Serebellar Ataksi

Ataksi genel anlamda, kas kuvvet kaybı olmaksızın meydana gelen denge bozukluğu ve kassal inkoordinasyondur. Normal hareketi oluşturan kompanentlerden bir veya birkaçının etkilenmesi sonucu gelişir.

Normal hareketin kompanentleri :

Normal postüral tonus

Denge

-Duzeltme reaksiyonlari

-Denge reaksiyonlari

-Koruyucu reaksiyonlar

 

Kassal koordinasyon

Normal postural tonus: Yerçekimi kuvvetine karşı dik duruş pozisyonunun devamı,

 •   Destek yüzeyindeki değişikliklere adaptasyon,
 •    Çeşitli fonksiyonel aktivitenin gerçekleşmesi için proksimal stabilizasyonun devamını sağlar

Denge: Vücudun yerçekimi merkezinin değişikliğine karşı gösterdiği postüral uyumdur. En önemli amacı eninde sonunda yerçekimi merkezini destek yüzeyinin orta noktasına düşürmektir.

 •  Düzeltme reaksiyonu: Gravite merkezi destek yüzeyi sınırlarını aşacak şekilde yer değiştirdiğinde aktive olur. Bu sayede gereken pozisyon alınır. Başın boşlukta normal pozisyonu, vücutla normal ilişkisi, gövde ve ekstremitelerin normal düzgünlüğü ayarlayıp devam ettirilir.
 •  Denge reaksiyonları: Gravite merkezinin destek yüzeyi sınırları içindeki yer değişimini kompanse etmek amacıyla vücut segmentlerinin uygun şekilde yer değiştirmesi veya uygun kasların devreye girmesidir.
 • Koruyucu reaksiyonlar: Gravite merkezi destek yüzeyi sınırlarını aşıp denge reaksiyonlarının kompansasyonunun yetmediği durumlarda oluşur. Uygulanan kuvvet yönüne doğru adım atma ya da oturma pozisyonunda yana doğru uygulanan kuvvet yönünde kolun abd. ve ekstansiyona giderek gövdeyi desteklemesi gibi.

Kassal koordinasyon: İstemli kas kasılması sırasında aktive olan tüm kasların, uygun ritim, hız ve amplitütte gerçekleştirdikleri motor aktivasyon ile kassal koordinasyonla oluşur. Bunun gerçekleşmesi için uygun proprioseptif girdinin mevcut olması gerekir.

Denge ve Koordinasyondan Sorumlu Yapilar

A)SOMATOSENSORYAL SISTEM (PROPRIOSEPTIF ve YUZEYEL DUYULAR)

Normal hareketin aciga cikmasinda proprioseptif duyularin(pozisyon ve kinestezi)onemli rol oynar.Alt extremite,servikal ve lumbal pozisyon,kas uzunlugu ve eklem pozisyonu ile ilgili bilgiler eklem,ligaman,kas ve tendonlarda lokalize olmus proprioseptorler tarafindan alinir ve ust merkezlere iletilir.
—————————————–

Kas igcigi

Golgi tendon organi

Ruffini uclari                         >>>>>               PROPRIOSEPSIYON

Pacini korpuskulleri
——————————————–

Serbest sinir uclari

Meisner cisimcikleri              >>>>>>         KUTENEAL DUYU

Merkel diskleri

———————————————

Pozisyon ve kinestezi duyularinin iletimini saglayan 2 onemli yol vardir:

Dorsal kolon(medial lemniscal sistem,posterior kolon ileti sistemi):

Şuurlu propriosepsiyon duyusunu ust merkezlere tasir.Gorsel sistemden saglanan bilgilerle beraber propriosepsiyon motor korteksin uretmesi gereken hareketin hizi, formu ve genisligi hakkinda bilgi saglar.

Dorsal ve Ventral Spinoserebeller Yollar:

Şuursuz propriosepsiyon duyusu taşıyan yollardır. hareket performe edilmeden önce cerebrum  ve cerebellumu hareketin hızı, genişliği ve formu hakkında simultane(ayni anda) olarak bilgilendirerek  motor korteks tarafından gönderilebilecek hatalı emirlerin serebellum tarafından düzeltilmesini sağlayan yollardır.

B)VESTIBULER SISTEM:

Duyusal komponenti basin acisal hiz ve linear akselerasyonunu oler ve basin uzaydaki pozisyonunu belirler.

Uc semisirkuler kanal ve otolitik organdan olusur.

Motor komponenti postural kontrol ve koordineli hareket icin iki motor yol olan vestibulospinal ve vestibulookuler refleksi kullanir.

Vestibulospinal reflex duzgun posturu saglamak icin uygun vucut hareketlerini baslatir ve govde ile basi stabilize eder.

Vestibulookuler refleks ise bas hareketi sirasinda  gozlerin bas hareketine ters yonde ancak ayni hizda hareket etmesini saglayarak goruntunun net kalmasini saglar.

C)SEREBELLUM

Denge ve motor koordinasyonun saglanmasinda major rolu vardir.

2 hemisfer + vermis’den oluşur.

Serebellar pedinkuller ile MSS ile baglantidadir.

Akici hareket

Hareketin tamamlanmasi

Govde dengesini saglar

Serebellumun 3  parçası vardır:

1)Vestibuloserebellum:Vestibuler input alır ve dengenin sağlanmasına katkıda bulunur.

2)Spinoserebellum:Kas iğciklerinden duyusal input alır.

 

3)Neoserebellum:Kortiko-ponto-cerebellar yoldan aldığı input sayesinde koordineli distal hareketi sağlar.

D)BEYIN SAPI RETIKULER FORMASYONU

Retikuler formasyona serebellum, bazal ganglionlardan, serebral kortexin motor, duyu alanlarindan ve hipotalamustan sinyaller gelir ve kas tonusunun duzenlenmesini saglar.

E)BASAL GANGLIONLAR

Komplike motor hareketlerin duzenlenmesinde ve koordinasyonunda rol oynar.

F)KORTEX

Ozellikle temporal ve parietal loblar

 

Ataksi  Tipleri

1)Duyusal ataksi

2)Vestibuler ataksi

3) Serebellar ataksi

4)Frontal lob ataksisi

5)Mikst tip ataksi

 

1)DUYUSAL ATAKSI:

Proprioseptif duyuyu alan ve tasiyan bolgelerdeki lezyon sonucu gelisir(reseptorler, duyusal sinirler,arka kolon ileti sistemi,talamus,parietal kortex)

En onemli ozellikleri; ekstremitelerde vibrasyon ,pozisyon hissi ve DTR kayiplari, govde ataksisi, sadece alt extremiteleri etkileyen extremite ataksisi ve romberg testi(+) gorulur.

Romberg testi:hasta ayakları bitişik kollar öne uzatılmış ve gözleri kapalı durumda ayakta dururken dengelerini kaybederek sallanırlar, hatta düşebilirler.

Bu hastalar yururken gozleri ile alt extremitelerini takip ederler.Hastaların destek yüzeyini geniş tutarak yürümeleri, yürüme sırasında alt ekstremitelerini aniden ve gereğinden fazla yukarı kaldırmaları, ayaklarını yere sertçe vurmaları, adımlarının eşit olmaması ve yürürken genellikle bir tarafa doğru sallanmaları tipiktir.

En çok diabet ve B12 yetersizliği sonucu gelişen nöropatiler, ve arka kordonu tutan spinal tümörler, spinoserebellar ataksiler ve MS ‘de görülür.

2)VESTIBULER ATAKSI

Vestibüler nükleusları ve bunların serebellum ve diğer bölgelerle olan bağlantılarını engelleyen medullar stroke ve MS gibi santral nedenlerle veya periferal vestibüler hastalıklarda görülebilir.

Vestibüler sistem, postüral reaksiyonları başlatır, düzenler ve başı stabilize eder. Bu nedenle vestibüler ataksinin en önemli özelliği, gravite bağımlı hareketlerde gövde ataksisi görülmesi(oturma ve ayakta duruş pozisyonunda) ve vertigo(baş dönmesi, mide bulantısı) nistagmus gibi diğer semptomların eşlik etmesidir.

Vestibüler atakside kesinlikle ekstremite ataksisi yoktur.

DTR normaldir.

Bu hastalar, denge sağlamak amacıyla oturma ve ürüyüş sırasında baş ve göz hareketlerini azaltırlar. Geniş destek yüzeyiyle yürürler ve lezyonun aynı veya ters yönüne doğru eğilmeye meyillidir.

Medullar inme ya da MS gibi SSS tutulumu sonucu gorulecegi gibi vestibular noronit gibi periferal vestibuler hasar sonucu da olusabilir.

3)CEREBELLAR ATAKSI

Serebellum veya baglantilarinin etkilenmesi sonucu gelisir.

-Vestibulo-serebellar disfonksiyon:flocculonodular lob ile ilgilidir  ve denge regulasyonu problemleri, goz hareketleri kontrolu ile ilgili problemleri kapsar.

Postural instabilite mevcuttur.Ayakta dururken destek yuzeyi genistir ve ossilasyondan kacinilir.

Spinoserebellar disfonksiyon: Vermis ve paravermis tutulumlarinda gorulur.

Genis tabanli yurume, yurumeyi baslatma ve durdurmada zorluk, adimlarda esitsizlik ve yurume ataksisi ile karakterizedir.

Serebro-cerebellar disfonksiyon: Derin pontin cekirdeklerin serebellum ile baglantilarinin tutulmasidir.Istemli,planli hareketin yapilmasinda zorluk vardir.

CEREBELLAR ATAKSİYE EŞLİK EDEN DİĞER SEMPTOMLAR :

HİPOTONİ: Daha çok proksimal kaslarda belirgindir.Hasta hipotoni nedeniyle postür fiksasyonunu gerçekleştiremez.

DİSMETRİ: Mesafe tayin etmede bozukluk-HIPOMETRIK: Hasta mesafeyi olduğundan yakın takip ediyorsa-HIPERMETRIK: Hasta mesafeyi olduğundan uzak takip ediyorsa

TREMOR: Birkaç şekilde görülür.

 • KINETIK TREMOR: Hareket boyunca oluşur.
 • İNTANSIYONEL TREMOR: Hareket sırasında hedefe yaklaşırken meydana gelir.
 • POSTURAL EXTREMITE TREMORU: Ekstremiteye herhangi bir pozisyon verilip orada tutması istendiğinde gerçekleşir.

TITUBASYON: Tremor sadece başta görülür.Baş fonksiyonu ile beraber ortaya çıkar.Bu hastalar bakışını sabitlemekte zorlanırlar.Bir çok probleme yol açabilir.ÖRN/(yemek yiyememe)

POSTURAL GOVDE TREMORU: Alt gövde ve bacakları etkiler.

DİSDİADOKİNEZ: Birbirini izleyen ardışık hareketlerin yapılmasındaki güçlük.Hiç yapılamıyorsa adiadokinezi denir.

DİSSİNERJİ: Agonist-antagonist ve sinerjistik kasların uygun sırayla kasılamaması agonist kasın konsantrik kontraksiyonu sırasında antagonist kasın eksentrik kontraksiyon uygun yapamaması sonucu hareket aniden hızlanan kontrolsüz istendiği an durdurulamayan bir karakteristik kazanır. Bu arada el-göz koordinasyonu da etkilenir.

DİZARTRİ: Dil dudak kasları arasındaki koordinasyon bozukluğu nedeniyle gelişir. Sarhoşvari bir konuşma tarzıdır.

NİSTAGMUS: Son noktada horizontal ve vertikal yönlerde gelişir.

POSTÜR VE YÜRÜYÜŞÜ: Hastalarda kifoz, lordoz, skolyoz sıkça görülür. Ant. lob lezyonlarında postüral salınımlar anteroposterior yönde artmışken flokulonodüler lob lezyonlarında her yönde artış gösterir. Yürüyüş geniş destek yüzeyinde yapılır.Adım uzunlukları ve yürüyüşün diğer aşamaları dissinerji ve dismetri nedeniyle eşit değildir.

YORGUNLUK VE ZAYIFLIK: Özellikle proksimal kaslarda görülür.

Rebound fenomeni: Normal bir kisiden on kolunu dirence karsi fleksiyonda tutmasi istenirse ve direnc aniden kaldirilirsa, kisi on kol fleksiyonunu hizli bir sekilde sonlandirabilir.Serebellum lezyonu olan bir hasta ise bunu yapamaz ve kolu aniden govdesine carpar. Bu hastalarda kifoz, lordoz , skolyoz sikca gorulur.

 

4)FRONTAL ATAKSI:

Yurume ataksisi olarak da bilinen frontal ataksi frontal lobu etkileyen tumor, abse, inme ve normal basincli hidrosefali gibi tablolarda aciga cikar.

Hasta dik durmakta gucluk ceker, destek verilse bile kendini hiperekstansiyona alir.Adim atma sirasinda bacaklarini caprazlar.Genellikle demans ve uriner inkontinansla beraber gorulur.

ATAKSIDE FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON

AMAÇ:

Eksternal uyari ve gravitenin degisimine karsi denge ve postural reaksiyonlarin gelismesi.

Eklem stabilizasyonu sagladiktan sonra postural stabilizasyonu gelistirmek.

Ust extremite fonksiyonlarini arttirmak.

Fonksiyonel yurumeyi saglamak.

DEGERLENDIRME:

1)Konusmanin degerlendirilmesi

2)Kraniyal sinir muayenesi

3)Motor muayene(kas testi,NEH,kisalik,yurume,refleksler)

4)Postur analizi

5)Duyu muayenesi

6)Denge degerlendirmesi

7)Dengesel olmayan koordinasyon degerlendirmesi(postur fiksasyonu,istemli hareket)

8)Dengesel koordinasyon degerlendirmesi

 

Konusmanin Degerlendirilmesi:

Dizartri: serebellar dizartri kesik kesik, vurgularin yanlis yapildigi zaman zaman patlayici sekilde telaffuz edildigi bir dizartridir.

Afazi: Lisanin yazili ve sozlu olarak kullanilmasi  veya anlasilmasindaki bozukluktur.

-Broca(motor) afazisi

-Wernike(duyu) afazisi

Dengenin Degerlendirilmesi:

Laboratuar yöntemleri(postürografi gibi)

Skalalar kullanılır

 • A)Fonksiyonel Testler: Hastaya dönme, yatak içinde aktiviteler,oturmaya gelme,emekleme vb. gibi aktiviteler yaptırılarak hareketin kalitesi, hızı ve süre değerlendirilir.Hasta gereksiz postüral salınımlar yapmıyorsa ve çok hızlı yapıyorsa test(-) dir.En son seviyesi tek ayak üzerinde değerlendirmedir. Sağ ve sol karşılaştırılıp ne kadar süre kaldığında bakarız.
 • B)Statik denge: Kişinin hareket açığa çıkarmıyorken kaldığı dengedir.Stres uygulanarak bakılabilir.Hastanın görsel ve proprioceptif inputlarına bakarak test edebiliriz.Önce gözler açık sonraGözler kapalı(görsel input engellenmiş olur). Ayaklar bitişik (destek yüzeyini daraltarak). Daha sonra yumuşak zeminde destek yüzeyini geniş gözler kapalı. (proprioceptif inputu değiştirmek). Yumuşak zeminde destek yüzeyi dar ve gözler kapalı tek ayak üstünde hastanın gözleri açıkken fzt. Ani itmeler yapar. Sonra gözlerini kapatır. Oturmada da denge değerlendirilir.
 • C)Romberg testi
 • D)Dinamik Denge: Hasta yürürken değerlendirilmelidir. Denge tahtası üzerinde değerlendirilmelidir. Ya da hastanın bulunduğu platform hareketlendirilerek dengesine bakılır.

DENGESEL OLMAYAN KOORDINASYON DEĞERLENDİRİLMESİ

A)Postüral Fiksasyon: Distal segmentlerde hareketlerin sağlanması için proksimal stabilizasyon olmasıdır.“Hızla oturma seviyesinden yat” dediğinizde ekstremiteler savrulur ve hasta çabuk toparlanamaz. Hasta otururken flask bir şekilde omuzları düşük oturur ittirdiğimizde amaçsız savrulmalar yapar.Kasların şişkin bölgelerinden bakarak hipotoni olup olmadığına bakılır.

B)İstemli Hareketler:
-Parmak burun testi: Önce ekstansiyondaki el burunu değdirilir. 2.aşamada hasta fzt. parmağına ve kendi burnuna dokunur. 3.aşamada fzt. Elini hareket ettirirken hasta fzt. parmağına ve burnuna dokunur. Parmak parmak  testi(ucuna gelecek şekilde) Parmak parmak testi gözler kapalı yapılır.
NOT:Tüm testler olabildiğince gözler açık ve kapalı tekrarlandırılmalıdır.

-Alt extremitede yapılan dismetri testi(diz-topuk testi): Hasta destekli şekilde otururken topuğuna karşı dizde aşağıya doğru sürme. Hastadan ayağıyla elimizi izlemesi.

Disdiadokinezi Değerlendirmesi: Üst extremite için bir eli diğeri üzerinde supinasyon-pronasyon getirme. Sonra diğer elle yapılır.Gözler açık ve kapalı yapılır.Alt extremite için tempo tutma ile yapılır. Ya topuklar kalkarak yada parmak uçları kalkarak alternatif olarak yapılır.

DENGESEL KOORDİNASYON DEĞERLENDİRMESİ

Ani dönmeler: Hasta yürürken “dön şimdi “deriz ve dengesini kaybeder.Destek alarak döner ve yürürken destek yüzeyini genişletir.Abd.yürüyüşü yapar.

Düz çizgide parmak topuk şeklinde yürüme(tendom walking)

İki sandalyeyi karşılıklı koyup orada sekiz çizmesi: Eğer bulgular minimalse zor bir değerlendirme olarak yapılır.

POSTÜR VE YÜRÜYÜŞÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Postür analizi: Genellikle anterior denge mevcuttur.Dizlerde proprioseptif kayba bağlı hiperext. görülebilir. Kifoz, skolyoz, kifoskolyoz ve kifolordoz sıktır.

Yürüyüş analizi: Pudralı zeminde destek yüzeyi,ataksik savrulmaların sayısı,adım uzunlukları tespit edilebilir.

FIZYOTERAPI YAKLASIMLARI

Temel Prensipler:
Tüm eğitim boyunca egzersizler önce şuurlu olarak uygulanmalı, ilerleyen aşamalarda otomatik hareketlere geçilmelidir.Hareketler basitten komplekse doğru ilerletilmelidir.Önce proksimal tonus ve stabilizasyon kazandırılıp daha sonra diğer alt segmentlerin stabilizasyonu sağlanmalıdır.Tedavi uygun ev programı ve sportif aktivitelerle desteklenmelidir.

Propriosepsiyonu Gelistirmeye Yonelik Egitim

 • PNF(ritmik stabilizasyon ve yavas zit teknikleri)
 • Rezistif egzersizler
 • Johnstone egzersizleri
 • Farkli zeminlerde gozler acik ve kapali yurume egitimi
 • Plyometrik egzersizler
 • Denge tahtasi ve mini trambolin egzersizleri

Denge Egitimi 

 • PNFten met aktiviteleri
 • Denge tahtasi egzersizleri
 • Postur egzersizleri(ayna ve biofeedback)
 • Plyometrik egzersizler
 • Cowthorne cooksey egzersizleri

Dengesel Olmayan Koordinasyona Yonelik Egitim

 • PNF teknikleri(ritmik stabilizasyon, yavas zit tut)
 • Kalca diz fleksiyonu
 • Topugu bacak uzerinde kaydirma
 • Kopru kurma
 • Yan yatista abd-add
 • Yuz ustu pozisyonda diz flex
 • Rezistif egzersizler
 • Frenkel koordinasyon egzersizleri

Dengesel Koordinasyon Egitimi

 • Once gozler acik sonra gozler kapali denge egitimi
 • Agirlik aktarma
 • Zorlastirmak icin kol pozisyonlarini degistirerek denge egitimi
 • Destek yuzeyini daraltarak denge egitimi
 • Tandem durusunda denge egitimi
 • Bir ayak onde iken basi saga sola cevirme
 • Tek bacak uzerinde denge egitimi

Plyometrik Egzersizler:

Egitimin son asamasinda verilmelidir.

 • -Yanlara çapraz sıçrama
 • -Anteroposterior çapraz sıçrama
 • -Yukarı sıçrama
 • -Tek ayaküstünde sıçrama
 • -Uzun sıçramalarla yürüme
 • -Yanlara uzun sıçrama.

Yurume Egitimi

 • Geniş destek yüzeyinde yürümeYüzeyi daraltarak yürümeYana yürümeYana çapraz yürüme
 • Yana tam destek yüzeyini kapatarak yürüme
 • Topuklara ve buruna ağırlık aktararak yana yürüme(Twist hareketi)
 • Öne fleksiyonda dizleri bozmadan yürüme
 • Destek yüzeyini daraltarak öne fleksiyonda dizleri bozmadan yürüme
 • Geriye yürüme
 • Topuklarda yürüme
 • Parmak ucunda yürüme
 • Tam kalça fleksiyonu ile yürüme(Asker yürüyüşü)
 • Destek yüzeyi dar,yarım adımlarla yürüme
 • Düz çizgide yürüme
 • Öne çaprazlayarak yürüme
 • Normal yürürken sağa-sola bakma
 • Normal yürürken elinde ağırlık taşıma
 • Düz çizgide yürürken sağa-sola bakma
 • Merdiven inip-çıkma
 • Normal yolda yürüme(Değişik zeminlerde yürüme)

Spor

 • Yuzme
 • Masa tenisi, tenis
 • Ata binme

CATWTHORNE-COOKSEY EGZERSİZLERİ

A)SIRT USTU YATARKEN

1)Goz Hareketleri(once yavas sonra hizli)

 • Saga sola
 • Yukari asagi
 • Fizyoterapist hastanin onunde durur ve hasta 90cmden 30cm ye dogru yaklasan parmaga odaklanir.

2)Bas Hareketleri

 • Saga sola rotasyon
 • Yukari asagi fleksiyon ve ekstansiyon

3)Bas hareketlerinin gozler kapali iken yapilmasi

B)Oturma Pozisyonunda

1)Bas goz hareketleri ayni bicimde

2)Omuz elevasyon depresyon ve rotasyonu

3)One dogru egilip kalkma

 

FRENKEL EGZERSIZLERI

A)Sirtustu Pozisyonda Yapilan Egzersizler

1)Topuk yatakta iken herbir bacagin kalca ve diz flex ve extansiyonu

2)Diz flex.da iken kalcanin abd ve add.u

3)Diz ext.da iken kalcanin abd ve ad.u

4)Bir dizi flex.a getirip ayni taraf topuk ile karsi bacak uzerinde farkli noktalara degme

5)Bir dizi flex.a getirip ayni taraf topuk ile karsi taraf tibia uzerinde bilege kadar kaydirma

6)Bilateral simetrik kalca diz flex-ext.u

7)Bilateral simetrik kalca abd-add.u

8)Bilateral resiprokal kalca diz flex-ext.u

9)Bilateral resiprokal kalca abd-add.u

10)Bir tarafta flex-ext diger tarafta abd-add.u

B)Oturma Pozisyonunda Yapilan Egzersizler

1)Degisik noktalarda fizyoterapistin avucuna topugu degdirme

2)Kalca ve diz flexda tabanlar yerle temasta otururken resiprokal topuk kaldirma

3)Ayak ucunun yere cizilen arti isaretini izleyerek kaydirilmasi

4)Yere cizilen degisik sekiller uzerinde ayak kaydirma

5)Belirli bir ritimde ayaga kalkma ve oturma

C)Ayakta Durma Pozisyonunda Yapilan Egzersizler

1)Yere cizilen duz bir cizgi uzerinde ayagi kaydirma

2)Yan yurume

3)Paralel cizgiler uzerinde yurume

4)Kucuk adimlarla yurume

5)Sayilan bir ritme uyarak topuklar uzerinde donme

6)Merdiven inip cikma

7)Agirlik tasiyarak ve kollarin serbest salinimiyla yurume

D)Ust Extremite Egzersizleri

1)Bir kol 90 derece flex yapar diger tarafta tekrarlanir.

2)Bir kol 180 derece flex yapar diger tarafta tekrarlanir.

3)Bir kol 90 derece abd yapar diger tarafta tekrarlanir.

4)Omuz 90derece abd da, dirsek 90 derece flexda frontal duzlemde int rot yapilip aksi tarafta tekrarlanir.

5)Omuzlar abd da dirsekler flexda iken sup-pro

6)omuzlar abdda  bir dirsek lex yaparken oburu ext yapar.

7)Parmagi vucudun cesitli noktalarina degdirme

8)Boslukta isaret edilen biryeri parmakla gosterme

9)Bir omuz 90derece flexda, dirsek extda iken diger el ile bilek on kol ve omuzlara dokunma

10)1-6 arasi egzersizler bilateral simetrik yapilir

11)Omuza 90derece flex sonra 90 derece hor abd ve tekrar add yapilip baslangic pozisyonuna donulur.

12)Hasta sag eliyle kulagini sol eliyle burnunu tutar,baslangic pozisyonuna geri doner.

13)Anatomik pozisyondan kollar 90derece abd.a getirilip eller ile omuzlar tutulur.dirsek onde birbirine degdirilip ext.a getirilir.Hor.abd.a sonra da baslangic pozisyonuna donulur.

14)1-6 arasi egzersizler bilateral resiprokal yapilir

15)Omuz 90derece abd dirsekler 90derece flexda iken  bir el supinasyon ile  beraber dis rot. yapar.Bu kol pronasyon ve ic rot.a indirilirken digeri kaldirilir.

16)a)Bir kol 90 derece abd yapar geri doner ve diger tarafta tekrarlanir.

b)Bir kol 45derece abd yapar geri doner ve diger tarafta tekrarlanir.

c)Bir kol 45derece abd yapip geri donerken digeri 90derece abd.a cekilir.

17)Yukaridaki egzersiz aci degerleri fizyoterapist tarafindan hesaplanarak

Kol flex ve ext.u

Int. ve ext. rot

Dirsek flex ext.u

On kol sup-pro yapilir.

█ ▌► Bu yazı 7.929 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın