Ana Sayfa Anatomi Pelvis Kasları Anatomisi

Pelvis Kasları Anatomisi

1.989 defa okundu

PELVİS  KASLARI ANATOMİSİ

PELVİS alt duvarı

Diaphragma pelvis 2 kısıma ayrılır

1- ) M.levator ani

 • m.pubococcygeus
 • m.iliococcygeus

 

2- )  M.coccygeus

Diaphragma pelvis

 • Origo;
 • Karın boşluğunun en alt kısmıdır.üzerinde pelvis ve karın organları oturur.
 • Insertio;
 • Kadınlarda;rectum, vagina ve üretra tarafından,erkeklerde;rectum ve üretra tarafından delinir.
 • Innervasyonu;
 • Plexus pudentalis
 • Fonksiyonu
 • Karın boşluğunun en alt kısmıdır.
 • Üzerinde pelvis ve karın organları oturur.
 • Kadınlarda ; rectum, vagina ve urethra tarafından delinir.
 • Erkeklerde ; rectum, urethra tarafından delinir.

 

M. levator ani

 • m.pubococcygeus
 • m.iliococcygeus
 • Innervasyonu;
 • Plexus pudentalis
 • Fonksiyonu
 • Pelvis döşemesine taşıyıcı bir askı teşkil eder.
 • Zorlu expirasyonda karın içi basınca karşı koyabilmek için kontraksiyon yaparak biraz yükselir
 • Anüsün lümenini daraltır.

 

M.pubococcygeus

 • Origo;
 • Pubis’in arka yüzüc
 • Insertio;
 • Pubis’in arka yüzü

 

M.iliococcygeus

 • Origo;
 • Spina ischiadica
 • Insertio;
 • Os coccygeus’a yayılır.

 

M.coccygeus

 • Origo;
 • Spina ischiadica
 • Insertio;
 • Os coccygeus
 • Innervasyonu;
 • Plexus pudendalis
 • Fonksiyonu
 • Zorlu expirasyonda karın içi basınca karşı koyabilmek için kontraksiyon yaparak biraz yükselir.
 • Os coccygeus’uöne doğru çeker.

 

Erkeklerde regio ürogenitalis kasları

Spatium perineum superficialis’te bulunan kaslar:

M. transversus perinei superficialis

 • Origo;
 • Tuber ischiadicum’un iç-ön yüzü
 • Insertio;
 • Centrum tendineum perinei
 • Innervasyonu;
 • N. pudendus’un perineal dalları
 • Fonksiyonu
 • Çift taraflı kasılarak centrum tendineum perinei’yi tesbit eder.

 

M. bulbospongiosus

 • Origo;
 • Centrum tendineum perinei
 • Insertio;
 • Corpus spongiousus ve cavernosum penis
 • Innervasyonu;
 • N. pudendus’un perineal dalları
 • Fonksiyonu
 • Üretra’nın sfinkteridir,ereksiyona yardım eder.

 

M. ischiocavernosus (m.erektör penis)

 • Origo;
 • Crus penis ve ramus ischion pubis
 • Insertio;
 • Corpus penis
 • Innervasyonu;
 • N. pudendus’un perineal dalları
 • Fonksiyonu
 • Penisin ereksiyonu

 

Spatium perineum profundus’taki kaslar

M. transversus perinei profundus

 • Origo;
 • Ramus ossis ischi
 • Insertio;
 • Centrum tendineum
 • Innervasyonu;
 • N. pudendus’un perineal dalları
 • Fonksiyonu
 • Iki taraflı kasılarak sfinkter gibi görev yapar.

 

M. sphinkter uretra

 • Origo;
 • Ischium ile pubis’in birleşme yeri
 • Insertio;
 • Centrum tendineum perinei
 • Innervasyonu;
 • N. pudendus’un perineal dalları
 • Fonksiyonu
 • Üretra’nın istemli sfinkteridir.

 

Kadınlarda regio ürogenitalis kasları

Spatium perineum superficialis’teki kaslar


M. transversus perinei superficialis

 • Origo;
 • Tuber ischiadicum’un iç-ön yüzü
 • Insertio;
 • Centrum tendineum perinei
 • Innervasyonu;
 • N. pudendus’un perineal dalları
 • Fonksiyonu
 • Iki taraflı kasılarak centrum tendineum perinei’yi tesbit ederler.

 

M. bulbospongiosus (m.sfinkter vagina)

 • Origo;
 • Centrum tendineum perinei
 • Insertio;
 • Clitoris
 • Innervasyonu;
 • N. pudendus’un perineal dalları
 • Fonksiyonu
 • Ostium vagina’yı daraltır
 • Clitoris’in ereksiyonuna yardım eder.

 

M. ischiocavernosus(m.erektör clitoris)

 • Origo;
 • Tuber ischiadicum ve ramus ischion pubis
 • Insertio;
 • Clitoris’in alt ve yan yüzleri
 • Innervasyonu;
 • N. pudendus’un perineal dalları
 • Fonksiyonu
 • Clitoris’in ereksiyonunu devam ettirir.

 

Spatium perineum profundus’taki kaslar

M. transversus perinei profundus

 • Origo;
 • Ramus ossis ischi
 • Insertio;
 • Centrum tendineum perinei ve vagen duvarı
 • Innervasyonu;
 • N. pudendus’un perineal dalları
 • Fonksiyonu
 • Üretrayı daraltır.

 

M. sphinkter uretra

 • Origo;
 • Ischium ile pubis’in birleşme yeri
 • Insertio;
 • Centrum tendineum perinei ve üretranın arka kısmı
 • Innervasyonu;
 • N. pudendus’un perineal dalları
 • Fonksiyonu
 • Üretrayı daraltır.

 

Regio analis’de bulunan kaslar

M. corrugator cutis ani

 • Origo;
 • Anüs etrafında bulunan çok ince çizgisiz bir kas tabakası olup,anüsten ışın tarzında etrafa doğru uzanır.
 • Insertio;
 • Bu kasın lifleri medialde deri altı bağ dokusuna,lateralde deriye tutunur.
 • Innervasyonu;
 • N. rectalis inferior
 • Fonksiyonu
 • Anüsün kapanmasını sağlar.

 

M. sphinkter ani externus, 3 bölümden oluşur:

a-pars subcutanea

 • Origo;
 • Centrum tendineum perinei
 • Insertio;
 • Lig.anococcygeum
 • Innervasyonu;
 • N. rectalis inferior
 • Fonksiyonu
 • Canalis analis’i kapatır.

 

b-pars superficialis

 • Origo;
 • Os coccygis’in son segmenti
 • Insertio;
 • Centrum tendineum perineum
 • Innervasyonu;
 • N. rectalis inferior
 • Fonksiyonu
 • Canalis analis’i kapatır.

 

c-pars profunda

 • Origo;
 • Bu kasın en üst bölümüdür.
 • Insertio;
 • Canalis analis’i halka şeklinde saran liflerden oluşur.
 • Innervasyonu;
 • N. rectalis inferior
 • Fonksiyonu
 • Canalis analis’i kapatır.

 

M. sphinkter ani internus

 • Origo;
 • Bağırsak duvarındaki düz kasların kalınlaşmış bir devamıdır.
 • Insertio;
 • canalis analis’i ¾ üst kısmını halka şeklinde sarar.
 • Innervasyonu;
 • N. rectalis inferior
 • Fonksiyonu
 • Isteğimiz dışında çalışır.
 • Canalis analis’in kapatılmasında ,m. spihinkter ani ex.’na yardım eder.
 • Ayrıca feçesin (dışkı) dışarı atılmasına da yardımcı olur.

 

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin