Etiket: ağız yoluyla beslenemeyen hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla