Yüz ve Mimik kasları

Musculi faciales

(Yüz Kasları, Mimik Kaslar)

 • Kafa derisinin kasları
 • Göz etrafındaki kaslar
 • Ağız ve çevresindeki kaslar
 • Burun kasları
 • Kulak kepçesi kasları

Kafa derisinin kasları

 • m.epicranius
 • m.occipitofrontalis
 • m.temporoparietalis

Göz etrafındaki kaslar

 • m.levator palpebrae superioris
 • m.corrugator supercilii
 • m.depressor supercilii
 • m.orbicularis oculi

Ağız ve çevresindeki kaslar

 • M.orbicularis oris
 • M.levator anguli oris
 • M.zygomaticus major
 • M.zygomaticus minor
 • M.risorius
 • M. mentalis
 • M. transversus menti
 • M.buccinator
 • M. depressor anguli oris
 • M. levator labii superioris
 • M. depressor labii inferioris
 • M. levator labii superioris alaque nasi

Burun kasları

 • M. procerus
 • M. nasalis    
 •     –pars transversa
 •     –pars alaris
 • M. depressor septi

Kulak kepçesi kasları

 • M. auricularis anterior
 • M. auricularis superior
 • M. auricularis posterior

 

Musculi facialis:   Sevinç,gülme,kızgınlık,ümitsizlik,bitkinlik,depresyon.. gibi ruhsal değişikliklerde  yüzümüzün ifadesini veren kas grubudur. (İç dünyamızı dışa vuran kaslar) Tüm kaslar N.facialis’in dalları tarafından innerve edilir.

YÜZ KASLARI (MİMİK KASLARI)
GÖZ ÇEVRESİ

 Göz kırpma ve uyurken göz kapaklarını zorlanmadan kapatan kas;

  m.orbicularis oculi’nin  pars palpebralis’i
m.orbicularis oculi’nin pars palpebralis’i

 Göz kapaklarını sıkıca kapatan kas;

  m.orbicularis oculi’nin  pars orbitalis’i

m.orbicularis oculi’nin pars orbitalis’i

Göz kapaklarını açan kaslar;

 • m.levator palpebrae superioris
 • m.occipitofrontalis
 • m.temperoparietalis

m.levator palpebrae superioris

m.levator palpebrae superioris

 

m.occipitofrontalis

m.occipitofrontalis

m.temporoparietalis

m.temporoparietalis

Çatık kaş oluşturan kaslar;

 • m.corrugator supercilii
 • m.depressor supercilii
 • m.procerus

m.corrugator supercilii

m.corrugator supercilii

m.procerus

m.procerus

 

Kaşları yukarı çeken  kaslar;

 • occipitofrontalis’in venter frontalis’i

m.occipitofrontalisin venter frantaslisi

Alında kırışıklıklar yapan kaslar;

 • m.occipitofrontalis’in venter frontalisi
 • m.corrugator supercilii

m.occipitofrontalis’in  venter frontalisi

m.occipitofrontalis’in

m.corrugator supercilii

m.corrugator supercilii

 

YÜZ KASLARI (MİMİK KASLARI)
AĞIZ  ÇEVRESİ

Tebessüm  ve gülme kasları;

 • m.risorius
 • platysma

m.risorius

m.risorius

platysma

platysma

 

Üfürme ve ıslık kasları;

 • m.buccinator
 • m.orbicularis oris

m.buccinator

m.buccinator

m.orbicularis oris

m.orbicularis oris

 

Alt dudağı hareket ettiren kaslar;

 • m.depressor anguli oris
 • m.depressor labii inferioris
 • m.mentalis
 • platysma

m.depressor anguli oris

m.depressor anguli oris

m.depressor labii inferioris

m.depressor labii inferioris

m.mentalis

m.mentalis

platysma

platysma

 

Üst dudağı hareket ettiren kaslar;

 • m.levator labii superioris
 • m.levator labii superioris alaeque nasi
 • m.zygomaticus minor
 • m.zygomaticus major
 • m.levator anguli oris

m.levator labii superioris

m.levator labii superioris

m.levator labii superioris alaeque nasi

m.levator labii superioris alaeque nasi

m.zygomaticus minor

m.zygomaticus minor

m.zygomaticus major

m.zygomaticus major

m.levator anguli oris

m.levator anguli oris

 

AĞIZ  ÇEVRESİ
Dudakların sfinkter kası

Ağzı kapatan kas;

m.orbicularis oris

m.orbicularis oris

AĞIZ  ÇEVRESİ
Dudakların dilatatör kasları

Üst dudağı hareket ettiren kaslar;

 • m.levator labii superioris
 • m.levator labii superioris alaeque nasi
 • m.zygomaticus minor
 • m.zygomaticus major
 • m.levator anguli oris

 

Alt dudağı hareket ettiren kaslar;

 • m.depressor anguli oris
 • m.depressor labii inferioris
 • m.mentalis
 • platysma

Yardımcı çiğneme kası;

m.buccinator

 

m.buccinator

 

YÜZ KASLARI (MİMİK KASLARI)
BURUN ÇEVRESİ

 

Burun deliklerini genişleten kas;

m.nasalis

m.nasalis

Burun deliklerini daraltan kas;

m.depresssor septi

 

YÜZ KASLARI (MİMİK KASLARI)
KULAK ÇEVRESİ

 • m.auricularis anterior
 • m.auricularis posterior
 • m.auricularis superior

m.auricularis anterior

m.auricularis anterior

m.auricularis posterior

m.auricularis posterior

 

m.auricularis superior

m.auricularis superior

 

YÜZ KASLARI    ( Klinik anatomisi )

fasial kaslar 2


YÜZ FELCİ (Facial paralizi , Bell paralizi)

Mimik kaslarını innerve eden N.facialis’in temporal kemik içindeki dar olan canalis facialis’ten geçerken sıkışması  sonucu oluşan felçtir.

 • Sağlam taraftaki kaslar yüzün diğer tarafını çeker.
 • Tutulan yüz tarafı düzleşmiştir.
 • Gözünü tam kapatamaz, gözlerini kırpıp açamaz.
 • Tutulan tarafın ağzını tam kapatamaz
 • Su içerken üstünü ıslatır.
 • Islık çalarken ağız sağlam tarafa kayar.
 • Dişlerini gösterirken ağız sağlam tarafa kayar.
 • Kaşlarını tam çatamaz ve yukarıya tam kaldıramaz

.facial muscle 1

█ ▌► Bu yazı 22.169 defa okundu ◄ ▌█

Yorum Yapın