Nörolojik Rehabilitasyon sınav soruları ? MS ve Kas Hastalıkları

Nörolojik Rehabilitasyon dersi Ms ve Kas Hastalıkları Konuları SINAVI ÖRNEĞİ  

MULTİPLE SKLEROZ VE REHABİLİTASYONU

1-) MS nedir?

 • MSS’nin etyolojisi bilinmeyen inflamatuvar hastalığı.
 • Myelin tabakasında kayıplara yol açar
 • En sık görülen myelin hastalığı
 • Genetik olarak yatkın kişilerde görülür
 • Başlangıç yaşı sıklıkla 20-40

2-)MS’in Başlangıç belirtileri nelerdir ?

 • Retrobulber nevrit
 • Ani görme kaybı veya diplopi
 • Ünilateral fasial palsi
 • Geçici uyuşma karıncalanma hissi
 • Tremor
 • Nedensiz düşme

3-) MS’te Klinik semptomlar nelerdir ?

 • Kuvvet kaybı
 • Parezi
 • Parestezi
 • Mesane, barsak, cinsel problemler
 • Psikolojik problemler
 • Ataksi
 • Refleksler
 • Sıcak intoleransı
 • Mental bozukluk
 • Epilepsi

4-) MS değerlendirmesinde nelere dikkat edilir ?

 • Solunum Değerlendirmesi
 • Kas kuvveti Değerlendirmesi
 • NEH Değerlendirmesi
 • Duyu Değerlendirmesi
 • Ağrı Değerlendirmesi
 • Refleks Değerlendirmesi
 • Denge Değerlendirmesi
 • Postür Değerlendirmesi
 • Mesane Değerlendirmesi
 • GYA Değerlendirmesi
 • Yürüme Değerlendirmesi
 • Konuşma Değerlendirmesi
 • Emosyonel Değerlendirme
 • Kognitif Değerlendirme

5-) Kötü prognoza sebep olan etkenler nelerdir ?

 • Erkek; ileri yaş
 • Polisemptomatik motor başlangıç
 • Ataktan sonra sekelli iyileşme
 • Erken dönemde atakların sıklığı
 • Kısa süre 3 olan DSS

6-) MS tipleri?

A- Bening Tip

 • Bir veya iki atak
 • Tekrar etmez
 • İnflamasyon az
 • Plak fazla
 • Serebrum tutulumu

B- Relapsing-Remitting Tip

 • Ataktan sonra kendiliğinden iyileşir
 • İnflamasyon az
 • Plak fazla
 • Serebrum-serebellum tutulumu

C- Sekonder Progresif Tip

 • Atak gelmeksizin giderek kötüleşir
 • İnflamasyon şiddetli
 • Plak az
 • Serebrum-serebellum tutulumu

D- Relapsing-Relapsing Tip

 • Ataklarla seyir
 • Remisyon görülmez
 • Serebrum-serebellum-Medulla Spinalis tutulumu
 • İnflamasyon şiddetli
 • Plak az

E- Primer Progresif Tip

 • Atak yok
 • Fonksiyonel bozulma var
 • M. Spinalis tutulumu
 • İnflamasyon şiddetli -plak az

7-) Atak ile gelen MS tedavi sırasında nelere dikkat edilir?

 • Atak dönemlerinde FTR uygulanmamalı, kesinlikle dinlendirilmeli
 • Hasta pulse-steroit ve IVIG tedavisi alırken FTR min. indirgenmeli, daha çok yatak içi egz tercih edilmeli
 • Egzersiz programı hastayı yormayacak şekilde planlanmalı, uzun dinlenme periyotları içermelidir.
 • Aşırı rezistif egzersiz ve ağırlık programlarından kaçınılmalıdır
 • Kortikosteroit kullanımına bağlı osteoporoz gelişeceği unutulmamalı, özellikle kalça eklemini ilgilendiren hareketlerde dikkatli olunmalı (Aşırı İnt. Rotasyon ve Add zorlanmamalı, tek taraflı ağırlık aktarma aktivitleri & aproksimasyondan kaçınılmalı)
 • Pliometrik egzersizler osteoporotik hastalarda kırıklara neden olabileceği için kullanılmamalıdır. Sıcak uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalı, tedavi ortamı serin olmalı ve sabah tedavileri tercih edilmelidir
 • Elektrik stimülasyonu kası kuvvetlendirmek amacıyla çok dikkatli kullanılmalı ve hasta iyi gözlenmeli
 • İlgisini çekiyorsa yoga, tai-chi ve body awereness ve meditasyon gibi gevşemeyi kolaylaştırabilecek, streching yönlendirilmeli
 • Uygun spor aktiviteleri tavsiye edilebilir (yüzme-su içi) -İNAKTİVİTE MUTLAKA ENGELLENMELİ

8 – ) EDDS nedir? Neyi değerlendirir?

 • MS hasta değerlendirilmesinde Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (Expanded Disability Status Scale ‘EDSS’), iyi tanımlanmış ve en yaygın biçimde kullanılan bir ölçektir.
 • MS durumundan dolayı oluşan özürlülük seviyesini 4 devrede değerlendirir

 

KAS HASTALIKLARI

1-) NMS klinik özellikleri?

 • Aile hikayesi
 • Ağrı
 • Kramp
 • Yorgunluk
 • Güçsüzlük
 • Tonus ve refleks değişimi
 • Zayıflık
 • Atrofi
 • Hipertrofi
 • Gerilme refleksi
 • Fasikülasyon
 • Fibrilasyon
 • Myotoni
 • Myokimi
 • His kaybı
 • Kontraktür

2-) Peroneal muskular atrofi nedir? Özellikleri NELERDİR ?

 • Herediter motor-his nöropatilerin en sık görülenidir.
 • Otozomal dominant kalıtım gösterir.
 • Bebeklik çağını normal geçirmelerine karşın ilerleyen yıllarda sık sık düşme, yürümede bozulma meydana gelmeye başlar.
 • En sık peroneal ve tibial sinir tutulumu gözlenir ( Leylek bacağı)
 • Ayağın dorsifleksiyon yeteneği kaybolmaya başlar düşük ayak
 • Yürüme iyice bozulur.
 • Ayak yapısında yer alan adalelerin de atrofi olması sonucu pes kavus gelişir.
 • Distal bölgelerde DTR’leri kaybolur

3-) NMH sınıflandırma?

 • Nörojenik hastalıklar(alt motor nöron)
 • Nöropatiler(periferik sinir)
 • Kas sinir kavşağı hastalıkları(sinaps)
 • Myopatiler(kas)

4-) Progresif M.D. oluşum nedenleri?

 • Distrofin proteinin bozuk- eksik
 • Kasa giden kan akımında azalma VASKÜLER
 • EEG bozukluğu NÖROJENİK
 • Ca hipotezi artması MEMBRAN HİPOTEZİ

5-) Duchenne Musculer Distrofi nedir?

 • En ciddi ve en yaygın formu
 • Başlangıcı ilk 5 yaş içinde İlk olarak kalçayı saran kaslar simetrik olarak tutulmakta
 • Bunu 3-5 yıl sonra omuzu saran kasların tutulumu izler.
 • Psödohipertrofi Hastalık hızla ilerler 10 yaşında yürüyememe ve 20 yaşlarında akciğer enfeksiyonu ve kardiak arrest (pnömoni ve muhtemelen buna ilave olan akut kardiak tutulum) görülebilir.
 • İlk semptomları genelikle ilk 9 yaşta görülür
 • Beklenen yaşta yürümeyi ve koşmayı öğrenmede gecikme
 • Yerden kalkmakta ve merdiven çıkmakta güçlük
 • Gluteus maksimus ve quadriseps kaslarının bilateral yetersizliği
 • Kalça, diz ve dirsekte fleksiyon kontraktürü
 • Erken safhada DTR normal veya hipoaktiftir.
 • Yüzeyel refleksler genellikle bulunur

6-) Becker Musculer Distrofi nedir?

 • Duchenne Musculer Distrofiye göre daha ılımlı
 • 5-15 yaşta başlar -yavaş ilerler -30 yaşında fonk. Yetersiz.
 • Ortalama ömür 40-50 yaş  aralığı
 • Becker Musculer Distrofi kalp tutulumu olmaz
 • Ayakta Pes kavus görülür

7-) Progresif M.D. tedavi amacı?

 • Aile ve hastayı bilgilendirme
 • Kas kuvvetinin korunması
 • Ambulasyonun sürdürülmesi
 • Kontraktür ve deformitenin önlenmesi
 • Obezitenin önlenmesi
 • Uygun Tekerlekli Sandalye seçimi
 • Ev içi düzenleme
 • Pulmoner kapasite artırılması

8 – ) PMD rehabilitasyonu?

 • Egzersiz tedavisi(yürüme,ambulasyon, elevasyon,izokinetik egz. germe)
 • Cihazlama(hafif termoplastik materyaller)
 • Solunum kompl. Önlenmesi(postüral drenaj, etkili solunum paterni)
 • Tekerlekli sandalye seçimi

9-) Spinal muscular atrofi nedir? Özellikleri nelerdir ?

 • Alt motor nöronları ilgilendiren hastalıkların en tipik örneğini oluşturur.
 • Medulla spinalis ön boynuz motor hücrelerinin programlanmış ölüm olayının (apoptosis) patolojik olarak devamı sonucunda gelişir.
 • Apoptosis fötal hayatta başlar, bebeklik ve çocukluk çağında progresif olarak devam eder.

Üç tip olarak sınıflandırılır:

 1. Tip I: Werdnig-Hoffman hastalığı: Ağır infantil formu
 2. Tip II: Yavaş infantil formu
 3. Tip III: Kugelberg-Welander hastalığı: Kronik veya jüvenil formu Ağır hipotoni, Yaygın kuvvetsizlik, Adale kitlesinde azalma, DTR’lerinin alınmayışı, Dil, yüz ve çene kaslarının da tutulması, Denerve olmuş adale liflerindeki fasikülasyonlar tipiktir. En iyi dilde gözlenir. Solucan hareketleri gibidir. Ekstraoküler adaleler, kalp, ve sfinkterler etkilenmez. Entelektüel fonksiyonlar normaldir

 

█ ▌► Bu yazı 1.744 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın