Ana Sayfa Makale Spastisite Tedavisi ve Etki Mekanizmaları

Spastisite Tedavisi ve Etki Mekanizmaları

3.578 defa okundu

Spastik kasların inhibisyonunda (gevşeme) kullanılan başlıca yöntemler:

 • Ağırlık Aktarma

Otojenik inhibisyon yöntemi ile örn: Oturma pozisyonunda olan hastanın koluna ağırlık aktarılır ve böylelikle spastisite olan  kasa germe uygulanır.

Ya da ayakta durmada ağırlık aktarma yöntemine gidilebilir , tilt table uygulaması ile alt ekstremitelere germe uygulanarak spastisite inhibe edilir.

Etki mekanizması: Ekstrafuzal lifler uzun süreli gerilerek kas iğciğinin ateşleme hızını azaltır. Böylelikle kas tonusu ve spastisite azalmış olur.

 • Uzun Süreli Pasif Germe

Örnek ile anlatılacak olursak kol fleksörlerinde (biceps brachi ) spastisite varsa yavaş bir şekilde germe uygulanır. Kasın elimizin alrında yavaşca uzun süreli gevşemesini bekleriz, aktif hareketle kombine bir şekilde yapılıcak olursa resiprokal inervsayonu sağlar.

Hızlı ve kısa süreli yapılan germede kas tonusu ve  bunun beraberinde spastisite artar.

Etki mekanizması: Otojenik inhibisyon

 • PNF

Spastik kas pnf tekniklerindne kas-gevşe metodu kullanılarak inhibisyon elde edilebilir.

Etki mekanizması: Otojenik inhibisyon

 • İnhibitör Ortezler

antispastiksplint

 • Seri Alçılama

Antispastik pozisyonda destek

Nötral ısı (Tonus ↓ )

Düşük şiddetli sürekli germe

Etki mekanizması: Otojenik inhibisyon

 • Vibrasyon Uygulaması

Antagonist kasın motor noktasından uygulanan vibrasyon ile antogonist kas iğciği uyarılır ve antagonist kas kasılır, spastik kas gevşer.

Etki mekanizması: Resiprokal inhibisyon

 • Soğuk Uygulama

Uzun süreli (20-40 dakika )  uygulanır. Böylelikle sinir iletim hızı azalır ve Kas iğciğinin uyarılma eşiği yükseltilip, duyarlılığı azaltılmış olur.

 • Johnstone Basınç Splinti

20 dakika süre ile antispastik pozisyonda (otojenik inhinisyon) uygulanır. Nefes ile şirildiğinden dolayı nötral sıcaklık etkisi gösterir bu da parasempatik siniri uyarıp yine inhibisyon etkisi sağlamaktadır.

 • Spastik Kasa Tetanik Faradik Stimülasyon

Etki mekanizması: Otojenik inhibisyon

 • EMG Biofeedback

Davranışsal şartlanma yöntemi ile inhibisyon sağlanmış olur.

 • Anatogonist Kasa Surge Edilmiş Faradik, Yüksek Voltaj Galvanik Stimülasyon, FES

Etki mekanizması: Resiprokal inhibisyon

 • TENS

Spastik kasın dermatomuna uygulanır.

Kas iğciğinden kalkan Gruı Ia ve II liflerinin taşıdığı sinyalleri baskılayarak spastik kası gevşetir.

 • Pozisyonlama

Bobath Nörogelişimsel Tedavi yaklaşımının inhibitör paternlerinden yararlanılır. Antispastik pozisyonlar spastisitenin inhibisyonunda etkili olmaktadır.

Etki mekanizması: Otojenik inhibisyon

 • Nötral Sıcaklık

Otonom sinir sisteminin parasempatik kompanenti uyarılır. Böylelikle kas tonusu azalmış olur. Örn: Johstone basınç splinti, Hippoterapi (At eşliğinde terapi )

 • Vestibüler Stimülasyon

Yavaş ve ritmik sallanma yöntemiyle uygulanır. İnhibitör karakterdeki retiküler formasyon (bulbus) uyarılarak kas tonusunda genel bir azalma meydana getirir.

 • Hippoterapi

hippoterapi

At eşliğinde, atın hareketlerinden yararlanarak uygulanan bir tedavi şeklidir. Gövde de ritmik lateral fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri sayesinde gevşeme sağlanır. Aynı zamanda nötral sıcaklık da benzer etkinin görülmesinde yararlı olucaktır.

 • Hidroterapi

hidroterapi

Suyun eklem ve kaslarımızın üzerine binen yükün azaltması ve özellikle ağrı kontrolü amacıyla uygulanan, su kullanılarak yapılan uygulama.  Hidroterapi sayesinde kas iğciği ve deri hassasiyetini azaltarak gama sisteminin aktivitesini azaltır. Böylelikle genel inhibisyon etkisi görülür.   Aynı zamanda nötral sıcaklık da benzer etkinin görülmesinde yararlı olucaktır.

 • Baş Aşağı Pozisyon

Çocuklarda kullanılan bu yöntem başta karotid sinüs olmak üzere diğer baroreseptörleri de uyararak sempatik sinir siteminin inhibisyonunu sağlar. Böylelikle kas tonusu azalmış olur.

 • Paravertebral Kaslara Stroking

Servikal bölgeden kaudal bölgeye kadar ritmik olarak uygulanan stroking ekstansör spastisiteyi azaltır.

 • Alt Gövdenin Üst Gövdeye Karşı Pasif Ritmik Rotasyonel Hareketleri

Yavaş ve ritmik hareketler genelikle spastisiteyi inhibe eder. Terapist eşliğinde uygulanan bu rotasyonel hareketler sayesinde alt ekstremiteler de ekstansör spastisite azaltılmış olur.

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin