Ana Sayfa Anatomi Tıbbi Terminoloji Giriş Vize Final Bütünleme çıkmış sorular – AÖF

Tıbbi Terminoloji Giriş Vize Final Bütünleme çıkmış sorular – AÖF

3.244 defa okundu
 1. Vücutta bulunan çift oluşumlardan sol tarafta yer alan için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
 1.  Anterior
 2.  Proximalis
 3.  Distalis
 4.  Posterior
 5.  Sinister

Cevap Açıklama: (E) Sinister: Vücutta bulunan çift oluşumlardan sol tarafta yer alan için kullanılan terimdir.

 1. Atrioventriküler düğümden impulsları ventriküllere taşıyan lif demetine ne ad verilir?
 1.  Nodus sinuatrialis
 2.  Nodus atrioventricularis
 3.  Fasciculus atrioventricularis
 4.  Rr. subendocardiales
 5.  Keith-Flack düğümü

Cevap Açıklama: (C) Atrioventriküler düğümden impulsları ventriküllere taşıyan lif demetine Fasciculus atrioventricularis denir.

 1. Karın bölgesi kasları arasında yer alan kas aşağıdakilerden hangisidir?
 1.  M. pectoralis majör
 2.  M. pectoralis minör
 3.  M. serratus anterior
 4.  M. obliquus internus abdominis
 5.  M. subclavius

Cevap Açıklama: (D) M. obliquus internus abdominis karın kaslarındandır.

 1. Bronş lümeninin daralmasına ne ad verilir?
 1.  Bronkokonstrüksiyon
 2.  Bronkodilatasyon
 3.  Siyanoz
 4.  Dispne
 5.  Amfizem

Cevap Açıklama: (A) Bronş lümeninin daralmasına Bronkokonstrüksiyon denir.

 1. Genellikle çocuklara yapılacak intramüsküler enjeksiyonlarda uygulama bölgesi olarak tercih edilen kas aşağıdakilerden hangisidir?
 1.  M. gluteus maximus
 2.  M. gluteus medius
 3.  M. gluteus minimus
 4.  M. vastus lateralis
 5.  M. subclavius

Cevap Açıklama: (D) M. vastus lateralis, genellikle çocuklara yapılacak intramüsküler enjeksiyonlarda uygulama bölgesi olarak tercih edilmektedir.

 1. Üst ekstremite eklemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
 1.  Articulatio humeri
 2.  Articulatio tibiofibularis
 3.  Syndesmosis tibiofibularis
 4.  Articulatio talocruralis
 5.  Articulationes pedis

Cevap Açıklama: (A) Articulatio humeri üst ekstremite eklemlerindendir.

 1. Uzun kemiklerin gövde bölümüne ne ad verilir?
 1.  Epiphysis
 2.  Facies articularis
 3.  Metaphysis
 4.  Ossification
 5.  Diaphysis

Cevap Açıklama: (E) Diaphysis: Uzun kemiklerin gövde bölümüne verilen isim

 1. Cavitas nasinin koku ile ilgili üst bölümüne ne ad verilir?
 1.  Septum Nasi
 2.  Nares
 3.  Choana
 4.  Vibrissea
 5.  Regio Olfactoria

Cevap Açıklama: (E) Cavitas nasinin koku ile ilgili üst bölümüne Regio Olfactoria denir.

 1. Humerus kemiği hangi vücut bölgesinde bulunur?
 1.  Cingulum pectorale
 2.  Brachium
 3.  Antebrachium
 4.  Manus
 5.  Carpus

Cevap Açıklama: (B) Brachium (kol): Bu bölgede Humerus Kemiği bulunur.

 1. Pharynx ile trachea arasında yer alan solunum sistemi organı aşağıdakilerden hangisidir?
 1.  Nasopharynx
 2.  Oropharynx
 3.  Laryngopharynx
 4.  Larynx
 5.  Trachea

Cevap Açıklama: (D) Pharynx ile trachea arasında larynxbulunur.

 1. Çiğneme kasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 1.  M. temporalis
 2.  M. masseter
 3.  M. pterygoideus lateralis
 4.  M. pterygoideus medialis
 5.  M. epicranius

Cevap Açıklama: (E) M. temporalis M. masseter,M. pterygoideus lateralis, M. pterygoideus medialis çiğneme kasları arasında yer alır.

 1. Ayak tabanının içe/dışa dönme hareketlerine ne ad verilir?
 1.  İnversiyon/Eversiyon
 2.  Elevasyon
 3.  Depresyon
 4.  Protraksiyon
 5.  Retraksiyon

Cevap Açıklama: (A) Ayak tabanının içe/dışa dönme hareketlerine İnversiyon/Eversiyon denir.

 1. Karın boşluğunun sağ üst kadranında aşağıdaki organlardan hangisi yer alır?
 1.  Pankreas
 2.  Dalak
 3.  Mide
 4.  Karaciğer
 5.  Colon transversum

Cevap Açıklama: (D) Karaciğer karın boşluğunu sağ üst kadranındadır

 1. Ön kol bölgesinde yer alan kemik aşağıdakilerden hangisidir?
 1.  Clavicula
 2.  Scapula
 3.  Humerus
 4.  Radius
 5.  Ossa carpi

Cevap Açıklama: (D) Radius önkolda yer alır.

 1. Kalbin sağ atrium ve sol atriumunu ayıran bölüme ne ad verilir?
 1.  Septum İnterventriculare
 2.  Ostium Atrioventriculare Dextrum
 3.  Ostium Atrioventriculare Sinistrum
 4.  Septum İnteratriale
 5.  Triküspid

Cevap Açıklama: (D) Kalbin sağ atrium ve sol atrium’unu ayıran Septum İnteratriale denir.

 1. Yassı kemikler grubunda aşağıdakilerden hangisi yer alır?
 1.  Maxilla
 2.  Patella
 3.  Kafa tası kemikleri
 4.  Femur
 5.  Vertebra

Cevap Açıklama: (C) Kafa tası kemiği yassı bir kemiktir.

 1. Kalp atım sayısının 60’ın altına düşmesine ne ad verilir?
 1.  Taşikardi
 2.  Bradikardi
 3.  ASD
 4.  VSD
 5.  Sistol

Cevap Açıklama: (B) Kalp atım sayısının 60’ın altına düşmesine Bradikardi denir.

 1. Gövdeden uzaklaşma hareketine ne ad verilir?
 1.  Adduction
 2.  Flexion
 3.  Supination
 4.  Pronation
 5.  Abduction

Cevap Açıklama: (E) Abductio: Gövdeden uzaklaşma hareketine verilen isimdir

 1. Vücudun alt taraķnda bulunan oluşumlar için kullanılan anatomik terim aşağıdakilerden hangisidir?
 1.  Lateralis
 2.  İnferior
 3.  Medialis
 4.  Superior
 5.  Distalis

Cevap Açıklama: (B) Inferior:Vücudun alt taraķnda bulunan oluşumlar için kullanılan kelimedir.

 1. Eklem kıkırdağı anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
 1.  Synovia
 2.  Cavitas articularis
 3.  Facies articularis
 4.  Cartilago articularis
 5.  Ligamenta

Cevap Açıklama: (D) Eklem kıkırdağı anlamına gelen terime Cartilago articularis denir.

CEVAP ANAHTARI

1 .E 2. C 3. D 4. A 5. D 6. A 7. E 8. E 9. B  10. D

11. E 12. A 13. D 14. D 15. D 16. C 17. B 18. E 19. B 20. D

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Adınızı girin