Üst Ekstremite Kemikleri

üst ekstremite kemikleri kürek kemiği ile el parmaklarına kadar olan bölgede yer alan kemikleri içine alan bölgede ki kemiklerdir. Üst ekstremite dediğimiz bölgede bu kemiklerin olduğu kısımdır.Üst ekstremite kemikleri

Üst extremite kemikleri günlük hayatta bir çok yaşamsal fonksiyonun gerçekleştirilmesinde rol aldığı ve vücudun en fazla ince hareket becerisine sahip olan bölgesinde olduğundan dolayı harekete izin veren eklemler yapmışlardır ve bir çok kası içerisinde bulundururlar.

Bu yazımızda detayları ile üst ekstremite kemikleri nelerdir, türkçe isimleri, anatomisi, üst ekstremitede kaç kemik vardır konularından bahsedip üst ekstremite kemikleri soruları ile yazımızı bitireceğiz. Burada yazdıklarımız üst ekstremite kemikleri ders notları olarak kullanılabilir yazımızın sonunda yorum olarak üst ekstremite kemikleri soruları gönderebilirsiniz.

İçerikler

Üst ekstremitede kaç kemik vardır

Üst ekstremite kemikleri sayısı 32’dir. 32 adet kemiğin dağılımı ise şu şekildedir;

 • İki adet omuz kuşağında bulunan omuz kuşağı kemikleri: klavikula kemiği ve skapula (kürek kemiği)
 • Bir tanesi kolda kol kemiği: – Humerus kemiği
 • İki tanesi ön kol bölgesinde, ön kol kemiği: radius kemiği ve ulna kemiği
 • 27 tanesi de el bölgesinde bulunan el kemikleridir

Şimdi sırayla kısa kısa üst ekstremite kemikleri anatomisinden bahsedelim.

Omuz Kuşağı Kemikleri

Omuz kuşağı kemikleri iki adettir bunlar klavikula yani köprücük kemiği ile skapula yani kürek kemiğidir. Şimdi kısa kısa bu kemikler hakkında bilgi vererek kol kemiği olan humerusa geçelim.

Klavikula Kemiği – Köprücük Kemiği

köprücük kemiği

Klavikula kemiği veya türkçe ismi ile köprücük kemiği üst ekstremite kemikleri içerisinde en yukarıda bulunan S şeklinde 15-20 cm uzunluğunda yaklaşık 2 ile 4 cm genişliğinde bir kemiktir.

Köprücük kemiği iki uçlu, iki kenarlı ve tıpkı insanlar gibi iki yüzlü bir kemiktir. Hatta o kadar insanlara benzemektedir ki fetüste kemikleşmeye başlayan ilk kemik köprücük kemiğidir.

Klavikula kemiği 3 adet eklem yapar. Ayrıca üst ekstremitede kaba hareketleri sağlamak için klavikula kemiğine bir çok kas yapışmaktadır.

Aşağıda ki resimde mavi bölgeler klavikula kemiğinden başlayan kasların origosu yani başlangıç bölgesini, kırmızı bölgeler ise klavikula kemiğine yapışarak insertio yapan yani sonlanan kasların yapışma yerlerini göstermektedir.

klavikulaya yapışan kaslar

Klavikula kemiği olan köprücük kemiğine yapışan kaslar şunlardır; SCM kası, Pectoralis major kası, Deltoideus kası, Trapezius kası ve Subclavius kası.

Köprücük kemiği eklemleri ise 3 adettir ve şunlardır; sternoclavicular eklem, acromioclavicular eklem, kostaklavikular eklem.

Köprücük kemiği ile ilgili bilinmesi gereken önemli bir bilgide şudur. Klavikula kemiğinin altından a.subclavia geçer ve travmalara bağlı olarak bu arter sıklıkla zarar görür.

Köprücük kemiği ile ilgili detaylı bilgi için köprücük kemiği yazımızı okuyabilirsiniz.

Skapula Kemiği Kürek Kemiği

Kürek Kemiği Nerede

Skapula kemiği türkçe tabiri ile kürek kemiği üst ekstremite kemikleri içerisinde vücudun arkasında 2 ile 7. kosta arasında bulunan küreğe benzeyen yassı bir kemiktir. Skapula kemiğinin de tıpkı insanlar gibi iki yüzü vardır. Kürek kemiğinin küreğe benzeyen şeklinden de çıkaracağınız gibi üç kenarı vardır yani üçgenimsi bir kemiktir.

Kürek kemiğinin önemli yapıları vardır fakat bilinmesi gereken en önemli kısmı spina skapuladır. Spina skapula kola doğru genişleyerek akromiyonu oluşturur. Akramiyon kısmı ile skapula, klavikula kemiği ile akromioklavikular eklemi yapar.

akromion

Skapula kemiği olan kürek kemiğine yapışan kaslar şunlardır; M. pectoralis minor (insertio yapar), M. biceps brachii (caput breve) (origo yapar), M. coracobrachialis (origo yapar). Biceps brachii kasının uzun başı Triceps brachii kasının uzun başı.

Skapula eklemleri ise 2 si gerçek birisi sanal olmak üzere 3 adettir ve şunlardır; skapulotorasik eklem, akromioklavikular eklem ve glenohumeral eklemdir.

Skapula kemiği ile ilgili bilinmesi gereken önemli bilgiler şunlardır. Ligamentum transversum scapulae superius incusura skapulayı bir delik haline getirir ve bu delikten suprascapularis siniri deliğin üstünden ise a. suprascapularis geçer.

Skapula ile ilgili bilinmesi gereken bir başka önemli noktada skapula humeral ritimdir. Skapulahumeral ritm kolun 90 derecelik abduksiyon hareketi sırasında serratus anterior kası sayesinde skapula alt ucunun dışarıya dönerek kolun abduksiyonuna yardım etmesine denir.

Aşağıda ki resimde skapula kemiğine yapışan kasları ve humerus kemiğine yapışan kasları önden ve arkadan görebilirsiniz. Mavi kısımlar kasların bitiş insertio noktasını, kırmızı kısımlar kasların başlangıç origo noktasını göstermektedir.

üst ekstremiteye yapışan kaslar önden üst ekstremiteye yapışan kaslar arkadan

Kürek kemiği ile ilgili detaylı bilgi için skapula kemiği yazımızı okuyabilirsiniz.

Kol Kemikleri

kol kemiği

Kol kemikleri bir tanedir ve o da humerus kemiğidir. Şimdi kısaca üst ekstremite kemikleri içerisinde tek kol kemiği olan humerus kemiği anatomisinden bahsedelim.

Humerus Kemiği

humerus kemiği

Humerus kemiği üst ekstremite kemikleri içerisinde en uzun olan iki uçlu bir kemiktir Humerusun üst ucu skapula kemiği ile eklem yaparken alt ucu ön kol kemikleri olan radius ve ulna kemiği ile eklem yapmaktadır.

Humerusun proksimalinde ki önemli anatomik yapılar baş (caput humeri), anatomik boyun (collum anatomicum), cerrahi boyun, büyük tüberkül (tuberkulum majus) ve küçük tüberküldür (tuberkulum minus). Tüberküller kas veya ligamentlerin humerusa yapışma yerleridir ve önemli kısımlardır. İki tüberkül intertuberküler sulkus ile ayrılmaktadır.

Humerusun tuberkulum majus ve tuberkulum minus kısımları rotator cuff kasları için yapışma, insertio yeridir. Tuberkulum majus’a üç rotator cuff kası tuberkulum minusa diğer rotator cuff kası yapışarak insertio yapar.

Humerusun başından sonra humerus şaftına gelelim. Humerusun şaftı, deltoid tüberositesi ve radyal oluk gibi bazı önemli kısımları içeririr. Bu bölgeler yine diğer kısımlar gibi çeşitli kaslar için bağlantı bölgesidir.

Humerus kemiğinin distal kısmında yani alt ucunda lateral ve medial epikondiller önemli yapılardır. Bu kısımlarda ön kol kasları için bağlantı noktasıdır.

Humerus kemiğine yapışan kaslarla ilgili detaylı görünüm için skapula kemiğine yapışan kaslara ait paylaştığımız görüntüyü inceleyebilirsiniz.

Humerus yani kol kemiği ile ilgili önemli olan kısımlardan biride distal yani alt kısımda bulunan koronoid, radial ve olekranon fossa olarak bilinen üç çöküntüdür.

Son olarak üst ekstremite kemikleri içerisinde en uzun kemik olan humerusun eklemlerinden bahsedelim.

Humerus eklemleri 1 i yukarıda 2 si aşağıda olmak üzere 3 adettir. Bunlar; glenohumeral eklem, humeroradial eklem ve humeroulnar eklemdir.

Humerus kemiği ile ilgili detaylı bilgi için humerus kemiği yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazımızda detayları ile humerusa yapışan kaslarıi yapışma yerlerini ve humerus anatomisini detayları ile açıkladık.

Ön Kol Kemikleri

ön kol kemikleri

Ön kol kemikleri üst ekstremite kemikleri içerisinde kol ile el arasında bulunan ve sıklıkla travmalara maruz kalan iki kemik olan radius kemiği ve ulna kemiğidir. Şimdi sırayla ön kol kemikleri olan radius kemiği ve ulna kemiğinden bahsedelim.

Radius Kemiği

radius kemiği

Radius kemiği avuç içlerimiz karşıya bakacak şekilde durduğumuzda ön kolda vücudumuzun dış tarafında bulunan kemiktir.  Ön koldaki uzun kemik olan radius kemiği ulna kemiği ile beraber yan yana uzanır. Radius kemiği üç kenarlı ve üç yüzeyli, üçgen şeklinde bir kemiktir.

Radius kemiğinin önemli anatomik kısımları radius başı, boynu ve Radial tuberosit’dir. Radias tuberosity biceps brachii kasının sonlanma insertio noktasıdır. Radiusun lateral yüzeyinin ortasında, pronator teres kasının bağlanması için küçük bir pürüzlendirme vardır.

Radius kemiğinin eklemleri çok önemlidir. Radius kemiği 4 adet ekleme katılmaktadır bunlar;

 • Dirsek eklemi – Radius kemiği başı ile humerus arasındaki eklem.
 • Proksimal radioulnar eklem – Radius başı ile ulna kemiğinin radyal çentiği arasında ki eklem.
 • Bilek eklemi – Radiusun distal ucu ile karpal kemikler arasında ki eklemdir. (scaphoid ve lunatum ile)
 • Distal radioulnar eklem – radius kemiğinin ulnar çentiği ile ulna başı arasında ki eklem.

Ulna Kemiği

ulna kemiği

Ulna kemiği avuç içlerimiz karşıya bakacak şekilde durduğumuzda ön kolda vücudumuza yakın tarafta bulunan kemiktir.  Ön koldaki kısa kemik olan ulna kemiği radius kemiği ile beraber yan yana uzanır. Ulna kemiği üç kenarlı ve üç yüzeyli, üçgen şeklinde bir kemiktir. Anterior yüzeyi Pronator quadratus kasının distalde yapışma yeridir.

Ulna’nın proksimal yani üst ucu humerusun trokleasını ifade eder. Dirsek ekleminde hareketi sağlamak ve kasların yapışmaları için ulna kemiği özelleşmiş bir yapıya sahiptir.

Proksimal ulnadaki önemli noktalar olekranon, koronoid process, troklear çentik, radial çentik ve tuberosit ulnadır. Triceps brachii kas olekranonun üstüne yapışarak insertio yapar yani sonlanır.

Ulna kemiği pivot bir kemiktir. Ön kol hareketleri sırasında (supinasyon ve pronasyon) ulna kemiği sabit kalırken radius kemiği ulnanın etrafında döner.

El Kemikleri

üst ekstremite kemikleri içerisinde en fazla kemiği 27 kemik ile el bölgesi bulundurmaktadır. El kemikleri de el bileğinde bulunan karpal kemikler, avuç kısmında bulunan metacarpal kemikler ve parmakları oluşturan falanks kemikleri olaran 3 ana kısımda incelenebilir. Bu yapılara ait kemik dağılımı ise şu şekildedir;

 • Karpal kemikler 8 adet
 • Metakarpal kemikler 5 adet
 • Falanks kemikleri 14 adet

Karpal Kemikler

karpal kemikler

Karpal kemikler 8 adet düzensiz kemiğin genel adlandırılmasıdır. El bileğinde bulunan ve küçük taşa benzeyen bu kemikler el bileği üzerine düşmelerinde sıklıkla travmalara maruz kalarak kırılmaktadır.

Karpal kemikler iki sıra halinde dizilmektedir. Ön kola yakın kısmı proksimal kısım, parmaklara yakın olan kısım distal kısım olarak adlandırılmaktadır.

Proksimal karpal kemikler lateralden mediale doğru (Yani avuç içimiz karşıya bakacak şekilde durduğumuzda vücudumuza uzak kısımdan yakın kısıma doğru şu şekilde sıralanır.)

Proksimal karpal kemikler lateralden mediale doğru: Scaphoid – Lunate – Triquetrum ve Pisiform kemiği. Pisiform kemiği (fleksör karpi ulnaris kasının tendonunda oluşan sesamoid bir kemiktir.)

Distal karpal kemikler lateralden mediale doğru (Yani avuç içimiz karşıya bakacak şekilde durduğumuzda vücudumuza uzak kısımdan yakın kısıma doğru şu şekilde sıralanır.)

Distal karpal kemikler lateralden mediale doğru: Trapezium – Trapezoid – Capitate – Hamate

El bileiği kısmıyla ilgili bilinmesi gereken iki önemli şey vardır. Karpal kemikler koronal düzlemde bir kemer oluşturur. Fleksör retinakulum, karpal tüneli oluşturan kemerin medial ve lateral kenarları arasında uzanır. Fleksör retinakulumun bu bölgeden geçen sinirleri sıkıştırması sonucunda karpal tünel sendromu denen rahatsızlık meydana gelir.

El bileği karpal kemiklerinin eklemleri de önemlidir. Proksimalde skaphoid ve lunatum kemikleri el bileği eklemini oluşturmak için radius ile birlikte radyokarpal eklemi oluştururlar. Distal sırada ki, tüm karpal kemikler ise metakarpal kemiklerle eklem yaparlar bu ekleme carpometacarpal eklem denilmektedir.

Metakarpal Kemikler

metakarpal kemikler

Metakarpal kemikler bir taban bir şaft ve bir kafadan oluşan medial ve lateral yüzeyleri kasların bağlanmasına izin verecek şekilde içbükey olan avuç kısmımızda bulunan 5 adet üst ekstremite kemikleri dir…

Metakarpal kemikler proksimalde karpal kemiklerle karpometakarpal eklemi distalde ise parmak kemikleri ile metacarpophalangeal eklemini oluştururlar.

Metakarpal kemikler sırasıyla numaralandırılarak ve her biri bir rakamla ilişkilendirilir:

Metakarpal I – Başparmak.
Metakarpal II – İşaret parmağı.
Metakarpal III – Orta parmak.
Metakarpal IV – Yüzük parmağı.
Metakarpal V – Küçük parmak.

Falanks Kemikleri

el kemikleri

Falanks kemikleri parmaklarımızda bulunan 14 adet kemiktir. Başparmak da iki adet proksimal ve distal falanks olarak bulunan bu kemikler diğer 4 parmakta proksimal, orta ve distal falanks olacak şekilde 3 adettir.

Proksimal falanks kemikleri proksimalde metakarpal kemiklerle metakarpofalangeal eklemi distalde orta falanksta proksimal interfalangeal eklemi yapar.

Orta falanks kemikleri proksimalde proksimal falanks ile proksimal interfalangeal eklemi distalde distal falanks ile distal interfalangeal eklemi yapar.

Baş parmakta ise tek eklem vardır. Kısaca interfalangeal eklem olarak adlandırılır. El parmaklarına yapışan bir çok kas vardır. Bu kaslar günlük hayatta ince becerilerin yapılmasını sağlamaktadırlar. Vücudumuzda üst ekstremite kemikleri içerisinde en hareketli eklemlere sahip eklemler parmak eklemleridir.

üst ekstremite kemikleri isimleri

üst ekstremite kemikleri yazımızı bu kemiklerinin isimlerini toplu halde sıralayarak bitirelim;

 1. Kürek kemiği – Skapula Kemiği
 2. Köprücük kemiği – Klavikula Kemiği
 3. Humerus Kemiği
 4. Ulna Kemiği
 5. Radius Kemiği
 6. Scaphoid kemiği
 7. Lunate kemiği
 8. Triquetrum kemiği
 9. Pisiform kemiği
 10. Trapezium kemiği
 11. Trapezoid kemiği
 12. Capitate kemiği
 13. Hamate kemiği
 14. 1. Metakarpal kemik – Başparmak.
 15. 2. Metakarpal kemik – İşaret parmağı.
 16. 3. Metakarpal kemik – Orta parmak.
 17. 4. Metakarpal kemik – Yüzük parmağı.
 18. 5. Metakarpal kemik – Küçük parmak.
 19. Baş parmak distal falanksı
 20. Baş parmak proksimal falanksı
 21. İşaret parmağı distal falanksı
 22. İşaret parmağı orta falanksı
 23. İşaret parmağı proksimal falanksı
 24. Orta parmak distal falanksı
 25. Orta parmak orta falanksı
 26. Orta parmak proksimal falanksı
 27. Yüzük parmağı distal falanksı
 28. Yüzük parmağı orta falanksı
 29. Yüzük parmağı proksimal falanksı
 30. Küçük parmak distal falanksı
 31. Küçük parmak orta falanksı
 32. Küçük parmak proksimal falanksı

Bu yazımızda üst ekstremite kemikleri nelerdir isimleri nelerdir, üst ekstremitede kaç kemik vardır, kol kemikleri, omuz kuşağı kemikleri, ön kol kemikleri, el bileği kemikleri, parmak kemikleri hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bu bilgileri üst ekstremite kemikleri ders notları olarak kullanabilirsiniz. Aklınıza takılan üst ekstremite kemikleri soruları yorum olarak bize yazabilirsiniz.

█ ▌► Bu yazı 7.632 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın