Rivermead Mobilite İndeksi

RMİ (Rivermead Mobilite İndeksi)  mobilite durumunu ölçmeye odaklı ve temel mobilite etkinliklerini içeren tek boyutlu bir indeks’tir.

  • Guttman Skalası’na uyan 14 soru ve bir gözlemden oluşan, yatak içinde dönmeden koşmaya kadar bir dizi hiyerarşik aktiviteyi içermektedir.
  • RMİ temel olarak kafa travması ya da inme sonrası fizyoterapi girişimlerinin sonuçlarını değerlendirmek amacına dönük olarak geliştirilmiştir ve hastane, poliklinik ya da ev ortamında, uzmanlık gerektirmeden kullanılabileceği bildirilmektedir.
  • Sorulara yanıtlarda kişinin kendi bildirimi esastır.
  • Yalnızca 5. madde ise görüşmeci tarafından gözlenerek değerlendirilmektedir.
  • Her “evet” yanıtı için 1 puan verilmekte ve 0-15 puan arası alınabilmektedir.
  • 15 puan mobilitede sorun olmadığını 14 puan ve aşağısı mobilite sorunu olduğunu göstermektedir.
  • RMİ basitten karmaşığa hiyerarşik bir yapı oluşturduğundan alınan puan düştükçe sorunun ağırlığının arttığı anlamına gelmektedir.

 

Yönerge

Hastaya aşağıdaki 15 soruyu sorunuz yalnızca 5. maddeyi siz gözleyerek değerlendiriniz (her “evet” yanıtı için 1 puan veriniz)

1-Yatak içinde dönme

Başka birisinin yardımı olmadan sırt üstü pozisyondan yan yatar pozisyona döner misiniz?

2-Yatar pozisyondan oturur pozisyona geçme 

Yatakta yatar pozisyonda iken kendi kendinize (duvardan, yataktan vs. tutunabilir) yatak kenarına, oturur pozisyona geçer misiniz?

3-Oturma dengesi 

Yatağın kenarında ve eller diz üstünde bir yere tutunmadan 10 saniye (içinizden yavaş yavaş 10’a kadar sayınız) oturur musunuz?

4-Oturur pozisyondan ayağa kalkma

Herhangi bir sandalyeden 15 saniyeden (içinizden yavaş yavaş 15’e kadar sayınız) daha kısa surede kalkıp bu pozisyonda 15 saniye kadar kalır mısınız (ellerini ve gerekiyorsa baston gibi yardımcı bir araç kullanarak)?

5-Desteksiz ayakta durma (gözleyerek değerlendiriniz)

Tutunmadan ya da baston gibi bir yardımcı araçtan destek almadan 10 saniye kadar ayakta durmayı gözleyiniz

6-Yer değiştirme 

Başka birisinin yardımı olmadan yataktan sandalyeye ve sonra tekrar yatağa geçebilir misiniz?

7-İçeride yürüme, gerekiyorsa bir yardımla

Tutunarak ya da baston gibi bir yardımcı araç kullanarak ancak yanınızda sizi gözleyecek (denetleyecek) birisi olmadan içeride 10 metre (mesafe tanımlayarak sorunuz) yürür müsünüz?

8-Merdivenler 

Başka birisinin yardımı olmadan bir kat merdiveni çıkabilir misiniz?

9-Dışarıda yürüme (düzgün zeminde) 

Başka birisinin yardımı olmadan çevrede, kaldırımlarda yürür müsünüz?

10-İçeride yürüme (yardım olmadan) 

Baston vb. yardımcı bir arac kullanmadan ya da bir yerlere tutunmadan ve başka birisinin gözlemine(denetimine) gerek olmadan içeride 10 metre yürür müsünüz?

11-Yerden bir şey alma

Yere bir şey düşürürseniz, 5 metre yürüyüp onu yerden alıp geri gelebilir misiniz?

12-Dışarıda yürüme (düzgün olmayan zeminde)

Başka birisinin yardımı olmadan düzgün olmayan zeminlerde (çim, çakıl, kirli, karlı, buzlu vs.) yürür müsünüz?

13-Banyo yapma 

Başka birisinin gözlemi (denetimi) olmadan banyoya ya da duşa girip-çıkabilir ve kendi kendinize yıkanır mısınız?

14-Dört basamak çıkıp-inme 

Gerekiyorsa baston gibi yardımcı bir araç kullanarak ancak merdiven parmaklığını kullanmadan dört basamak merdiveni çıkıp-inebilir misiniz?

15-Koşma 

10 metreyi 4 saniyede aksatmadan (duraksamadan) koşar mısınız (hızlı yürüme kabul edilebilir)?

Rivermead Mobilite İndeksi. Rivermead Mobility Index (RMI)

Kaynak: http://geriatri.dergisi.org/

█ ▌► Bu yazı 224 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın