Omuz Çıkığı (Articulatio Glenohumeralis Dislokasyon)

 • Hareket özgürliğü ve dayanıksızlığından dolayı art. glenohumeralis sıklıkla doğrudan ya da dolaylı hasar ile çıkar.
 • Arcus coracoacromialis’in varlığı ve omuz manşetinin desteği nedeniyle yukarı doğru çıkmayı önlemede etkilidir, caput humeri’nin çıkıklarının çoğunluğu aşağı doğru meydana gelir.
 • Caput Humeri’nin, tuberculum infraglenoidale’nin ve m.triceps brachii caput longum’unun ön ya da arkasına düşmesine bağlı olarak, klinik olarak ön (anterior) ya da (daha nadiren) arka (posterior) çıkık olarak tanımlanır.
 • Caput humeri, cavitas glenoidalis’in ön ya da arkasında yatacak şekilde yerleşir.

 • Art. glenohumeralis’in anterior (öne) çıkığı genç erişkinlerde , özellikle atletlerde sık görülür.
 • Genellikle humerus’un aşırı ekstansiyonu ve dış rotasyonu sonucu meydana gelir.
 • Caput Humeri alt, öne doğru yönlenir ve eklem kapsülünün fibröz tabakası ile labrum glenoidale, cavitas glenoidalis’in ön yüzünden ayrılabilir.
 • Art. glenohumeralis tamamen abduksiyonda iken humerusa gelen ağır bir darbe, caput humeri’yi aşağıya, eklem kapsülünün zayıf olan alt kısmının üzerine doğru eğer.
 • Bu durum,  kapsülün yırtılmasına ve omuzun çıkmasına neden olabilir, böylece caput humeri, cavitas glenoidalisin altında ve tuberculum infraglenoidale’nin önünde yerleşir.
 • Art. glenohumeralis’in kuvvetli fleksör ve adduktör kasları genellikle, caput humeriyi öne, yukarı doğru, coracoid altı pozisyona çeker.
 • Kolunu kullanamayan kişi sıkça onu diğer eli destekler.
 • Art. glenohumeralis’in ( Omuz eklemi) inferior (aşağı) çıkığı sıklıkla tuberculum majus’a bağlı kaslarca yukarı ve mediale çekmenin yokluğuna bağlı olarak, tuberculum majus’ta kopma kırığı sonrası meydana gelir.
█ ▌► Bu yazı 1.104 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın