PNF Dersi Çıkmış Sorular (Klasik sınav)

PNF Dersi Çıkmış Sorular – Klasik Sınav Örneği 

1) PNF nedir? Kullanım amacı nedir ?

2) PNF’te kullanılan özel teknikler nelerdir ?

3) PNF’te kapsamında kullanılacak ‘ Temel işlemler ’ nelerdir ? Sözel emirleri açıklayınız..

4) PNF’te kullanılan ‘‘Sherrington’’ mekanizmaları nelerdir ? Maddeleyerek kısaca açıklayınız

5) Aproksimasyon‘ un kullanım amaçları nelerdir ?

6) PNF’te kullanılan inhibisyon tekniklerinin etkilerini açıklayan temel mekanizmaları nelerdir ? Açıklayınız…

7) Kas iğciği ve Golgi tendon organı nedir, görevleri nelerdir ?

8) Diagoneller üzerinde ALT ve ÜST ekstremitelerin paternleri nasıldır ? Çizip, anlatınız…

9) Üst gövde Ekstansiyon ve Sola Rot. Paterninde:

  • Üst ekstremite Sol ……………..
  • Üst ekstremite Sağ……………..

10) Aşağıda verilen paternlere göre boşlukarı doldurunuz..

  • Asimetrik Resiprokal………………..
  • Asimetrik Resiprokal (Zıt)………………..
  • Bilateral Simetrik………………..
  • Bilateral Asimetrik………………..

11) Üst ekstremitede ‘‘Ekst – Abd – İnt. Rot’’ paternindeki hareket paternleri nelerdir ? Yazınız..

12) Üst gövdenin fleksiyon ve sola rotasyonunda aktif olarak çalışan kaslar nelerdir ? Yazınız..

13) Baş ve boynun fleksiyon ve sağa rotasyonunda hareketin orta noktasına kadar ……………………. dir, sonra ……………………….  kası aktif olarak çalışır

14) Gluteus Medius kasını hangi paternde nasıl güçlendirebiliriz ?

15) PNF’te kullanılan germe refleksi hangi amaçlar için kullanılır ?

16) Alt ekstremitenin ‘‘Ekst – Abd – İnt. Rot’’ paterninin ‘Bilateral Asimetrik’ paterni nedir ?

17) Total Diz Artroplasti’si geçirmiş bir hastanın  M. Vastus Medialis’ini çalıştırmak için hangi patern kullanılır ?

18) Radius Distal uç kırığı olan bir hastanın üst ekstremitesi 6 hafta sirküler alçıda kalmıştır Hangi patern kullanarak hasta çalıştırılır ?

 

█ ▌► Bu yazı 6.142 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın