Etiket: trapezius

Sırt Kasları Anatomisi

Sırt kasları anatomisi; fonksiyonlarına, başlangıç yeri (çıkış), kasların sonlandığı yer (tutunma) ve  innervasyonuna (sinir dağılmı) göre şu şekilde gruplanabilir. MUSCULI DORSI (SIRT KASLARI) Yüzeyel sırt kasları M. trapezius M. latissimus …