Sinir Köklerinin Nörolojik Düzeylere Göre Değerlendirilmesi

Motor: 

Omurilik segmentler halindedir. Sinir kökleri her segment düzeyinde omurilikten ayrılır ve ayrıldığı düzeye göre numaralanır.  Motor gücü sağlayan uyarılar omurilik içindeki kortikospinal yollar ile taşınır. Sinir kökündeki akımın kesintiye ugraması halinde  ilgili miyotomda denervasyon ve paraliziye neden olur.  Sinir kökündeki baskı kas gücünde azalmaya neden olabilir.

miyotomlar

Miyotomlar ( Tek Bir Spinal Segment Tarafından İnerve Edilen Kas Grubu )

 • C5- Omuz Abdüksiyonu
 • C6- Bilek Ekstansiyonu
 • C7- Bilek Fleksiyon ve Parmak Ekstansiyonu
 • C8- Parmak Fleksiyonu
 • T1- Parmak Abdüksiyonu, Addüksiyonu
 • L3- Kuadiriceps (L2,L3,L4)
 • L4- Tibialis Anterior
 • L5- Ayak Parmak Ekstansörleri
 • S1- Peronealler

Duyu:

dermatomlar

Dermatomlar (Ciltte tek bir spinal segment tarafından inerve edilen duyu alanı)

 • C5- Kolun Laterali
 • C6- Ön Kolun Laterali, Başparmak ve İşaret Parmağı
 • C7- Orta Parmak
 • C8- Ön Kolun Mediali, Yüzük ve Küçük Parmka
 • T1- Kolun Mediali
 • T2- Aksilla
 • T12- Alt karın, İnguinal Ligamentin Hemen Proksimali
 • L1- İnguinal ligamentin Hemen Altı, Üst Uyluk
 • L2- Orta Uyluk
 • L3- Alt Uyluk
 • L4- Baldırın Medial Kısmı, Ayağın Medial Tarafı
 • L5- Baldırın lateral Kısmı, Ayak Sırtı
 • S1- Ayağın Lateral Tarafı
 • S2- Uyluk Arka Tarafında Uzunlamasına Bant

Duyu Muayenesinde Dermatomlara Ait Anahtar Noktalar

Refleks:

Refleksler iki ana gruba ayrılırlar. Bunlardan ilki Normal reflekslerdir.Nörolojik bir hastalığı olmayan normal sağlıklı kişilerde görülmesi gereken reflekslerdir.

Patolojik refleksler normal durumun aksine alınmaması gereken,  varlığında nörolojik bir hastalığı işaret eden reflekslerdir.  Normal reflekslerde kendi içerisinde yüzeyel ve derin tendon refleksleri (DTR) olarak 2 gruba ayrılır.Derin Tendon Reflekslerini değerlendirmek için tendonlara refleks çekici ile vurulur, yüzeyel reflekslere ise genellikle iğne batırılarak bakılır. Derin Tendon Reflekslerine bakarken reflekste artışın yanı sıra patolojik refleksler de varsa artmış refleksten söz edilir. Patolojik  bir refleks yoksa sadece derin tendon refleksi artış gösteriyorsa canlı refleks diye anlandırılır.

derin tendon refleksi

DERİN TENDON REFLEKSLERİ

 • C5- Biceps Refleksi
 • C6- Brakioradialis Refleksi
 • C7- Triceps Refleksi
 • L4- Patella Refleksi
 • L5- Tibialis Posterior Refleksi
 • S1- Aşil Tendonu Refleksi

 

█ ▌► Bu yazı 8.621 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın