Nörolojik Rehabilitasyon sınav soruları ? Parkinson ve Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon dersi Parkinson ve rehabilitasyonu  SINAVI ÖRNEĞİ  

1-) Parkinsonun ana belirtileri ve 1 tanesini açıklayınız?

 • Tremor
 • Rijidite
 • Fleksiyon postürü
 • Bradikinezi
 • Hipokinezi
 • Postüral refleks kaybı
 • Donma fenomeni

2-) Parkinsonda akinetik sendromları açıklayarak yazınız?

 • Akinezi: hareket yokluğu anlamına gelmektedir. Genellikle en fazla özür yaratan bulgudur.
 • Hipokinezi: hareket amplitüdünde azalmadır. Hastalığın başlangıcında görülür.
 • Bradikinezi: harekette yavaşlamadır.

3-) Donma fenomeni olan bir hastada yürüme fonksiyonunu nasıl geliştirirsiniz?

 • Donma fenomeni: en sık yürüyüşe başlamada görülür. Yürüyüşe başlamak istendiğinde adımlar adeta üst üste biner. Dönerken ve dar yerlerden geçerkende belirgin şekilde görülebilir. Ayrıca bir motor aktiviteden diğerine geçerkende görülebilir.
 • Tedavi: Ters L baston, sayarak yürüme, Engel üzerinden geçmek, solunumla kombine yürüme

4-) Hoehn-yahr skalası ?

 • Evre 0:Hastalığın işareti yok
 • Evre 1:Unilateral tutulum
 • Evre 1.5:Unilateral tutuluma ilave olarak aksiyal etkilenim
 • Evre 2:Bilateral tutulum,denge kaybı yok
 • Evre 2.5:Bilateral tutulum,denge testinde kendini toparlayabiliyor
 • Evre 3:Hafif ve orta arası bilateral tutulum,bir miktar denge bozukluğu var ama bağımsız
 • Evre 4:Ciddi derecede özür mevcut,hala yürüyebiliyor ama yardımsız kalkamıyor
 • Evre 5:tekerlekli sandalye veya yatağa bağımlı

5-) Parkinsonun patolojisi? –

 • Beyin sapında nöromelanin içeren hücrelerde, özelliklede substansia nigra’nın pars kompakta bölümünde dejenerasyon mevcuttur.
 • Makroskobik olarak pigment kaybı, mikroskobik olarak ise nöronlarda incelme, nöronların dejenerasyonu, nörofibrillerin dejenerasyonu görülmesi söz konusudur.
 • Semptomlar ortaya çıkmadan önce substansia nigradaki dopaminerjik nöronların yaklaşık %60’ı ve striatumdaki dopaminin ise %80’i kaybolmuş durumdadır.

6-) Parkinson tiperi?

 • Primer parkinsonizm(idiopatik)
 • Sekonder parkinsonzm (travma,iskemi,hormonal,kanama)
 • Toksik parkinsonzm (ilaç ted. Drençli)
 • Parkinsonzm plus (diğer dejeneratif hastalıklarla beraber görülür)
 • Post encephalitik park.(encephalitis sonrası bazal gang. Hasarı)
 • İlaç parkinsonzmi(fenotiazin grubu ilaçlar ve HT ilaçları sebeb olur)

7-) Erken dönem belirtileri ?

 • Fasial görünüm değişir
 • Kol salınımları azalır
 • Fleksör postür
 • Donuk omuz
 • Topallama
 • Huzursuzluk
 • İstirahat tremoru

😎 Değerlendirme testleri?

 • 12 metre yürüme testi(süre ölçülür)
 • Chair stand testi(30 sn desteksiz otur kalkma )
 • Timed up and go testi (kalk 3 m. Yürü geri gel otur süreyi ölç )
 • Purdue pegboard (el fonk. Testi)
 • Hodkinson mental test(kognitif fonk.)
 • Hastane anksiyete ve depresyon testi
 • Schwab and england activities of daily living ölçeği(gya değerlendirmesi)
 • Updrs (mental,gya,motor,klinik komplikasyonlar değerlendirilir)

9-) Tedavide genel prensipler?

 • Normal hareketleri yeniden öğretmek
 • Aktivite seviyesini artırmak
 • Rijiditeyi azaltmak
 • Fleksibiliteyi sağlamak
 • Toraks mobilitesi
 • Beslenme
 • Düşmeyi önlemek
 • Konuşma ter.
 • Deformiteleri düzeltmek
 • İş uğraşı terapisi
 • Aile eğitimi
 • Postüral kont. ve dengeyi sağlamak

10-) Rijiditesi ve Akinetik sendromu olan hasta tedavide ne uygulanır ?

 • Rijidite inhibisyonu: Gevşeme egzersizleri,sıcak banyolar(32-34 derece), hot-pack uygulama, klasik masaj, biofeedback, PNF(resiprokal aktif paternler ile), alt gövdenin üst gövdeye göre karşı ritmik pasif rotasyonu.
 • Yürüme eğitimi: Görsel algı dan yararlanılmalı, kol salınımları geliştirilmeli ve destek yüzeyi geniş tutulmalıdır .baston egz.
 • Denge eğitimi,yürüme eğitimi,  engel atlama, kol salınıma yönelik egz, dönme ve yataktan kalkmaya yönelik egz.

11-) Parkinson ve Rehabilitasyonuna Yönelik Öneriler ?

 • Alçak yumuşak yerde oturmamalı
 • Sabah solunum egz.
 • Durağan işlerden kaçınma
 • Düşmeye neden olacak eşyaları kaldımama
 • Egz ve yürüyüşü müzik eşliğinde yapma
 • Adım atma için ev içine paralel çizgiler
█ ▌► Bu yazı 2.494 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın