Etiket: abductor digiti minimi

El Kasları Anatomisi

El kasları anatomisi; fonksiyonlarına, başlangıç yeri (çıkış), kasların sonlandığı yer (tutunma) ve  innervasyonuna (sinir dağılmı) göre şu şekilde gruplanabilir. EL KASLARI Thenar kaslar        Hypothenar kaslar  Orta grup kaslar   …