Nörolojik Rehabilitasyon sınav soruları ? Kafa Travmaları ve Ataksi

Nörolojik Rehabilitasyon dersi Kafa travmaları ve intra kranial sinirler , Ataksi Konuları SINAVI ÖRNEĞİ  

KAFA TRAVMALARI ve İNTRA KRANİAL KİTLELER

1-) G.K.S. açıklayınız?

 • Hastanın görsel,sözel ve motor fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan bir skaladır.
 • Göz içi maks. 4,verbal için 5 ve motor fonksiyon için max. 6 puan verilir.3 en kötü,yani tam koma halini anlatırken;15 en iyi durumu anlatır

2-) Kafa travmaları sonrası görülebilecek  solunum tipleri?

 • Cheyne-Stokes solunumu: Başlangıçta derinliği artan inspiryum-ekspiryum periyodları giderek yüzeyselleşir ve kısa bir süre için solunum durur (Apne). Apneyi izleyerek solunum ritmi yavaşça geriye döner, giderek derinleşir ve benzer şekilde yavaşlayarak yeni bir apne ortaya çıkar. lezyonun iki taraflı serebral hemisfer düzeyinde olduğu durumlarda görülür.
 • Santral Nörojenik Hipervantilasyon : Birbirini izleyen derin inspiryum ve ekspiryumdan oluşan ve sıklığı dakikada 40 ile 70 arasında değişen bir solunum tipidir (Şekil B). Komaya yol açan patolojik sürecin mezensefalon – üst pons seviyesini etkilediğini gösterir.
 • Apnöstik Solunum : Her inspiryumu izleyen bir apne periyodu vardır (Şekil C). Orta-alt pons seviyesindeki lezyonlarda Ataksik Solunum : Son derece düzensiz bir solunum ritmidir ve aşağı beyin sapı (bulbus) lezyonu, dolayısıyla kötü bir pognozu gösterir

3-) Serebellar tümör değerlendirme ?

 • Etkilenen ekstremitenin motor aktivite durumunun değerlendirmesi (Bobath değerlendirmesi vb.)
 • Etkilenen ekstremitenin duyu değ.
 • Etkilenen ekstremitenin NEH değerlendirilmesi.
 • Diğer taraf ekstremitenin kas kuvvetinin Sağlam taraf NEH değ.
 • Ağrının değ.Yatak içi aktivite durumunun değ.
 • Denge merkezlerinde bir lezyon olması durumunda (serebellum – occipital lop) denge ve koordinasyonun değerlendirilmesi.

4-) Shunt çeşitleri ve en çok tecih edilen ve komplikasyonları ?

 • Ventrikülo
 • Peritoneal (VP) Şant (en çok)
 • Ventrikülo-Atrial (VA) Şant
 • Ventrikülo-plevral (VPl) Şant
 • Lumbo-Peritoneal (LP) Şant
 • KOMPLİKASYONLARI:tıkanma bağlantı yapılan damarda daralma kronik enfeksiyon solunum sıkıntısı -akciğerde bası

5-) Parietal lob lezyonlarında hangi duyular değerlendirilir ?

 • Parietal lob: Duyu bozuklukları- iki nokta ayrımı, asterognozia, duyusal ihmal, görme alanı defekti
 • Alt homonim kuadronapsi, duyusal afazi sağ- sol ayrımının bozulması, parmak agnozisi, akalkuli, agrafi, (dominant hemisferde), apraksi, agnozi (nondominant hemisferde)

ATAKSİ

1-) Ataksi ile ilgili terimleri açıklayınız ?

 • Dismetri: Hareket sırasında mesafenin,hızın ve hareket sınırının bozulmasıdır.
 • Disdiadokokinez: . Hasta koordinasyon gerektiren ritmik ve hızlı hareketleri ardı sıra yapmakta güçlük çekmesidir.
 • Ataksi : Denge bozukluğu ve kassal inkoordinasyon olarak tanımlanır

2-)Ataksi Nedir Açıklayınız ?

 • Hareketin normal kompozisyonun bozulmasıdır.
 • Normal Hareket için ; -Normal Postural Tonus
 • Sensoryal motor organizasyon
 • Denge
 • Koordinasyon

3-) Denge nedir , komponentleri Nelerdir?

 • Denge reaksiyonları, düzeltme reaksiyonları, koruyucu reaksiyonlardan oluşan denge ömür boyu vucut postürü ve gravite merkezini destek yüzeyi içinde tutulmasını sağlayan normal hareketi oluşturan en önemli komponenttir.

4- ) Dengeden sorumlu yapılar ?

 • Reseptörler
 • Posterior kolon ileti sistemi
 • Spinoserebellar yollar
 • Vestibular sistem
 • Serebellum(vestibuloserebellum,spino serebellum,serebroserebellum)
 • Beyin sapı
 • Retikuler formasyonu
 • Korteks
 • Bazal ganglion

5-) Serebellum fonksiyonel olarak kaça ayrılır hangi loblarda bulunur ve hasrlarnda hangi sorunlar olur ?

 • Vestibüloseerebellum : Flokulonodüler lobda bulunur. Hasarında; göz hareketleri ve vücut dengesi bozulur.
 • Spinoserebellum : Anterior ve posterior lobların kaudal kısmıyla vermise lokalizedir. Hasarında; gövde ve proksimal kas tonusunda bozukluk meydana gelir
 • Serebroserebellum : Serebral hemisferin lateralinde lokalizedir. Hasarında; motor koordinasyonda bozulma meydana gelir

6-) Serebellum lezyonunda görülebilecek hareket bozuklukları nelerdir ?

 • Ataksi
 • Denge boz.
 • Dismetri
 • Hipotoni
 • Asteni
 • Dizartri

7-) Ataksi tipleri nelerdir ?

 • Duyusal(reseptör,duyu,arka kolon)
 • Vestibüler Serebellar miks

😎 Nistagmus nedir ?

 • İster aşağı ister yukarı vursun vertikal nistagmus santral bir patolojinin varlığını gösterir.
 • Nistagmus bakış yönüne göre yön değiştiriyorsa santral patolojiler söz konusudur.
 • Nistagmus tek gözde saptanıyor ise veya her iki gözde saptanıp hızları farklı ise santral patoloji söz konusudur.
 • Gözler sabit bir şekilde bir noktaya bakınca nistagmus azalıyor veya kayboluyorsa periferik patolojiler düşünülmelidir.

9-) Ataksi tedavisinde amaç nedir ?

 • Denge ve postural reaksiyonları geliştirmek
 • Posturel stabiliteyi geliştirmek
 • Ekstremitelerde düzgünlüğü sağlamak
 • Fonksiyonel yürümeyi geliştirmek
 • Üst ekstremite fonksiyonunu artırmak

10-) Ataksi eğitimi temel prensipler nedir ?

 • Egzersizlere şuurludan başlanıp otomatik hareketlere geçilir
 • Hareketler basitten komplekse doğru ilerler
 • Önce porksimal tonus ve stabilizasyon kazanılır sonrasında disatal segmentlerin stabilizasyonu kazanılır
 • Uygun ev programı ve sportif aktivitelerle desteklenmeli Bol tekrar yapılmalıdır.
█ ▌► Bu yazı 2.081 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın