Ana Sayfa Anatomi Sternoklavikular Eklem

Sternoklavikular Eklem

1.297 defa okundu

Sternoklavikular Eklem Eyer tipi bir eklemdir.  Omuz kavşağı eklemleri arasında yer alan sternoklavikular eklem sternumun üst ucundan başlamaktadır.  Sternoklavikular eklemin klavikula kemiğine doğru uzanarak proksimal üst ucunda sonlanır. Üst ekstremitelerimiz ile  aksiyal sistem arasında bulunan tek eklemimizdir.

Eklem yüzleri arasında bulunan;

 • İntraartiküler diskler  ve
 • Ffibröz eklem kapsülü,
 • Anterior sternoklavikuler ligamanlar
 • Posterior sternoklavikuler ligamanlar eklemin stabilitesini destekleyen yapılarıdır.
 • Frontal düzlemde bakıldığında sternumun eklem yüzü konkav, klavikulanın eklem yüzü ise konveks bir yapıdadır

sterno klavikular eklem

 • Bu iki eklem yüzü arasında intraartiküler bir menisküs yer almaktadır.
 • Synovial eklemin içinde yer alan fibrokartilajinöz bir disk nedeni ile kayma hareketi (gliding) yapan bir eklemdir. Sternoklavikular eklem üç bağ ile desteklenmiştir;

sternoclavicular eklem arası disk

 1. İnterklavikular: Klavikulalar arasındadır.
 2. Kostoklavikular: En önemlisidir. Aşırı elvasyonu, klavikulanın öne-arkaya hareketini kontrol eder.
 3.  Sternoklavicular bağ: Ön sternoklavikular bağ öne olan, arka klavikular bağ klavikulanın arkaya olan hareketini kontrol eder.

sternoklavikular eklem bağları

 • Sternoklavikular eklemi destekleyen en önemli kas Subclavius kasıdır. Eklem kapsülü oldukça kuvvetlidir ve dislokasyonu engeller.

M. subclavius

 • Sternoklavikular eklemin eksenler etradında ki başlıca Hareketleri :
 1.  Sagital eksen etrafında: Klavikular elevasyon, depresyon (vertikal ve sagital eksen eklemin dışında costoklavikular bağ civarındadır. Bu nedenle hareketler klavikula ve interartiküler disk ve disk ile sternum arasında kayma tarzında oluşur. Akromial uçta toplam olarak aşağıyukarı yönde 7 cm. civarında hareket oluşur).
 2. Vertikal eksen etrafında: Klavikular protraksiyon retraksiyon (stemum ile menisküs arasında oluşur, yaklaşık 30°)
 3. Frontal/uzun eksen etrafında: Klaviculanın öne ve arkaya rotasyonu (yaklaşık 40 –50°)

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Omuz kavşağı diğer eklemler

1. Glenohumeral Eklem:

2. Akromioklavikular Eklem:

3. Sternoklavikular Eklem:

4. Skapulotorasik Eklem:

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin