internus abdominis ve m.rectus abdominis’e ait aponeuroslar, orta hatta birleşerek linea alba’yı oluşturur.
 • Öksürme, hapşırma ve şarkı söyleme sırasında meydana gelen zorlu ekspirasyona, costaları ve sternum’u aşağıya çekerek yardımcı olurlar.
 • Diaphragma’nın ardısıra olan kontraksiyonları ve rima glottis’in kapanması ile artan intra abdominal basınç yardımı ile miksiyon, defekasyon, kusma ve doğuma katkıda bulunurlar.

KARIN ARKA DUVARI KASLARI

 • M.psoas major

 • M.psoas minor

 • M.iliacus

 • M. quadratus lumborum

M. psoas major

psoas major

 • Origo
 • Bir kısım lifleri son thoracal ve tüm lumbal vertebraların gövdelerinin yan yüzleri ve aralarındaki discuslar  
 • Insertio
 • Trochanter minor ossis femoris
 • Innervasyon
 • Plexus lumbalis’ten gelen lifler
 • Fonksiyon
 • Uyluğa fleksiyon ve dış rotasyon
 • Uyluk sabitse çift taraflı kontraksiyonda lumbal vertebraları öne eğer, tek taraflı kontraksiyonda yan ve öne eğer.

M. psoas minor

psoas minor

 • Origo
 • Th12 ile L1 vertebralar ve bunlar arasındaki discus intervertebralis.
 • Insertio
 • Pecten ossis pubis ve fascia iliaca
 • Innervasyon
 • L1 spinal sinir
 • Fonksiyon
 • Zayıf olarak gövdeyi öne eğer.

M. iliacus
(Fossa iliaca’yı doldurur)

iliacus

 • Origo
 • Fossa iliaca’nın proksimal 1/3’ü, crista iliaca.
 • Insertio
 • Trochanter minor ossis femoris.
 • Innervasyon
 • N.femoralis
 • Fonksiyon
 • Uyluğa fleksiyon ve dış rotasyon (Fizyolojik kesiti daha kalın olduğu için etkisi daha fazla.)

 

M. iliopsoas

iliopsoas

 • M. iliacus ile m. psoas major’un birleşmesiyle oluşmuş bir kastır. Bu kas, uyluğun en kuvvetli flexoru’dur.

M. quadratus lumborum

quadratus lumborum

 • Origo
 • Crista iliaca’nın arka kısmı ve lig. iliolumbale.
 • Insertio
 • Son dört costa’nın medial yarısında ve ilk dört lumbal vertebranın proc.transversusları’nda sonlanır.
 • Innervasyon
 • Nn. Intercostalis(XII)
 • L1-4spinal sinirlerin ön dalları
 • Fonksiyon
 • Son costayı aşağı çeker. (Diaphragma’nın periferik kısmını sabitleştirerek inspirasyona yardım eder.)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin