Yürüyüş Bozuklukları ( Üst Motor Nöron Lezyonlarında Görülen )

-Spastik Yürüyüş :

spastik yürüyüş

 • Genellikle kol adduksiyonda, önkol ve el bileği fleksiyonda başparmak avuç içinde ve el pronasyondadır.
 • Alt ekstremitede ise ekstansiyon hakimdir.
 • Kasa istemli olarak hükmeden merkezin fonksiyonu yetersiz olduğu için yürüyüşte eklemlerin fleksiyona getirilmesi mümkün değildir.
 • Bundan dolayı bu yürüyüş bozukluğunda paralitik tarafta rölatif bir uzunluk meydana gelir.
 • Hasta sallanma fazına geçebilmek için fazlaca pelvik elevasyon, abduksiyon ve sirkümdiksiyon yapmaya yönelir.
 • Spastik düşük ayakta bacak kaslarındaki spastisite subtalar eklemde bir inversiyon momenti oluşturarak ayağı ekinovarusa zorlar.
 • Duruş fazının başlangıcında parmaklar yere temas eder. Hasta önce ayağın lateral kenarı üzerine yük verir. Vücut ağırlığının etkisi ile ayağın medialinin kısmen yere teması sağlanır. Aşırı varusun söz konusu olduğu durumlarda, vücut ağırlığı ayağı büsbütün inversiyona iter.
 • Spastik düşük ayak, sıklıkla hemiplejide karşılaştığımız bir problemdir. Vücut imajı, pozisyon hissi ve yüzeyel duyulardaki kaybın da etkisi ile yürüyüş olumsuz olarak etkilenmekte, duruş fazı kısalmaktadır.
 • Quadriceps ve kalça kaslarını kullanabilen hemiparatikler, dizi kilitli tutarak duruş fazında ağırlığı o taraftan kaldırmayı öğrenebilmekte ama, bu durum sallanma fazına geçişi zorlaştırmaktadır.
 • Pelvisin hemiparatik tarafta arkaya doğru olan rotasyonu da bu fonksiyonun yerine getirilmesini güçleştiren bir diğer faktördür.
 • Çocuklarda genel olarak spastik kas grupları ile ilgili yürüyüş problemleri olur.
 • Adduktör ve medial hamstringlerdeki spastisiteye bağlı makaslama yürüyüşü görülür.
 • Üst ekstremite postürü tipiktir. Dirsek fleksiyonda, omuz adduksiyon ve iç rotasyonda, önkol pronasyonda, elbileği fleksiyonda, başparmak adduksiyonda ve parmaklar fleksiyondadır.
 • Yürüyüşte bu nedenle kol salınımları ortadan kalkmıştır. Bu yürüyüş bozukluğunda Denge ve koordinasyonun bozulduğu olgularda yürüyüş yeteneği de azalmaktadır.

Ataksik Yürüyüş :

ataksik yürüyüş

 • Spinal atakside yürüyüş bozukluğu spinal kord veya beyinde proprioseptif yolların lezyonu sonucu oluşmaktadır.
 • Çocuklarda daha çok periferal nevritis ve beyin sapı lezyonlarında, yetişkinlerde spinoserebellar lezyonlar tabes dorsalis ve multiple sklerozda ataksik yürüyüş görülmektedir.
 • Hastalar gözler açık iken, görsel uyarılar ile proprioseptif uyarıları ilişkilendirdiği için yürüyebilir, ancak destek yüzeyini geniş tutar, ayak öne doğru fırlatılarak ve gürültü ile yere çarpar.
 • Gözlerini yerden ayırmadan , ayaklarını takip etmesi karekteristiktir. Gözleri kapalı iken hastadan yürümesi istendiğinde dengesini yitirir ve yürüyemez.
 • Serebellar atakside yürüme yüzeyi geniştir, bu yürüyüş bozukluğunda yürüyüş düzensiz ve dengesizdir.
 • Yere çizilen çizgiyi takip etmede zorluk görülür. Eğer hastalık tek serebellar hemisferde lökalize ise lezyon tarafına doğru düşme eğilimi ortaya çıkar.
 • Ataksi, gözler kapalı ve açık iken, her iki durumda da vardır.

Parkinson Yürüyüşü (Rijidite Yürüyüşü) :

Morbo di Parkinson

 • Parkinson hastalığında ortaya çıkan yürüyüş bozuklukları, hipokinezi, rijidite, postür ve denge reaksiyonlarının bozukluğu gibi belirtilerin değişik kombinasyonlarından kaynaklanmaktadır.
 • Parkinsonlu hastalardaki bu bozukluklar otomatik ve alternatif hareketlerin yapılmasını güçleştirir.
 • Hastanın graviteye karşı pozisyonunu değiştirmekte güçlüğü vardır.
 • Ritmik ve alternatif hareket kombinasyonu olan yürüyüş Parkinsonlu hastalarda bu nedenlerle önemli ölçüde bozulmaktadır.
 • Tipik olarak yürüyüşe küçük küçük adımlarla başlayıp, yürüyüşün hızını giderek artırırlar ve durmak güçtür (fastinating gait). Bazı Parkinsonlu hastalarda da yürüyüş tam tersine donuk ve yavaştır.

-Distrofik Yürüyüş :

distrofik yürüyüş

 • Kas hastalıklarında ilerleyici kas zayıflığı hastanın enerji tüketimini azaltmak, biomekanik olarak kendine avantaj sağlayabilmek ve dengesini sürdürmek için geliştirdiği kompansasyon mekanizmaları sonucu ileri derecede postür bozukluğuna yol açmaktadır.
 • Tipik olarak lumbal lordozda artma, kalça ve dizin fleksiyonu, Tensor Fasia Lata’nın kısalması ayak bileği ekleminde ekin deformitesi ve calcaneovarus tarsopelvik düzenlemenin korunmasını güçleştirir.
 • Bu durum yürüyüş esnasında gövdenin pelvis etrafında aşırı salınım ve rotasyonlarıyla yansımaktadır.
 • Kas hastalarında görülen bu patolojik yürüyüş bozukluğu waddling gait olarak adlandırılmaktadır. Bazı yayınlarda gövde ve üst ekstremitelerin momentum kazanmak amacıyla bu hastalarda aşırı kullanımın görüldüğü ve bunun da penguein gait olarak adlandırılabileceği belirtilmektedir.
█ ▌► Bu yazı 3.020 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın