Peroneus Profundus Sinir Mobilizasyonu

Peroneus communisten  2 dala ayrılan  Peroneal sinirler, Profundus ve Superficialis  sinirler olarak devam eder. Peroneus profundus siniri  tibialis anterior, extansör hallucis longus, extansör digitorum longus...

Tibialis Posterior Sinir Mobilizasyonu

Tibial sinir popliteal fossayı geçtikten sonra tibialis posterior adını almaktadır. Gastrocnemius kasının medial parçası boyunca ilerleyerek medial malleolun altından geçer ve tarsal tünele girer.   Buradan...