Restriktif ( Kısıtlayıcı ) Akciğer Hastalıkları – Kısa Tanımlar

Restriktif akciğer hastalıkları, akciğerin ekspansiyonunu (genişleme) iç ve dış nedenlerle kısıtlayan hastalıklar veya deformiteleri içerir. Restriktif akciğer hastalığı olan kişilerin akciğer hacimleri azalır ve yeterli gaz değişimi için solunumu daha hızlı olur.

Restriksiyonun Nedenleri :

 • Akciğerin göğüs duvarı arasında komprese olması (plevral effüzyon, pnömotoraks)
 • Daralan akciğer dokusu(interstisyel akciğer hastalıkları)
 • Akciğerin göğüs duvarı tarafından limitlenmesi, komprese olması(kas-iskelet bozuklukları, kifoskolyoz, toraks cerrahisi)
 • Akciğerin genişleme yeteneğinin azalması(nöromusküler bozukluklar)

 

Pnömoni (Zatürre) Nedir :

 • Pnömoni akciğer dokusunun (alveollar ve onlara yakın hava yollarının) akut inflamasyonudur.
 • Zatürre alveolarda bakterilerin neden olduğu enfeksiyondur.

 

Plörezi Nedir :

 • Visseral (akciğerlerin üzerini çevreler) ve pariyetal (göğüs duvarı iç yüzü)  plevrada oluşan inflamasyon sonucu zarların birbirleri ile direkt temas ederek ağrı oluşturmaları ile karakterize olan akciğer hastalığıdır.

 

Ampiyem Nedir :

 • Akciğerde her iki plevra yaprağı arasında, yani akciğer ve duvarı arasında görülen pü ( iltihaplı sıvı ) toplanmasıdır.

 

Plevral efüzyon Nedir : 

 • Plevral kavitede (akciğer dış yüzünü ve göğüs duvarı iç yüzünü saran zarlar arasında) aşırı miktarda sıvı birikmesidir.

 

Pnömotoraks (Akciğer sönmesi) Nedir :

 • Visseral ve pariyetal  plevra arsında (Göğüs duvarı ve akciğer arası) hava dolmasıdır.
 • Plevral boşluktaki hava, akciğeri göğüs duvarından uzaklaştırır ve akciğer kısmen söner.
 • 2 tip ile pnömotoraks ortaya çıkabilir; 1 Spontan pnömotoraks ( altta yatan hastalığa sekonder olarak) 2 travmatik pnömotoraks

 

Fibröz Alveolit :

 • Fibröz alveolitte, alveollerde enflamasyon sonucu alveol duvarları geri dönüşümsüz olarak kalınlaşır ve gaz değişimi için geçirgenliği azalmaya neden olur.
 • Hastalık ilerledikçe alveoler duvarlarda fibrozis (akciğer sertleşmesi: akciğerin süngerimsi dokusunun kalınlaşması, sertleşmesi ) gelişir ve akciğer parankimine (alveolar duvarları, kan damarlarını ve bronşları içeren bütün akciğer yüzeyini kaplayan ince bir doku tabaka) ilerler.

 

Diğer Akciğer Rahatsızlıkları

Pulmoner Tüberküloz Nedir :

 •  Mycobacterium tuberculosis adı verilen bir basille oluşan, bronşioller veya alveollerdeki mukus katmanının irritasyonuna neden olan inflamatuar değişiklikler meydana getiren bulaşıcı bir hastalıktır.

 

Akciğer Apsesi Nedir :

 • Akciğer dokusu içinde fibröz bir kapsül ile çevrelenen irinle dolu bir püy formasyonudur.
 • Akciğer parankim (alveolar duvarları, kan damarlarını ve bronşları içeren bütün akciğer yüzeyini kaplayan ince bir doku tabaka) içinde bulunan harabiyet ve hava sıvı seviyesiyle karakterize olmuş süpüratif (irin oluşturan) bir enfeksiyondur.
 • Sorun genellikle ağız ve boğazda olan mikropların nefes yoluyla alınması ve akciğerlerde enfeksiyon oluşturması ile meydana gelir.

 

Aspergillozis Nedir :

 • Aspergillozis  cinslerinin neden olduğu bir mantar enfeksiyonudur.
 • Atmosferde bulunan fungus sporları bası kişilerde bronş ve bronşiollerde inflamasyon ve ödem meydana getirir.

 

Pulmoner embolisi Nedir :

 • Venöz sistemde oluşan trombüs (kan pıhtısı)  kalbe ve akciğere pompalanır.
 • Pulmoner arter ve dallarını tıklamasıyla ortaya çıkan bir durumdu.
 • Kan ve oksijen seviyesinde düşme, nefes darlığına neden olur.

 

 

 

█ ▌► Bu yazı 1.586 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın