Karpal Tünel Sendromu (KTS)

 • En sık görülen tuzak nöropatisidir.
 • Tünelin içinden 9 flexor tendon ve median sinir geçer.
 • (M. flexor digitorum superficialis, M. flexor digitorum profundus, M. flexor pollicis longus kaslarının tendonları)

carpal_tunnel-sikisma

 • Median sinirin duyusal dalları ilk üç parmak ve 4. parmağın yarısını innerve ettiğinden, karpal tünel sendromunda bu parmaklarda duyusal kayıplar görülür.
 • Tipik olarak hastalar parmaklarında yanma, iğne batması, karıncalanma ve uyuşukluktan yakınırlar.
 • Karpal tünel sendromlu hastaların % 34’ünde ulnar sinir tutulumu bulguları da olduğu bildirilmiştir.
 • Sıklıkla künt ya da sızlayıcı olabilen proximal ağrı karpal tünel sendromunun yaygın bir özelliğidir. Bu ağrı antekübital bölgeye ya da omuz lateraline yayılabilir.
 • Karpal tünel sendromlu hastaların en tipik başvuru nedenleri geceleri anormal duyu yakınmasıyla uyanmalarıdır. Buna bağlı ortaya çıkan uyku bozukluğu karpal tünel sendromunun en rahatsızlık verici yanıdır.
 • Genellikle hasta uyuşukluğu gidermek için elini silkeler veya dolaşımı artırmak için elini sıcak suyun altına tutar.
 • Karpal tünel sendromlu hastalar cisimleri ellerinden düşürmelerinden yakınırlar ve bunu elin kuvvetsizliğine bağlarlar. Oysa bu hastalarda kavrama testinde nadiren sorun bulunur; sorun daha çok parmak uçlarındaki duyusal bozukluktan kaynaklanır.

carpal-tunnel-sendrom

 • Bir çalışmada KTS’lu 63 hastanın 61’de bilekte sosis şeklinde sert bir şişlik saptanmıştır. 1-2,5 cm uzunluğunda, daha çok palmaris longus tendonunun ulnar tarafında rastlanan bu yapıya ”volar hot dog”(volar sosis) adı verilir.

karpal tunel yanlıs davranislar

       Tedavi:

 • Splintleme: basit ve ucuz bir tedavi yöntemidir. Semptomları yeni başlamış ve çok şiddetli olmayan hastalarda splintleme bazen tek başına yeterli bir tedavi olabilir.
 • Lokal kortikosteroid enjeksiyonu:
 • Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar(SOAİİ) ve diğer ajanlar:
 • Fizik tedavi ajanları: KTS tedavisinde başta ultrason olmak üzere, kısa dalga diatermi, parafin, fonoforez, iyontoforez, TENS, lazer ve kontrast banyo gibi çeşitli fizik tedavi modaliteleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Median Sinir Nöromobilizasyonu
 • Kas kuvvet kaybı olan hastalara kuvvetlendirme egzersizleri uygulanmalıdır.

karpal-tunel-egzersiz

█ ▌► Bu yazı 2.926 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın